Докторска дисертација на увид јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „МОДЕЛ УНАПРЕЂЕЊА ЕКОЛОШКИХ И БЕЗБЕДНОСНИХ ПАРАМЕТАРА МОТОРНИХ ВОЗИЛА ЊИХОВОМ МОДИФИКАЦИЈОМ НА ЕЛЕКТРО-ПОГОН“ докторанда  МИРКА ГОРДИЋА, дипл. инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.  Београд,  25.09.2018. год.     више

Докторска дисертација на увид јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији Развој модела унапређења квалитета на платформи ISO 9001 : 2015 применом Taguchi метода (Development of quality improvement model on ISO 9001 : 2015 platform using Taguchi method)“ докторанда  ABUAJILA M.S. RAWENI, дипл. инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана. Београд,  21.09.2018. год. више

Теслини дани енергетике 2018 – Конкурс за најбоље студентске радове

Фондација Никола Тесла из Београда и ПУ Електромашиноградња из Београда, као суоорганизатори и Електротехнички факултет Универзитета у Београду, Факултет инжењерски наука Универзитета у Крагујевцу и Машински факултет Универзитета у Београду расписали су КОНКУРС за избoр нajбoљих студeнтских aкaдeмских рaдoвa (прojeкти, мaстeр и зaвршни рaдoви) кojи су рeaлизoвaни у пeриoду oд 01. oктoбрa 2017 дo 01. сeптeмбрa 2018. гoдинe, a кojи су oбрaђивaли тeмe из eнeргeтикe и тeмaтски су вeзaни зa дeлaтнoст члaницa ПУ “Eлeктрoмaшинoгрaдњa”. Конкурс је објављен у Дневном листу „Политика“, 19.септембра 2018. године. Првo-нaгрaђeни aкaдeмски рaд дoбиja диплoму и нoвчaну нaгрaду у изнoсу oд 50 000 динaрa и TEСЛИНУ НAГРAДУ зa млaдe. Другo-нaгрaђeни aкaдeмски рaд дoбиja диплoму и нoвчaну нaгрaду у изнoсу oд 30 000 динaрa. Tрeћe-нaгрaђeни aкaдeмски рaд дoбиja диплoму и… више

Србија и Кина сарађују у области роботике

Да би била успешна, економски и у сваком другом погледу, Србија има императив роботизације своје индустрије. Сарадња са Кином, чија индустрија бележи експоненцијални раст у области роботике, због свега претходно наведеног, носи велики развојни потенцијал Билатерални пројекат којим је овај чланак инициран, а који се тренутно налази у фази финализације уговорне документације, усмерен је ка једној врло потентној истраживачкој идеји – развој нове генерације робота који ће бити врло јефтини, технички савршени, интуитивни за коришћење и једноставни за одржавање, са примарним циљем њихове масовне примене, превасходно у микро, малим и средњим компанијама – Next Generation Technology for Ubiquitous Collaborative Robotics (UbiCbot). Аутор: проф. др Петар Б. Петровић, руководилац Лабораторије за кибернетику и мехатронске системе Машинског факултета у Београду Почетком 2018.… више

Трећи уписни рок – септембар 2018

У прву годину основних академских студија у школској 2018/2019. г. Машински факултет Универзитета у Београду уписаће 37 студената на терет буџета Републике Србије, 1 самофинансирајућег студента, 3 студента по афирмативним мерама и 1 студента држављанина РС, који је средњу школу завршио у иностранству. Пријављивање кандидата обавиће се 21. и 24. септембра 2018. године, а ПРИЈЕМНИ ИСПИТ из предмета математика биће организован 27. септембра 2018. године. ИНФОРМАТОР о условима пријема студената у прву годину ОАС школске 2018/2019, може се набавити на Скриптарници МФ. Примере пробних тестова за полагање пријемног испита можете погледати на http://testovi.mas.bg.ac.rs/   више

Допунски испитни рок

Одлуком ННВ-а од 20.09.2018. године Машински факултет организује допунски испитни рок. Пријава испита у овом року обавиће се у среду 26.09. 2018.године. Реализацију испитног рока обавиће Катедре у периоду од 27.09. до 30.09. 2018. год. више

Свечани пријем нове генерације студената

Свечани пријем нове генерације студената уписаних у прву годину ОАС у школској 2018/2019.г. одржаће се у понедељак, 24. октобра 2018.г. у великом амфитеатру А са почетком у 9:00 часова. Пре ове свечаности са почетком у 8:00 часова обавиће се подела индекса у амфитеатру А бруцошима 1. и 2. односно 3. и 4. смене, а у холу испред амфитеатра А, бруцошима 5. и 6. односно 7. и 8. смене. више

Почетак наставе на ОАС у шк. 2018/2019.г.

Поштоване колегинице и колеге студенти, Настава на Основним академским студијама према календару наставе почиње 24.09.2018.г. До објављивања коначних спискова по сменама, а како би се настава одвијала, уводе се прелиминарни спискови студената по азбучном реду презимена: – за 2. годину 1. смена: А – Ди 2. смена: Дј – Ко 3. смена: Кп – Мл 4. смена: Мљ – Сл 5. смена: Сљ – Ш 6. смена: сви поновци 2. год. – за 3. годину 1. смена: А – Д 2. смена: Ђ – Љ 3. смена: М – По 4. смена: Пр – Ш 5. смена: сви поновци 3. год. више