Прелиминарна Ранг листа пријављених кандидата за упис у прву годину Докторских студија

Прелиминарна Ранг листа пријављених кандидата за упис у прву годину Докторских студија школске 2020/2021. г. у првом конкурсном року по броју бодова више

Прелиминарна Ранг листа пријављених кандидата за упис у прву годину МАС

Прелиминарна Ранг листа пријављених кандидата за упис у прву годину МАС школске 2020/2021. г. у другом конкурсном року по броју бодова на МИ и И4.0 више

Матер академске студије – други уписни рок

Конкурс за упис на мастер академске студије школске 2020/2021. године за студијске програме: Мастер академске студије – Машинско инжењерство Мастер академске студије – Индустрија 4.0 (студијски програм Заједнички изводе Машински факултет и Математички факултет) Детаље о овом конкурсу можете погледати у ПРИЛОГУ. више

Докторска дисертација на увид јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „ПРОЦЕНА ИНТЕГРИТЕТА РОТАЦИОНЕ ОПРЕМЕ ПРИМЕНОМ ПАРАМЕТАРА МЕХАНИКЕ ЛОМА “ докторанда НИКОЛE МИЛОВАНОВИЋA, маст.инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана више

Докторска дисертација на увид јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији  „ПРОЦЕНА ИНТЕГРИТЕТА ЗАВАРЕНИХ КОНСТРУКЦИЈА ПРОЈЕКТОВАНИХ СА СМАЊЕНИМ СТЕПЕНОМ СИГУРНОСТИ“ докторанда ЛАЗАРА ЈЕРЕМИЋА, маст.инж. маш.  налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.   Београд,  14.10.2020. год. више

Обавештење о избору предмета на ОАС за школску 2020./2021. годину

Имајући у виду да је у периоду од 30.09.-03.10.2020.г. одржан продужени испитни рок, избор предмета на ОАС помера се на 08.10. и трајаће закључно са недељом 11.10.2020. до подне (12. часова). Подношење молбе типа 5 обавиће се у периоду: за ОАС: Понедељак 12.10. – Среда 14.10.2020. године Служба за Студентске послове више

Пријава на конкурс за упис на докторске студије 2020/21

Информатор о условима пријема студената на Докторске студије (преузети овде) Пријава кандидата обавиће се на следећи начин: Преузимају се формулари са сајта, штампају се, попуњавају се сви тражени подаци и доласком на шалтер 6. Службе за студентске послове предају се сва документа. Пријављивање кандидата ће се одржати у периоду 28. септембар – 23. октобар 2020. године Упис ће се одржати: 30. октобра 2020. године Потребна документа за конкурс: Пријава за конкурс (преузети овде) Додатак табела шифара (преузети овде) Уплата пријаве за конкурс (пример уплатнице је у прилогу) Уверење о положеним испитима (за студенте Машинског факултета у Београду) Диплома и додатак дипломе, односно уверење о завршеном студијском програму првог и другог степена студија (основне и мастер студије) Доказ о знању једног… више

Пријава на конкурс за упис на МАС 2020/21

Информатор о условима пријема студената на Мастер академске студије – конкурса (преузети овде) Имајући у виду неповољну епидемиолошку ситуацију и обавезу да сачувамо здравље студената и особља Факултета, пријава кандидата ће се обавити на следећи начин: Електронским путем – преузимају се формулари са сајта, штампају се, попуњавају се сви тражени подаци, и сва скенирана документа се шаљу на мејл адресу master@mas.bg.ac.rs или Доласком на шалтере Службе за студентске послове – преузимају се формулари са сајта, штампају се, попуњавају се сви тражени подаци и доласком на шалтере Службе предаје се сва документација. Препоручујемо Вам прву опцију (електронским путем) због епидемиолошке ситуације. Пријављивање кандидата ће се одржати у периоду 21. септембар – 10. октобар 2020. године Упис ће се одржати у периоду… више

Докторска дисертација на увид јавности

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији  „ИНТЕГРИСАН МОДЕЛ ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ У СТАНДАРДИЗОВАНИМ МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМИМА (INTEGRATED RISK MANAGEMENT MODEL IN STANDARDIZED MANAGEMENT SYSTEMS)“ докторанда NURI SAAD ALGHERIANI, маст.инж. маш.  налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана. Београд,  21.09.2020. год. више