Humboldt-Kolleg 2018: Ка чвршћој научној сарадњи

„Одрживи развој и климатске промене: повезивање истраживања, образовање, политикe и праксe“ назив је конференције коју је у оквиру прославе 210 година Универзитета у Београду, организовао Хумболтов клуб Србије. Скуп је одржан од 19. до 22. септембра у згради Ректората УБ, а акценат је стављен на актуелне изазове одрживог развоја савремене цивилизације и питање у  коликој мери су климатске промене последица деловања човека на животну средину, или су оне само последица турбулентних, али нормалних, појава у развоју Земље као планете.. Конференцију је званично отворио досадашњи ректор Универзитета у Београду проф. др Владимир Бумбаширевић, а учеснике скупа су поздравили и немачки амбасадор у Београду Томас Шиб, заменик генералног секретара Хумболтове фондације Томас Хесе,  потпредседник САНУ Зоран Поповић,  државни секретар за високо образовању… више

SIE 2018 – Инудстријско инжењерство

Седми међународни симпозијум „Индустријско инжењерство“ – SIE 2018, у организацији Катедре за индустријско инжењерство МФ, Иновационог центра МФ и  Steinbeis Advanced Risk Technologies, одржан је крајем прошле недеље на Машинском факултету у Београду.  Скуп је био добра прилика да се укаже на улогу и значај индустријског инжењерства, идентификују главни трендови у области и подстакне умрежавање и сарадња међу учесницима на унапређењу теорије и праксе. Током радног дела конференције, који се одвијао кроз шест секција представљено је више од 120 радова на тему  управљања производњом, менаџмента ризиком, ергономије, менаџмента квалитетом, информационих и других технологија у индустријском инжењерству. Аутори су водећи домаћи и инострани стручњаци у области Индустријског инжењерства. Свечано отварање SIE 2018 одржано је у четвртак, 27. Септембра. Учеснике симпозијума поздравио… више