Одбрана докторске дисертације Mohammed Alazeezi

Mohammed Alazeezi, маст. инж. маш, браниће докторску дисертацију „Пројектовање и оптимизација двокомпонентних погонских пуњења ракетних мотора са чврстом погонском материјом (Design and optimization of dual-propellant grains of solid rocket motors)“, на Машинском факултету у Београду, дана 30.05.2024. године у времену од 12,00 часова у сали 514,  др Предраг Елек, ред. проф., ментор, пред Комисијом у саставу: др Александар Симоновић, ред. проф., др Александар Миливојевић, ванр. проф. и др Саша Живковић, научни сарадник, Војнотехнички институт. опширније…

Докторска дисертација на увиду јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисетрацији „МОДЕЛИРАЊЕ КИНЕТИКЕ ПРОЦЕСА ПИРОЛИЗЕ МЕШАВИНА ЛИГНИТА СА БИОМАСОМ И ОТПАДОМ“ студента ЗАГОРКЕ БРАТ, маст. инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана. опширније…

Одбрана докторске дисертације Марјана Додића

Марјан Додић, дипл. инж. маш. браниће докторску дисертацију „Нумеричко решавање Глауертове једначине проточности ротора у условима равнотежног лета хеликоптера испод границе прихватљивости стол-флатера“ на Машинском факултету у Београду, дана 05.04.2024. године у времену од 13,00 часова у сали 514,  др Мирко Динуловић, ред. проф., ментор и др Александар Бенгин, ред. проф., ментор, пред Комисијом у саставу: др Оливера Костић, ванр. проф., др Огњен Пековић, ванр. проф., др Јелена Сворцан, ванр. проф., др Тони Иванов, доц. и др Бранимир Крстић, ванр. проф., Универзитет одбране у Београду – Војна академија. опширније…

Одбрана докторске дисертације Јелене Лукић

Јелена Лукић, маст. математичар браниће докторску дисертацију „Одређивање нивоа ризика потенцијално критичних пословних процеса у условима фази окружења“ на Машинском факултету у Београду, дана 04.04.2024. године у времену од 14,00 часова у сали 514, др Мирјана Мисита, ред. проф., ментор, пред Комисијом у саставу: др Весна Спасојевић Бркић, ред. проф., др Драган Милановић, ред. проф., др Угљеша Бугарић, ред. проф., др Иван Михајловић, ред. проф. и др Данијела Тадић, ред. проф., Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука.   опширније…

Одбрана докторске дисертације Рада Грујичића

Раде Грујичић, дипл. инж. маш. браниће докторску дисертацију: „Безмрежна fragile points метода (fpm) у проблемима опструјавања аеродинамичких облика и простирања топлоте“ на Машинском факултету у Београду, дана 08.03.2024. године у времену од 11,00 часова у амфитеатру ЦЕНТ, др Александар Бенгин, ред. проф., ментор, др Горан Воротовић, ванр. проф., ментор, пред Комисијом у саставу: др Огњен Пековић, ванр. проф., др Јелена Сворцан, ванр. проф., др Мирко Коматина, ред. проф., др Јела Воротовић, научни сарадник, и др Игор Вушановић, ред. проф., Универзитет Црне Горе – Машински факултет. опширније…

Докторска дисертација на увиду јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисетрацији „ОДРЕЂИВАЊЕ НИВОА РИЗИКА ПОТЕНЦИЈАЛНО КРИТИЧНИХ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА У УСЛОВИМА ФАЗИ ОКРУЖЕЊА“ студента ЈЕЛЕНЕ ЛУКИЋ, маст. математичара налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.         опширније…

Докторска дисертација на увиду јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисетрацији „НУМЕРИЧКО РЕШАВАЊЕ ГЛАУЕРТОВЕ ЈЕДНАЧИНЕ ПРОТОЧНОСТИ РОТОРА У УСЛОВИМА РАВНОТЕЖНОГ ЛЕТА ХЕЛИКОПТЕРА ИСПОД ГРАНИЦЕ ПРИХВАТЉИВОСТИ СТОЛ-ФЛАТЕРА“ студента МАРЈАНА ДОДИЋА, дипл. инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.         опширније…

Одбрана докторске дисертације Братислава Рајичића

Братислав Рајичић, маст. инж. маш. браниће докторску дисертацију „Материјали повећане ерозионе отпорности изложени екстремним условима рада на термоенергетским постројењима“ на Машинском факултету у Београду, дана 17.01.2024. године у времену од 13,00 часова у сали 514  пред Комисијом у саставу: др Гордана Бакић, ред. проф., ментор, др Милош Ђукић, ред. проф., ментор, др Алексндар Венцл, ред. проф., др Александар Масларевић, научни сарадник, Универзитет у Београду – Машински факултет и др Весна Максимовић, научни саветник, Универзитет у Београду – ИНН Винча.   опширније…

Докторска дисертација на увиду јавности

Докторска дисертација и Извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације: „БЕЗМРЕЖНА FRAGILE POINTS МЕТОДА (FPM) У ПРОБЛЕМИМА ОПСТРУЈАВАЊА АЕРОДИНАМИЧКИХ ОБЛИКА И ПРОСТИРАЊА ТОПЛОТЕ“ докторанда РАДА ГРУЈИЧИЋА, дипл. инж. маш. налази се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана. опширније…

Одбрана докторске дисертације Зоране Данчуо

Зорана Данчуо, дипл. инж. маш. браниће докторску дисертацију „Развој фамилије хибридних делфин аеропрофила“ на Машинском факултету у Београду, дана 22.12.2023. године у времену од 12,00 часова у сали 514, др Оливера Костић, ванр. проф., ментор, пред Комисијом у саставу: др Александар Бенгин, ред. проф., др Мирко Динуловић, ред. проф., др Александар Симоновић, ред. проф., др Горан Воротовић, ванр. проф. и др Марија Самарџић, доц., Универзитет одбране у Београду, Војна академија, виши научни сарадник, Војнотехнички институт Београд. опширније…