Обавештење Катедре за бродоградњу

Обавештавају се студенти Катедре за бродоградњу да ће се састанак студената и наставника поводом почетка семестра одржати у среду, 29. септембра, у 13 часова у просторијама Топлане Машинског факултета (Иванковачка 5-7, први спрат, сала бр. 5). Додатна питања се могу послати на srudakovic@mas.bg.ac.rs. више

Обавештење за студенте прве године ОАС о почетку и начину извођења уводних предавања

Обавештавају се студенти прве године Основних академских студија уписани у школску 2021/22. годину да ће уводна предавања из предмета Математика и Физика бити реализована у периоду од 21. до 25. септембра. Уводна предавања изводиће се онлајн и то:   – Уводна предавања из предмета Математике: 21, 22, 24. и 25. септембра 2021. године. – Уводна предавања из Физике: 23. септембра 2021. године. Инструкције за приступ онлајн настави из математике и физике, објавиће катедре које изводе уводна предавања из тих предмета. више

Докторске дисертације на увиду јавности

Докторске дисертације и реферати Комисије о урађеним докторским дисертацијама   „ПЕРФОРМАНСЕ ВАЗДУШНИХ ХЛАДЊАКА СА РАСПРШИВАЊЕМ ВОДЕ (THE PERFORMANCES OF AIR COOLED HEAT EXCHANGER WITH WATER SPRAYING)“ докторанда  МИЛЕНЕ ОТОВИЋ, дипл. инж. маш. „УТИЦАЈ ОБЛИКА ПРОФИЛА И УХОДАВАЊА ЗУБАЦА НА ПОВРШИНСКУ НОСИВОСТ ЦИЛИНДРИЧНИХ ЗУПЧАСТИХ ПАРОВА“ докторанда  АЛЕКСАНДРА ДИМИЋА, маст. инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.   Београд,  17.09.2021. год. више

Упис у прву годину Основних академских студија шк. 2021/22. – Трећи конкурсни рок

За упис на Основне академске студије шк. 2021/22. године остало је још два места за студенте који сами плаћају школарину (самофинансирајући) на студијском програму ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У МАШИНСТВУ. Пријављивање кандидата за полагање пријемног испита из МАТЕМАТИКЕ, обавиће су понедељак, 20. септембра и у уторак 21. септембра 2021. године на шалтерима Службе за студентска питања, у времену од 12.30 до 14.30 часова. Пријемни испит из МАТЕМАТИКЕ биће одржан у среду, 22. септембра 2021. године у 10.00 часова.   више

Свечани пријем нове генерације студената – понедељак, 20. септембар

Свечани пријем нове генерације студената уписаних у прву годину Основних академских студија у школској 2021/2022. години и додела индекса одржаће се у ПОНЕДЕЉАК, 20. СЕПТЕМБРА 2021. године. За студенте студијског програма Машинско инжењерство свечани пријем и додела индекса обавиће се у великом амфитеатру А по следећем распореду: 08:00 часова свечани пријем и подела индекса студентима 1 смене 09:00 часова свечани пријем и подела индекса студентима 2 смене 10:00 часова свечани пријем и подела индекса студентима 3 смене 11:00 часова свечани пријем и подела индекса студентима 4 смене 12:00 часова свечани пријем и подела индекса студентима 5 смене 13:00 часова свечани пријем и подела индекса студентима 6 смене 14:00 часова свечани пријем и подела индекса студентима 7 смене 15:00 часова свечани… више

Конкурс за доделу „Награде Гордана Јокић Кашиковић и Драгиша Кашиковић“

Фондација „Гордана Јокић и Драгиша Кашиковић“ расписала је конкурс за доделу 3 (три) новчане „Награде Гордана Јокић Кашиковић и Драгиша Кашиковић“ најбољим студентима Универзитета у Београду – Технолошко-металуршког, Машинског и Електротехничког факултета. Рок за подношење пријава је од 15. септембра до 10. новембра 2021. године. Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета и универзитетских задужбина и фондација, на телефон:(011) 3207-426 и на e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs. ТЕКСТ КОНКУРСА ПРИЈАВНИ ЛИСТ   више

Упис у прву годину Основних академских студија шк. 2021/2022. – Прелаз на ОАС – ИТМ МФ

За упис на Основне академске студије шк. 2021/22. године остало је још два места за студенте који сами плаћају школарину (самофинансирајући) на студијском програму ИНФРОМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У МАШИНСТВУ. Од понедељка, 13. септембра до среде 15. септембра 2021. године на шалтерима Службе за студентска питања, у времену од 12.30 до 14.30 часова, вршиће се пријем писаних захтева свих који су полагали пријемни испит из математике на другом факултету БУ – прелаз на ОАС-ИТМ МФ.  више

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ УПИСАНЕ НА СТУДИЈЕ ДО 10.  СЕПТЕМБРА 2005. ГОДИНЕ

Изменама и допунама Закона о високом образовању, које је Скупштина Републике Србије усвојила у јуну ове године, прописано је да да се за годину дана продужава рок за завршетак студија студентима који су започели студије по прописима који су важили до 10. септембра 2005. године. Детаљније у наставку.   – Извод из Закона о високом образовању –  Студенти Члан 148           Студенти уписани на студије до ступања на снагу овог закона у складу с одредбама чл. 82-88. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) могу завршити студије по започетом студијском програму, условима и правилима студија, најкасније до истека рока који се одређује… више