ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИСТУПНОМ ПРЕДАВАЊУ

Комисија за припрему реферата по расписаном конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Производно машинство, односно Комисија за оцену приступног предавања, у саставу: др Живана Јаковљевић, редовни професор – председник Комисије др Зоран Миљковић, редовни професор др Радован Пузовић, редовни професор др Саша Живановић, редовни професор др Ђорђе Вукелић, ред. проф., Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду. у складу са Правилником о извођењу приступног предавања при избору у звање наставника на Машинском факултету Универзитета у Београду, заказује приступно предавање кандидату др Душану Недељковићу, маст. инж. маш., дана 05.03.2024. године, са почетком у 13,00 часова, у  мфитеатру Цент на Машинском факултету, са темом „Савршене нормалне форме логичких функција“. опширније…

New Trends in Inequality Theory and Convex Analysis with the Effects of Fractional Calculus

Poziv za gostujuće predavanje koje će se održat u četvrtak 25. maja u kabinetu 440, 12:00h ABSTRACT Fractional analysis makes important contributions to inequality theory and convex analysis, as well as to many areas of mathematics. The new ideas and mathematical methods that emerged with the effects of fractional analysis in applied sciences have also brought a new momentum to the field of inequality theory by being used in mathematical analysis. The prominent motivating idea in this talk is to discuss the methodological methods of obtaining new and general form integral inequalities with the help of fractional integral operators with strong kernel structure and to emphasize the importance of the findings brought to the field of inequality theory. In addition,… опширније…

New Trends in Inequality Theory and Convex Analysis with the Effects of Fractional Calculus

ABSTRACT Fractional analysis makes important contributions to inequality theory and convex analysis, as well as to many areas of mathematics. The new ideas and mathematical methods that emerged with the effects of fractional analysis in applied sciences have also brought a new momentum to the field of inequality theory by being used in mathematical analysis. The prominent motivating idea in this talk is to discuss the methodological methods of obtaining new and general form integral inequalities with the help of fractional integral operators with strong kernel structure and to emphasize the importance of the findings brought to the field of inequality theory. In addition, some open problems will be included by considering some predictions about the future of the study… опширније…

Настава на Докторским студијама у пролећном семестру школске 2022/2023. године

Настава на Докторским студијама у пролећном семестру школске 2022/2023. године одржава сепрема распореду: Одабарана поглавља из механика флуида, четвртак 23.03.2023. год 17 часова у сали 513. Одабрана поглавља из механике, среда 22.03.2023.г од 17 часова у сали 318. Позивају се студенти да дођу у наведеним терминима како би се упознали са начином реализације наставног процеса. опширније…

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИСТУПНОМ ПРЕДАВАЊУ

Комисија за припрему реферата по расписаном конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Моторна возила, односно Комисија за оцену приступног предавања, у саставу: др Владимир Поповић, редовни професор – председник Комисије, др Иван Благојевић, редовни професор, др Небојша Бојовић, редовни професор, Саобраћајни факултет Београд у складу са Правилником о извођењу приступног предавања при избору у звање наставника на Машинском факултету Универзитета у Београду, заказује приступно предавање кандидату др Драгану Стаменковићу, дипл. инж. маш., дана 15.03.2023. године, са почетком у 13,00 часова, у сали 214 на Машинском факултету, са темом „Напредни мехатронски системи за помоћ возачу“. опширније…

Термини за потписивање анекса уговора о финансијском задужењу за шкoлску 2022/23 – ОАС МИ и ОАС ИТМ

Обавештавају се студенти да су у обавези да потпишу анекс уговора о финансијском задужењу за школску 2022/2023.годину, јер без тога неће бити у могућности да пријаве испит у току школске године. Списак студената за анекс уговора Термини за потписивање анекса уговора   опширније…

Конкурс за упис на Мастер академске студије школске 2022/2023, трећи уписни рок

ПРИЈАВЉИВАЊЕ кандидата за оба студијска програма вршиће се 2. и 3. новембра 2022. год. на шалтерима Службе за студентске послове од 12:30 – 14.30 часова. Након обављене пријаве на Конкурс кандидат добија оверену потврду о пријави. Прелиминарна листа пријављених кандидата биће објављена 4. новембра у 15 часова. Коначна ранг листа биће објављена 7. новембра у 11 часова. Упис по коначној ранг листи обавиће се 8. новембра од 12:30 до 14:30 часова на шалтерима Службе за студентске послове. опширније…

Конкурс за упис на Докторске академске студије школске 2022/2023, други уписни рок

ПРИЈАВЉИВАЊЕ кандидата вршиће се 3. и 4. новембра 2022. год. на шалтерима Службе за студентске послове од 12:30 – 14.30 часова. Прелиминарна листа пријављених кандидата биће објављена 7. новембра у 15 часова. Коначна ранг листа биће објављена 8. новембра у 11 часова. Упис по коначној ранг листи обавиће се 10. новембра од 12:30 до 14:30 часова на шалтерима Службе за студентске послове. опширније…