Докторска дисертација на увид јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији Развој модела унапређења квалитета на платформи ISO 9001 : 2015 применом Taguchi метода (Development of quality improvement model on ISO 9001 : 2015 platform using Taguchi method)“ докторанда  ABUAJILA M.S. RAWENI, дипл. инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана. Београд,  21.09.2018. год. више