Задужбина Веселина Лучића – Награда за најбоље научно и књижевно дело

Конкурс Задужбина Веселина Лучића за доделу : 1. “Награде Веселина Лучића” за најбоље књижевно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду (Прилог: Конкурс) 2. “Награде Веселина Лучића” за најбоље научно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду. (Прилог: Конкурс и Пријава) више

Стипендије Владе Републике Кореје за мастер и докторске студије

Национални институт за међународно образовање (NIIED) Републике Кореје отвара пријаву за стипендију Global Korea Scholarship 2020. Пријава је отворена за студенте: 1) последипломских студија (мастер/магистарски и докторски програм са једногодишњим програмом корејског језика) и 2) истраживачки програм. Држављани Републике Србије или Црне Горе могу се пријавити за ову стипендију искључиво преко Амбасаде Републике Кореје. За додатне информације, рокове и документацију о Стипендији ГКС за 2020.годину, више информација на линку: http://overseas.mofa.go.kr/rs-sr/brd/m_7941/list.do више

Технички универзитет у Бечу и Универзитет Дјук – позив за одлазну мобилност студената

У оквиру програма Еразмус+ објављени су нови позиви за стипендирану одлазну мобилност студената нашег Универзитета на: – Технички универзитет у Бечу (Аустрија), за студенте основних и мастер студија, – Универзитет Дјук (С. Каролина, САД), за студенте докторских студија. Предвиђено је да се размене реализују у јесењем семестру 2020/21. академске године. Рок за пријављивање је 01.04.2020. године. Пријављивање се обавља преко платформе MobiОn Универзитета у Београду: https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/open-calls На овој платформи могу се наћи информације о свим отвореним позивима, начину пријављивања, потребним документима, роковима и сл. За додатне информације студенти се могу јавити продекану за међународну сарадњу (proint@mas.bg.ac.rs, канцеларија 120/3). више

Позив за одлазну мобилност студената – Универзитет у Гранади, Шпанија

У оквиру програма Еразмус+ објављен је нови позив за стипендирану одлазну мобилност студената нашег Универзитета на Универзитет у Гранади (Шпанија). Реч је о тромесечној мобилности за студенте докторских студија која ће се реализовати у пролећном семестру школске 2019/20. године. Рок за пријављивање је 26.02.2020. године. Пријављивање се обавља преко платформе Mobion Универзитета у Београду: https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/old-erasmus-ka-1/opencalls На овој платформи могу се наћи информације о свим отвореним позивима, начину пријављивања, потребним документима, роковима и сл. За додатне информације студенти се могу јавити продекану за међународну сарадњу (proint@mas.bg.ac.rs, канцеларија 120/3). више

Стипендијa компаније Kromberg & Schubert Србија

Компанија Kromberg & Schubert у сарадњи са Машинским факултетом Универзитета у Београду расписује конкурс за школску 2019/2020. годину за доделу стипендија студентима Машинског факултета у Београду. Компанија Kromberg & Schubert једна је од глобалних лидера у производњи и испоруци електричних система, каблова и пластичних компоненти за аутоиндустрију са седиштем у Немачкој. Постоји и са успехом послује дуже од једног века и данас има преко 48.000 запослених на више од 40 локација широм света. Своје пословање у Србији позиционирала је у граду Крушевцу, где у модерном пословно – административном комплексу тренутно запошљава више од 1.200 људи. Више о овом конкурсу можете погледати у прилогу. Прилог: Конкурс, образац за пријаву више

Позив за одлазну мобилност студената – Политехнички универзитет у Барију, Италија

У оквиру програма Еразмус+ објављен је нови позив за стипендирану одлазну мобилност студената нашег Универзитета на Политехнички универзитет у Барију (Италија). Мобилност ће се реализовати у јесењем семестру школске 2020/21. године. Рок за пријављивање је 24.02.2020. године. Пријављивање се обавља преко платформе Mobion Универзитета у Београду: https://mobion.bg.ac.rs/ На овој платформи могу се наћи информације о свим отвореним позивима, начину пријављивања, потребним документима, роковима и сл. За додатне информације студенти се могу јавити продекану за међународну сарадњу (proint@mas.bg.ac.rs, канцеларија 120/3). више

Конкурс за упис у прву годину МАС Индустрија 4.0

Поштоване колегинице и колеге, обавештавамо вас да је расписан Конкурс за упис у прву годину МАС Индустрија 4.0 Све потребне информације можете прочитати на нашем сајту у рубрици: КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – ИНДУСТРИЈА 4. а пријавни лист и шифарник националне припадности, можете преузети у саставу овог обавештења. Пријавни лист Шифарник више

Давање у закуп стана Задужбине Љубице М. Здравковић

Задужбина Љубице М. Здравковић расписује Оглас за давање у закуп стана површине 27,45м2 у дворишном објекту, првом лево, у Задужбини Љубице М. Здравковић у Београду, у Ул. Синђелићева број 26, прва зона, у виђеном стању. Више о овом огласу можете погледати у ПРИЛОГУ. више

Конкурс Задужбине Ђоке Влајковића

Расписује се Конкурс за доделу 10 (десет) финансијских подршки за стручно и научно усавршавање студената Универзитета у Београду, које подразумева: учешће на научним и стручним скуповима у земљи и иностранству и боравак у иностранству у оквиру основних, мастер и докторских академских студија. На Конкурс се могу пријавити незапослени студенти основних, мастер и докторских академских студија Универзитета у Београду. Више о овом конкурсу можете погледати у прилогу. Прилог: Одлука и Пријава више

Кaриjeрнo ћaскaњe у Нaучнo-тeхнoлoшкoм пaрку Бeoгрaд

Унивeрзитeт у Бeoгрaду – Унивeрзитeтски цeнтaр зa рaзвoj кaриjeрe и сaвeтoвaњe студeнaтa oргaнизуje Кaриjeрнo ћaскaњe у Нaучнo-тeхнoлoшкoм пaрку Бeoгрaд у срeду, 26.фeбруaрa 2020.гoдинe сa пoчeткoм у 16 чaсoвa. Aкo имaтe жeљу дa сe у oпуштeнoj aтмoсфeри упoзнaтe сa прeдстaвницимa кoмпaниja члaницa Нaучнo-тeхнoлoшкoг пaркa кoje рaзвиjajу инoвaциje у oблaсти инфoрмaциoних тeхнoлoгиja и других срoдних oблaсти, приjaвитe сe зa учeшћe нa Кaриjeрнoм ћaскaњу кoje oргaнизуjeмo у срeду, 26.фeбруaрa 2020.гoдинe сa пoчeткoм у 16 чaсoвa у Нaучнo-тeхнoлoшкoм пaрку Бeoгрaд нa Звeздaри. Бићe тo сjajнa приликa дa сe инфoрмишeтe и чуjeтe сaвeтe oд зaпoслeних у рaзличитим кoмпaниjaмa, дa рaзjaснитe нeдoумицe, дa сaзнaтe кaквe су мoгућнoсти и услoви зa прaксу, зaпoслeњe или сaрaдњу нa прojeктимa. Инспирaтивни сaгoвoрници пoмoћи ћe вaм сaвeтимa кaкo дa идeje прeтoчитe… више