Докторска дисертација на увид јавности


Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији

„СИНТЕЗА АЛГОРИТАМА НАВИГАЦИЈЕ И ВОЂЕЊА ПРОЈЕКТИЛА ЗАСНОВАНИХ НА МАШИНСКОМ УЧЕЊУ (MISSILE GUIDANCE NAVIGATION AND CONTROL ALGORITHMS DESIGN BASED ON MACHINE LEARNING) “ докторанда  SAIF AL AMERI, MSc.

налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.

Београд,  28.12.2018. год.

Докторска дисертација на увид јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији

СВОЈСТВА ПЕПЕЛА ИЗ ТЕРМОЕЛЕКТРАНА ЗНАЧАЈНА ЗА ОДЛАГАЊЕ И ПРИМЕНУ“ докторанда  НИКОЛЕ КАРЛИЧИЋА, маст. инж. маш.

налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.

 Београд,  07.12.2018. год.

Докторска дисертација на увид јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији

 ОПТИМИЗАЦИЈА ИНТЕГРАЛНЕ Al-2024 РАМЕЊАЧЕ КРИЛА НА БАЗИ ПРОЦЕНЕ ВЕКА ПОД ЗАМОРОМ (OPTIMIZATION OF Al-2024 INTEGRAL WING SPAR BASED ON ESTIMATED FATIGUE LIFE)“ докторанда  KHALID AHMED ELDWAIB, маст. инж. маш.

 налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.

Београд,  20.11.2018. год.

Докторска дисертација на увид јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији 

КАРАКТЕРИЗАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА СПМ ТЕХНИКОМ И ЊЕНО УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМЕНОМ АНАЛИЗЕ УТИЦАЈА ДЕФЕКАТА СОНДИ“ докторанда  ЉУБИШЕ ПЕТРОВА, маст. инж. маш.

налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.

Београд,  06.11.2018. год.

Докторска дисертација на увид јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији

 АЕРОДИНАМИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОСНОСИМЕТРИЧНИХ ТЕЛА У НЕСИМЕТРИЧНОМ СТРУЈНОМ ПОЉУ (AERODYNAMIC CHARACTERISTICS OF AXI-SYMMETRIC BODIES IN NON-SYMMETRIC FLOW FIELDS)“ докторанда  HAMAD ALKAABI, M.Sc.

налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.

 

Докторска дисертација на увид јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији

 ОПТИМИЗАЦИЈА И ИНТЕГРАЦИЈА ЕЛЕКТРОВЕНТИЛАТОРСКОГ СИСТЕМА ПРОПУЛЗОРА“ докторанда  ТОНИЈА ИВАНОВА, маст. инж. маш.

налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.

 

Београд,  03.10.2018. год.

Докторска дисертација на увид јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији

МОДЕЛ УНАПРЕЂЕЊА ЕКОЛОШКИХ И БЕЗБЕДНОСНИХ ПАРАМЕТАРА МОТОРНИХ ВОЗИЛА ЊИХОВОМ МОДИФИКАЦИЈОМ НА ЕЛЕКТРО-ПОГОН“ докторанда  МИРКА ГОРДИЋА, дипл. инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.

 Београд,  25.09.2018. год.

 

 

Докторска дисертација на увид јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији

Развој модела унапређења квалитета на платформи ISO 9001 : 2015 применом Taguchi метода (Development of quality improvement model on ISO 9001 : 2015 platform using Taguchi method)“ докторанда  ABUAJILA M.S. RAWENI, дипл. инж. маш.

налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.

Београд,  21.09.2018. год.