Докторска дисертација на увиду јавности

ОБАВЕШТЕЊЕ Докторскa дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „СТАБИЛНОСТ ПОСЕБНИХ КЛАСА МЕХАНИЧКИХ СИСТЕМА НЕЦЕЛОГ И ЦЕЛОГ РЕДА СА КАШЊЕЊЕМ НА КОНАЧНОМ ВРЕМЕНСКОМ ИНТЕРВАЛУ“ докторанда  ДАРКА РАДОЈЕВИЋА, маст. инж. орг. наука налази се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.  Београд,  27.06.2022. год. више

Докторска дисертација на увиду јавности

ОБАВЕШТЕЊЕ Докторскa дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији  „ПРОЦЕСНЕ ПЕРФОРМАНСЕ РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ СА ОРЕБРЕНИМ ЦЕВИМА У КВАДРАТНОМ РАСПОРЕДУ (PROCESS PERFORMANCES OF HEAT EXCHANGER WITH FINNED TUBES IN IN-LINE TUBE ARRANGEMENT)“ докторанда  мр САШЕ МАРКОВИЋА, дипл. инж. маш.  налази се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.  Београд,  24.06.2022. год. више

Докторска дисертација на увиду јавности

Докторскa дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „РАДИОМЕТАРСКИ ДЕТЕКТОР БАЗИРАН НА БИОЛОШКИМ СТРУКТУРАМА-МЕМС/НЕМС(RADIOMETRIC DETECTOR BASED ON BIOLOGICAL STRUCTURES – MEMS/NEMS) “ докторанда  МАРИНЕ СИМОВИЋ-ПАВЛОВИЋ, маст. инж. маш. налази се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.   Београд,  06.05.2022. год. више

Обавештење о јавној одбрани докторске дисертације

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е ABDULRAZAG ABDALLAH ELMILADI, маст. инж. маш. браниће докторску дисертацију путем видео конференцијске линије „STRESS ANALYSIS AND OPTIMIZATION OF LAMINATE LAYUP OF DEFINED COMPOSITE STRUCTURE GEOMETRY UNDER GIVEN LOADING CONDITIONS(НАПОНСКА АНАЛИЗА И ОПТИМИЗАЦИЈА СЛАГАЊА ЛАМИНА КОМПОЗИТНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ДЕФИНИСАНЕ ГЕОМЕТРИЈЕ ЗА ЗАДАТЕ УСЛОВЕ ОПТЕРЕЋЕЊА)“ на Машинском факултету у Београду, дана 12.04.2022. године у времену од 12,00 часова у сали 514,  пред Комисијом у саставу: др Милорад Милованчевић, ред. проф., др Александар Грбовић, ред. проф. и др Нина Обрадовић, научни саветник, Институт техничких наука САНУ, Београд. Подаци за приступ јавној одбрани путем видео конференцијске линије: Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/96640424118?pwd=UWxiVEJsWmxaK0o1WHdOUDlGVEhXdz09 Meeting ID: 966 4042 4118 Passcode: 424498 Београд, 05.04.2022. године више

Докторска дисертација на увиду јавности

Докторскa дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „Analysis, modeling and optimization of solar-powered high-altitude platform-station (HAPS), Анализа, моделирање и оптимизација беспилотне летелице за велике висине на соларни погон“ докторанда  Mohammad Sakib Hasan, маст.инж.маш, студента Докторских студија, налази се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.   Београд,  24.01.2022. год. више

Докторска дисертација на увиду јавности

Докторскa дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „НАПОНСКА АНАЛИЗА И ОПТИМИЗАЦИЈА СЛАГАЊА ЛАМИНА КОМПОЗИТНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ДЕФИНИСАНЕ ГЕОМЕТРИЈЕ ЗА ЗАДАТЕ УСЛОВЕ ОПТЕРЕЋЕЊА (STRESS ANALYSIS AND OPTIMIZATION OF LAMINATE LAYUP OF DEFINED COMPOSITE STRUCTURE GEOMETRY UNDER GIVEN LOADING CONDITIONS)“ докторанда  ABDULRAZAG ABDALLAH ELMILADI, маст. инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.  Београд,  20.12.2021. год.   више

Докторска дисертација на увиду јавности

Докторскa дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „ ИСТРАЖИВАЊЕ МОДАЛИТЕТА ДЕГРАДАЦИОНИХ ПРОЦЕСА ЉУСКЕ ТРУПА ПУТНИЧКЕ ЛЕТЕЛИЦЕ И МОГУЋНОСТИ ПРОДУЖЕЊА ЗАМОРНОГ ВЕКА (RESEARCH OF THE MODALITIES OF DEGRADATION PROCESSES OF A FUSELAGE SHELL OF PASSENGER AIRCRAFT AND POSSIBILITIES OF FATIGUE LIFE EXTENSIONS)“ докторанда   мр ДАНИЕЛЕ ЂУКИЋ, дипл. инж. маш. налази се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана. Београд,  14.12.2021. год. више

Докторске дисертације на увиду јавности

Докторске дисертације и реферати Комисије о урађеним докторским дисертацијама   „ПЕРФОРМАНСЕ ВАЗДУШНИХ ХЛАДЊАКА СА РАСПРШИВАЊЕМ ВОДЕ (THE PERFORMANCES OF AIR COOLED HEAT EXCHANGER WITH WATER SPRAYING)“ докторанда  МИЛЕНЕ ОТОВИЋ, дипл. инж. маш. „УТИЦАЈ ОБЛИКА ПРОФИЛА И УХОДАВАЊА ЗУБАЦА НА ПОВРШИНСКУ НОСИВОСТ ЦИЛИНДРИЧНИХ ЗУПЧАСТИХ ПАРОВА“ докторанда  АЛЕКСАНДРА ДИМИЋА, маст. инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.   Београд,  17.09.2021. год. више

Докторска дисертација на увиду јавности

Докторскa дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији  „МОДЕЛ ТРОШКОВА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ВЕЛИКИХ ВОЗНИХ ПАРКОВА СА ПОГОНОМ НА КОМПРИМОВАНИ ПРИРОДНИ ГАС“ докторанда  мр НАДЕ СТАНОЈЕВИЋ, дипл. инж. маш.  налази се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.  Београд,  13.07.2021. год. више

Докторска дисертација на увиду јавности

Докторскa дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији  „ТЕРМОДИНАМИЧКА АНАЛИЗА, МОДЕЛИРАЊЕ И ОПТИМИЗАЦИЈА ДИНАМИЧКОГ ПОНАШАЊА СИСТЕМА ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈУ, ГРЕЈАЊЕ И ХЛАЂЕЊЕ У ЈАВНИМ ОБЈЕКТИМА“ докторанда  ДИМИТРИЈА МАНИЋА, дипл. инж. маш. налази се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.  Београд,  12.07.2021. год. више