Докторске дисертације на увиду јавности

Докторске дисертације и реферати Комисије о урађеним докторским дисертацијама   „ПЕРФОРМАНСЕ ВАЗДУШНИХ ХЛАДЊАКА СА РАСПРШИВАЊЕМ ВОДЕ (THE PERFORMANCES OF AIR COOLED HEAT EXCHANGER WITH WATER SPRAYING)“ докторанда  МИЛЕНЕ ОТОВИЋ, дипл. инж. маш. „УТИЦАЈ ОБЛИКА ПРОФИЛА И УХОДАВАЊА ЗУБАЦА НА ПОВРШИНСКУ НОСИВОСТ ЦИЛИНДРИЧНИХ ЗУПЧАСТИХ ПАРОВА“ докторанда  АЛЕКСАНДРА ДИМИЋА, маст. инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.   Београд,  17.09.2021. год. више

Докторска дисертација на увиду јавности

Докторскa дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији  „МОДЕЛ ТРОШКОВА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ВЕЛИКИХ ВОЗНИХ ПАРКОВА СА ПОГОНОМ НА КОМПРИМОВАНИ ПРИРОДНИ ГАС“ докторанда  мр НАДЕ СТАНОЈЕВИЋ, дипл. инж. маш.  налази се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.  Београд,  13.07.2021. год. више

Докторска дисертација на увиду јавности

Докторскa дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији  „ТЕРМОДИНАМИЧКА АНАЛИЗА, МОДЕЛИРАЊЕ И ОПТИМИЗАЦИЈА ДИНАМИЧКОГ ПОНАШАЊА СИСТЕМА ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈУ, ГРЕЈАЊЕ И ХЛАЂЕЊЕ У ЈАВНИМ ОБЈЕКТИМА“ докторанда  ДИМИТРИЈА МАНИЋА, дипл. инж. маш. налази се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.  Београд,  12.07.2021. год. више

Докторска дисертација на увиду јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „ПРИМЕНА СТЕРЕОМЕТРИЈСКЕ МЕТОДЕ МЕРЕЊА ДЕФОРМАЦИЈЕ НА ОДРЕЂИВАЊЕ ДИЈАГРАМА СТВАРНИ НАПОН – СТВАРНА ДЕФОРМАЦИЈА ХЕТЕРОГЕНИХ ЗАВАРЕНИХ СПОЈЕВА“ докторанда  НЕНАДА МИЛОШЕВИЋА, маст. инж. маш.  налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана. Београд,  09.07.2021. год. више

Докторске дисертације на увиду јавности

Докторске дисертације и реферати Комисија о урађеним докторским дисертацијама „ДИНАМИКА ИСПАРАВАЊА У ВЕЛИКИМ ЗАПРЕМИНАМА ТЕЧНОСТИ  ИЗЛОЖЕНИМ ВЕЛИКИМ СПЕЦИФИЧНИМ ТОПЛОТНИМ ПРОТОЦИМА У ГЕНЕРАТОРИМА ПАРЕ“ докторанда  МИЛАНА ПЕТРОВИЋА, маст. инж. маш. „ТЕРМОМЕХАНИЧКИ АСПЕКТИ ПРОЦЕСА СУШЕЊА ОСТАТАКА ИЗ ПРОИЗВОДЊЕ СОКОВА“ докторанда  МИХАИЛА МИЛАНОВИЋА, маст. инж. маш. „ПРИМЕНА МАШИНСКОГ УЧЕЊА И НИР СПЕКТРОСКОПИЈЕ У ЦИЉУ МОНИТОРИНГА ПАЦИЈЕНАТА НА ХЕМОДИЈАЛИЗИ“ докторанда  ВАЛЕНТИНЕ МАТОВИЋ, маст. инж. маш. „ОПТИМИЗАЦИЈА ФУНКЦИОНАЛНИХ И УПРАВЉАЧКИХ ПАРАМЕТАРА ХИБРИДНОГ ПОГОНСКОГ СИСТЕМА ВОЗИЛА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ ПРЕВОЗА“ докторанда  МАРКА КИТАНОВИЋА, маст. инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана. Београд,  09.07.2021. год.                                                                        више

Докторска дисертација на увиду јавности

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е                                                                                                               Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „АНАЛИЗА ОТКАЗА ВУЧНИХ УРЕЂАЈА ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ВОЗИЛА КАО ФАКТОР БЕЗБЕДНОСТИ И РИЗИКА ОД РАСКИНУЋА ВОЗА“ докторанда  мр МАРИЈЕ ВУКШИЋ ПОПОВИЋ, дипл. инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана. Београд,  18.06.2021. год. више

Докторска дисертација на увиду јавности

 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКА ОПТИМИЗАЦИЈА ПЛАНЕТАРНИХ ПРЕНОСНИКА АДАПТИВНИМ ХИБРИДНИМ МЕТАХЕУРИСТИЧКИМ АЛГОРИТМИМА“ докторанда  МИЛОША СЕДАКА, маст. инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана. Београд,  18.06.2021. год. више

Докторска дисертација на увиду јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „КВАЛИТАТИВНА ИДЕНТИФИКАЦИЈА ГАСОВИТИХ ПРОДУКАТА ТЕРМОХЕМИЈСКЕ КОНВЕРЗИЈЕ БИОМАСЕ ПРИМЕНОМ СИМУЛТАНЕ ТЕРМАЛНЕ АНАЛИЗЕ И МАСЕНЕ СПЕКТРОМЕТРИЈЕ“ докторанда  МИЛОША РАДОЈЕВИЋА, маст. инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.  Београд,  21.05.2021. год. више

Докторска дисертација на увиду јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „NUMERICAL AND EXPERIMENTAL SIMULATION OF ATMOSPHERIC BOUNDARY LAYER INFLUENCE ON FLOW PATTERNS AROUND BUILDING STRUCTURES НУМЕРИЧКА И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА СИМУЛАЦИЈА УТИЦАЈА АТМОСФЕРСКОГ ГРАНИЧНОГ СЛОЈА НА СТРУЈНО ПОЉЕ ОКO ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА“ докторанда  AHMED ALI IRHAYIM ABUBAKER, MSc. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.   Београд,  23.04.2021. год више

Докторска дисертација на увуду јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „ЖИЛАВОСТ ФЕРИТНОГ РЕАКТОРСКОГ ЧЕЛИКА У ПОДРУЧЈУ ПРЕЛАЗНЕ ТЕМПЕРАТУРЕ“ докторанда  БРАНИСЛАВА ЂОРЂЕВИЋА, маст.инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.   Београд,  16.04.2021. год. више