Обавештење за све студенте ОАС, МАС И ДАС

Данас, 30.11.2018.год., је последњи дан за упис у школску 2018/2019. годину.

Универзитет у Београду 1.12.2018.год. закључава базу уписаних студената.

ОБАВЕШТЕЊЕ И УПОЗОРЕЊЕ СТУДЕНТИМА

Обавештавају се студенти на свим нивоима студија ( ОАС, МАС и ДС ) да морају бити уписани у шк.2018/2019 години на основу Закона о високом образовању, јер уколико то не ураде ГУБЕ СТАТУС СТУДЕНТА, Члан 109. ЗВО. Крајњи рок за упис је уторак 27.11.2018. године када се затвара база уписаних студената Универзитета у Београду.

Такође, анализом потписаних Изjава, констатовано је да одређен број студената није потписао својe Изјавe о финансијском задужењу за текућу школску годину.
Скреће се пажња овим студентима, да без потписане Изјаве, неће моћи да приступе пријави испита.

Потписивање Изјавe о финансијском задужењу

Поштоване колегинице и колеге,

продужен је рок за упис, уз надокнаду по Ценовнику студија и услуга при студирању на МФ, за све студенте који се нису уписали у школској 2018/2019.-ој години до петка 23.11.2018.године до 14:30 сати.
Такође, анализом потписаних Изjава, констатовано је да одређен број студената није потписао својe Изјавe о финансијском задужењу за текућу школску годину.
Скреће се пажња овим студентима, да без потписане Изјаве, неће моћи да приступе пријави испита.

Трећи конкурсни рок за упис у 1. годину ДАС

Трећи конкурсни рок за упис у 1. годину Докторских академских студија

Број слободних места за:
– самофинасирајуће студенте – 14
– студенте који се финансирају на терет буџета РС – 0

Пријава кандидата за трећи конкурсни рок на ДАС обавиће се по Конкурсу 25. и 26. 10. 2018. године у периоду од 12:30 до 14:30 сати, на шалтеру број 6 Службе за студентске послове.
Коначна ранг листа биће објављена 31.10.2018.године, а упис кандидата са коначне ранг листе обавиће се 1.11.2018.године у периоду од 12:30 до 14:30 сати, на шалтеру број 6 Службе за студентске послове.
Накнаду за трошкове пријаве кандидати плаћају у износу од 4.000 динара на жиро-рачун Машинског факултета број: 840-1876666-10 са сврхом уплате Пријава за конкурс за упис на ДАС и позивом на број 201.

Коначна ранг листа за упис у 1. год. МАС

Кoнaчна ранг листа за упис у 1. годину МАС у школској 2018/19 години након другог конкурсног рока

Упис кандидата са коначне ранг листе обавиће се 19.10.2018.године у периоду од 12:30 до 14:30 сати, на шалтеру број 3 Службе за студентске послове.

Листа пријављених кандидата за упис у 1. год. МАС

Листа пријављених кандидата за упис у 1. год. МАС
-ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК

Бр.
Пријаве
Презиме Име Име
Родитеља
1 Недић Јована Слободан
2 Млађеновић Дариан Петар
3 Бабић Никола Љубиша
4 Братељевић Марко Миодраг
5 Арсић Александар Вера
6 Рогти Сара Насер Еддиме
7 Реџић Дејана Радосав
8 Лазић Александар Зоран
9 Огњановић Марија Драган
10 Дамњановић Лука Радмило
11 Богић Владимир Илија
12 Гњидић Бојан Бранко
13 Андријашевић Данило Марина
14 Abdulwahed Alblooshi Yaaqoub
15 Abdulla Alshamsi Ali
16 Suhail Alameri Salem
17 Sultan Alkalbani Salem
18 Abdulla Almehairbi Eissa
19 Waleid Alhmoudi Ahmed
20 Abdullah Almarar Ali
21 Бусија Стефан Бранко
22 Бакушић Сандра Лазар
23 Репац Никола Ненад
24 Тарицић Стефан Биша
25 Колашинац Јована Радивоје
26 Маринковић Душан Милијан
27 Ћосић Стефан Александар
28 Чупић Петко Васкрсије

 

Други конкурсни рок за упис у 1. годину ДАС

Други конкурсни рок за упис у 1. годину Докторских академских студија

Број слободних места за:
– самофинасирајуће студенте – 21
– студенте који се финансирају на терет буџета РС – 0

Пријава кандидата за други конкурсни рок на ДАС обавиће се по Конкурсу 18. и 19. 10. 2018. године у периоду од 12:30 до 14:30 сати, на шалтеру број 6 Службе за студентске послове.
Коначна ранг листа биће објављена 22.10.2018.године, а упис кандидата са коначне ранг листе обавиће се 23.10.2018.године у периоду од 12:30 до 14:30 сати, на шалтеру број 6 Службе за студентске послове.
Накнаду за трошкове пријаве кандидати плаћају у износу од 4.000 динара на жиро-рачун Машинског факултета број: 840-1876666-10 са сврхом уплате Пријава за конкурс за упис на ДАС и позивом на број 201.
Детаљне информације о потребној документацији можете наћи на сајту Факултета у домену УПИС/КОНКУРС.

Други конкурсни рок за упис на 1. годину Мастер академских студија

Слободних места: 23
– на терет буџета Републике Србије: 4
– самофинансирање: 19

Списак модула са слободним местима:
1. Индустријско инжењерство – ИИЕ
2. Моторна возила – МОВ
3. Транспортно инжењерство, конструкције и логистика – ТКЛ
4. Инжењерство биотехничких система – ИБС
5. Системи наоружања – СИН
6. Биомедицинско инжењерство – БМИ
7. Хидроенергетика – ХЕН
8. мотори сус – МОТ
9. Дизајн у машинству – ДУМ
10. Прехрамбено машинство – ПРМ
11. Бродоградња – БРО
12. Шинска возила – ЖЕМ
13. Термоенергетика – ТЕН
14. Механика – МЕХ

Пријава кандидата за други уписни рок на МАС обавиће се по Конкурсу 16. и 17. 10. 2018.године у периоду од 12:30 до 14:30 сати, на шалтеру број 3 Службе за студентске послове.