Докторска дисертација на увид јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији

Развој модела унапређења квалитета на платформи ISO 9001 : 2015 применом Taguchi метода (Development of quality improvement model on ISO 9001 : 2015 platform using Taguchi method)“ докторанда  ABUAJILA M.S. RAWENI, дипл. инж. маш.

налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.

Београд,  21.09.2018. год.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.