Немачком ZF Friedrichshafen-у потребни машински инжењери

Делегација немачке фирме ZF Friedrichshafen, која се бави е-мобилношћу  и аутомобилима на електрични погон, посетила је недавно Машински факултет у Београду. Посета је реализована у оквиру планова те компаније, да у некој од земаља Источне Европе, међу којима је Србија један од најозбиљнијих кандидата, изгради фабрику и развојни центар, у којима би били анагажовани домаћи инжењери.

Реч је о гринфилд инвестицији, што значи да компанија почиње производњу од почетка, без претходне инфраструктуре, а да би производња почела потребни су им квалификовани радници и стручни инжењери.  Зато су представници ZF Friedrichshafen-а  и посетили Машински факултет и упознали се са његовим образовним и истаживачким потенцијалима,  рекао је продекан за мађународну научну сарадњу, проф. др Ненад Зрнић, који је и угостио петочлану немачку делегацију.

Образовани и стручни инжењери су један од основних услова за доношење позитивне одлуке о изградњи погона ZF Friedrichshafen-а у Србији.  Према речима професора Зрнића, госте из Немачке посебно је интересово квалитет образовања инжењера у области производног машинства, индустријског инжењерства и мехатронике. Распитивали су се за могућност да се настава на неким предметима прилагоди њиховим потребама, као и за могућност праксе дуалног образовања у високом образовању у Србији.

Након што су  детаљно информисани о организационој структури и студијским програмима на факултету, гости из Немачке су обишли и две лабораторије – Лабораторију за моторе са унутрашњим сагоревањем и Лабораторију за кибернетику и мехатронске системе.

Представници ZF Friedrichshafen-а били су веома задовољни оним што су видели на МФ и имам утисак да је посета испунила њихова очекивања, истакао је проф. Зрнић.  Оно што би, по његовом мишљењу,  могло додатно да утиче на доношење позитивне одлуке о изградњи фабрике ZF-а   у Србији, јесте чињеница да је Машински факултет једна од ретких, ако не и једина, високообразовна установа на простору Источне Европе, која има акредитацију немачке Агенције за акредитацију и проверу квалитета студија машинства.

У овкру посете Србији, представници немачке делегације обишли си и Електротехнички факултет и једну средњу техничку школу у Панчеву.

(Извор: Машински факултет)

Стипендије Фондације „Нови добротвори Универзитета у Београду“

Фондација „Нови добротвори Универзитета у Београду“ расписала је конкурс за доделу стипендија за школску 2017/2018. годину. Конкурсом ће бити додељена по једна стипендија за студенте са групације природно-математичких наука, техничко-технолошких наука, медицинских наука и групације друштвено-хуманистичких наука. Рок за подношење пријава отворен је од 04. децембрa 2017. године до 26. јануара 2018. године.

На Конкурс се могу пријавити 4 студента основних и мастер академских студија, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, а који су редовно уписали ову школску годину и у досадашњем школовању имају просечну оцену најмање 9,00, као и постигнуте значајне резултате на домаћим и међународним такмичењима.

Студенти који су корисници других стипендија, немају право на стипендију Фондације „Нови добротвори Универзитета у Београду“.

Стипендија се додељује за временски период од десет месеци у месечном нето износу од 10.000,00 динара.

*****************

Потребна документација:

Пријава (Образац у PDF формату можете преузети овде¸ страници Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета, или у  портирници зграде Универзитета у Београду на Студентском тргу 1 )

Уверење факултета о упису школске 2017/2018. године у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије,

Уверење факултета о положеним испитима и просечној оцени свих положених испита из претходних година студија,

Штампане податке са електронске личне карте или фотокопију важеће личне карте.

Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком  – За Конкурс Фондације „Нови добротвори Универзитета у Београду“.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити од Сектора за инвестиције и управљање имовином Универзитета, задужбина и фондова Универзитета, на телефон (011) 3207-426 и на интернет страници Универзитета у Београду: www.bg.ac.rs – у делу „Стипендије и конкурси“.

Избор кандидата за доделу стипендија врши Одбор Фондације, о чему објављује одлуку на интернет страници Универзитета у Београду www.bg.ac.rs у делу „Стипендије и конкурси“.

На одлуку о додели стипендије студент има право приговора Одбору Фондације у року од 8 дана од дана објављивања одлуке на интернет страници Универзитета у Београду www.bg.ac.rs у делу „Стипендије и конкурси“.

(Извор: Фондација нових добротвора Универзитета у Београду)

 

 

Докторска дисертација на увид јавности

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији

„FATIGUE CRACK GROWTH IN T WELDED JOINTS OF ALUMINUM ALLOY
РАСТ ЗАМОРНЕ ПРСЛИНЕ У Т ЗАВАРЕНОМ СПОЈУ ЛЕГУРЕ АЛУМИНИЈУМА“ докторанда ABUBAKR M. KRAEDEGH, MSc., dipl.ing.mas.

налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.

Београд, 01.12.2017. год.