Докторска дисертација на увид јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „Примена параметара механике лома на процену преосталог века заварених цеви у условима заморног оптерећења“ “Application of fracture mechanics parameters to residual life assessment of welded pipes exploitation under fatigue loading“ докторанда Radzeya Zaidi, дипл. инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана. више

Докторска дисертација на увид јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „Нумеричко-експериментална анализа чврстоће структурних елемената хидроелектране“ докторанда Стефана Ћулафића, магистра техничких наука из области машинства налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.   више

Докторска дисертација на увид јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији «ИНТЕРОПЕРАТИВНИ МОДЕЛ ОБЕЗБЕЂЕЊА ГЕОМЕТРИЈЕ ВОЗИЛА» докторанда ЖИВОРАДA БЕЛИЋA, маст. инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана. више

Јавна одбрана докторске дисертације

ОДЛАЖЕ СЕ ОДБРАНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ КАНДИДАТА ДЕЈАНА ЈЕВТИЋА, маст. инж. маш., “АНАЛИЗА УТИЦАЈНИХ ПАРАМЕТАРА НА ДИНАМИКУ АУТОМАТСКОГ ТОПА ПРИ ОПАЉЕЊУ МЕТКА“, која је заказана на Машинском факултету у Београду, дана 30.11.2020. године у времену од 13,00 часова у сали 518, пред Комисијом у саставу: др Дејан Мицковић, ред. проф. МФ у пензији, ментор, др Предраг Елек, ред. проф., др Ивана Тодић, доц., др Милош Марковић, доц. и др Дарко Васиљевић, научни саветник, Институт за физику Београд.         више

Докторска дисертација на увид јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији «ИНОВАТИВНИ ПРИСТУП ПРОЦЕНИ СТАБИЛИТЕТА РЕЧНО-МОРСКИХ БРОДОВА (А NOVEL APPROACH TO STABILITY ASSESSMENT OF RIVER-SEA SHIPS)» докторанда СТЕФАНА РУДАКОВИЋА, маст. инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана. више

Докторска дисертација на увид јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији «ЗАМОРНО ПОНАШАЊЕ НОСЕЋЕ СТРУКТУРЕ ДОЊЕ ПОЛУГЕ ТРАКТОРА ПРВЕ КАТЕГОРИЈЕ» докторанда ВЕРЕ ЦЕРОВИЋ, дипл. инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана. више

Јавна одбрана докторске дисертације

МР СРЂАН ФИЛИПОВИЋ, дипл. инж. маш., браниће докторску дисертацију “РАЗВОЈ МОДЕЛА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ИНЖЕЊЕРА ОДРЖАВАЊА ЗА СТИЦАЊЕ ЕВРОПСКОГ СЕРТИФИКАТА“, на Машинском факултету у Београду, дана 27.11.2020. године у времену од 11,00 часова у сали 514, пред Комисијом у саставу: др Бранислав Ракићевић, ред. проф., др Владимир Поповић, ред. проф., др Горан Шиниковић, ванр. проф., др Емил Вег, доц. и др Славен Тица, ванр. проф., Саобраћајни факултет Београд. више

Јавна одбрана докторске дисертације

АЛЕКСАНДРА ДРАГИЧЕВИЋ, дипл. инж. маш., браниће докторску дисертацију “БИОМЕХАНИЧКА И ОПТИЧКА КАРАКТЕРИЗАЦИЈА ЕПИДЕРМАЛНОГ ТКИВА“, на Машинском факултету у Београду, дана 18.11.2020. године у времену од 14,00 часова у сали 518, пред Комисијом у саставу: др Лидија Матија, ред. проф., ментор, др Зоран Кривокапић, академик, ред. проф., коментор, Медицински факултет Београд, др Александра Васић-Миловановић, ред. проф., др Бранислава Јефтић, доц. и др Горан Лазовић, ванр. проф. више

Јавна одбрана докторске дисертације

ГОРАН ЂУРИЋ, маст. инж. маш., браниће докторску дисертацију “МЕТОДОЛОГИЈА ОПТИМИЗАЦИЈЕ ЕФЕКАТА ПРОТОКА ПОДАТАКА НА БАЗИ ИНТЕГРАЦИЈЕ СТРУКТУРНЕ СИСТЕМСКЕ АНАЛИЗЕ И РИЗИКА“, на Машинском факултету у Београду, дана 12.11.2020. године у времену од 17,00 часова у сали 211, пред Комисијом у саставу: др Часлав Митровић, ред. проф., ментор, др Александар Бенгин, ред. проф., др Мирјана Мисита, ред. проф., др Горан Воротовић, доц. и др Данијела Тадић, ред. проф., Универзитет у Крагујевцу – Факултет инжењерских наука. више

Докторска дисертација на увид јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „ПРОЦЕНА ИНТЕГРИТЕТА РОТАЦИОНЕ ОПРЕМЕ ПРИМЕНОМ ПАРАМЕТАРА МЕХАНИКЕ ЛОМА “ докторанда НИКОЛE МИЛОВАНОВИЋA, маст.инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана више