Одбрана докторске дисертације Владимира Павкова

На основу Одлуке Декана број 515/7 од 28.09.2023. године заказају се јавна одбрана докторске дисертације Владимира Павкова. Владимир Павков, маст. инж. маш. браниће докторску дисертацију „Синтеза и карактеризација композитних материјала на бази метал-стакло-керамика“  на Машинском факултету у Београду, дана 09.10.2023. године у времену од 12,00 часова у сали 514,  др Гордана Бакић ред. проф., ментор, др Весна Максимовић, научни саветник, ментор, ИНН Винча Београд, пред Комисијом у саставу: др Оливера Поповић, ред. проф., др Милош Ђукић, ред. проф., др Ненад Митровић, ред. проф., др рер. нат. Бранко Матовић, научни саветник, ИНН Винча Београд и др Ивана Цвијовић-Алагић, виши научни сарадник, ИНН Винча Београд о оцени докторске дисертације. опширније…

Докторска дисертација на увиду јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисетрацији «ДЕТЕКЦИЈА КИБЕРНЕТСКИХ НАПАДА НА СИСТЕМЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОИЗВОДНИМ РЕСУРСИМА» докторанда ДУШАНА НЕДЕЉКОВИЋА, маст. инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана. опширније…

Обавештење о одбрани докторске дисертације

На основу Одлуке декана 1009/1 од 27.06.2023. године заказује се јавна одбрана докторске дисертације Горана Василића. ГОРАН ВАСИЛИЋ, маст. инж. маш. браниће докторску дисертацију „Концепцијско пројектовање једне класе комплексних машина алатки“ на Машинском факултету у Београду, дана 12.07.2023. године у времену од 10,00 часова у амфитеатру ЦЕНТ-а, пред Комисијом у саставу: др Саша Живановић, ред. проф., ментор, др Живана Јаковљевић, ред. проф., др Никола Славковић, ванр. проф., др Зоран Димић, виши научни сарадник, Лола институт Београд и др Слободан Табаковић, ред. проф., ФТН Нови Сад.  Београд, 29.06.2023. године опширније…

Докторска дисертација на увид јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „МЕРНИ МЕХАТРОНИЧКИ СИСТЕМ ЗА НАДЗОР УГИБА ГРЕДНИХ СТРУКТУРА ПРАЋЕЊЕМ ДИЛАТАЦИЈА У ОСНОВНОМ МАТЕРИЈАЛУ“, докторанда Жељка Флајса, дипл. инж. грађ., налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана. опширније…

Докторска дисертација на увиду јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији «УТИЦАЈ ВИШЕСТРУКИХ ГРЕШАКА У ЗАВАРЕНОМ СПОЈУ НА ИНТЕГРИТЕТ ЗАВАРЕНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ» докторанда МИХАЈЛA АРАНЂЕЛОВИЋA, маст. инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана. опширније…

Докторска дисертација на увиду јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији «АДАПТИВНО СПАЈАЊЕ ДЕЛОВА У ТЕХНОЛОГИЈИ РОБОТИЗОВАНЕ МОНТАЖЕ ПРИМЕНОМ КИНЕМАТСКИ РЕДУНДАНТНИХ РОБОТА» докторанда НИКОЛE ЛУКИЋA, маст. инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.     опширније…

Докторска дисертација на увиду јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „УТИЦАЈ ГЕОМЕТРИЈЕ ЕЛЕМЕНАТА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ВАЗДУХА НА ЕКСПАНЗИЈУ ВАЗДУШНОГ МЛАЗА У СИСТЕМИМА МЕШАЈУЋЕ ВЕНТИЛАЦИЈЕ“ докторанда  МИХАИЛA ВАСИЋA, маст. инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.  Београд,  22.06.2021. год. опширније…

Докторска дисертација на увиду јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „АНАЛИЗА ВЕКА ПОД ЗАМОРОМ ОШТЕЋЕНОГ ОКОВА ВЕЗЕ КРИЛО-ТРУП ЛАКЕ ЛЕТЕЛИЦЕ (FATIGUE LIFE ANALYSIS OF DAMAGED LIGHT AIRCRAFT WING-FUSELAGE FITTING)“ докторанда  ABDUSSALAM YOUSSEF SOLOB, маст. инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана. Београд,  21.06.2021. год. опширније…

Докторска дисертација на увиду јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „ПРОЈЕКТОВАЊЕ САВРЕМЕНИХ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА РОБОТА ПРИМЕНОМ РАЗВОЈНИХ ПРОГРАМАБИЛНИХ СИСТЕМА И САВРЕМЕНЕ ТЕОРИЈЕ РАЧУНА НЕЦЕЛОГ РЕДА“ докторанда  БОШКА ЦВЕТКОВИЋА, дипл. инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана. Београд,  21.06.2021. год. опширније…

Докторска дисертација на увиду јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „УТИЦАЈ СТРУЈНИХ И ГЕОМЕТРИЈСКИХ ПАРАМЕТАРА НА ПНЕУМАТСКУ ДИМЕНЗИЈСКУ КОНТРОЛУ МАШИНСКИХ ДЕЛОВА“ докторанда  МР ДРАГИШЕ СКОКА, дипл. инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана. Београд,  21.06.2021. год. опширније…