Докторска дисертација на увид јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „НАПРЕДНИ АЛГОРИТМИ УПРАВЉАЊА МАНИПУЛАТОРИМА У СИСТЕМИМА ЗА ТРЕНАЖУ ПИЛОТА САВРЕМЕНИХ БОРБЕНИХ АВИОНА“ докторанда ЈЕЛЕНЕ ВИДАКОВИЋ, дипл. инж. маш. – мастер. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана. Београд, 24.08.2018. год. више

Докторска дисертација на увид јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „МУЛТИВАРИЈАНТНИ МОДЕЛ ЗА АНТРОПОМЕТРИЈСКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ УНУТРАШЊЕГ ПРОСТОРА ВОЗИЛА И МАШИНА (MULTIVARIATE MODEL FOR VEHICLES AND MACHINES INTERIOR SPACE ANTHROPOMETRIC DESIGN)“ докторанда AHMED ALI ESSDAI, dipl.ing. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана. Београд, 24.08.2018. год. више

Докторска дисертација на увид

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „УТИЦАЈ СТАТИЧКИХ И ДИНАМИЧКИХ ОПТЕРЕЋЕЊА НА ПОЈАВУ ИНИЦИЈАЛНИХ ОШТЕЋЕЊА КОМПОЗИТНИХ ЛОПАТИЦА РЕПНОГ РОТОРА ХЕЛИКОПТЕРА“ докторанда МР ДЕСПОТА ЈАНКОВИЋА, дипл. инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана. Београд, 20.07.2018. год. више

Докторска дисертација на увид јавности

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „ДВОФАЗНО СТРУЈАЊЕ ПРИ ПОВРАТНОМ ХИДРАУЛИЧКОМ УДАРУ“ докторанда МР БОЈАНА ИВЉАНИНА, дипл. инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана. Београд, 20.07.2018. год. више

Докторска дисертација на увид јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „ПОВРЕДЕ И ОКРУЖЕЊЕ ПУТНИКА КАО ОСНОВА ЗА ДИЗАЈН АУТОБУСА СА АСПЕКТА БЕЗБЕДНОСТИ И КОМФОРА“ докторанда ВЛАДИМИРА СРЕМЧЕВИЋА, дипл.инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана. Београд, 20.07.2018. год. више

Докторска дисертација на увид јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „УТИЦАЈ ОШТЕЋЕЊА НА ДИНАМИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОМПОЗИТНИХ ЛОПАТИЦА РОТОРА ВЕТРОТУРБИНА“ докторанда МР МАРИЈЕ БАЛТИЋ, дипл. инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана. Београд, 18.07.2018. год. више

Докторска дисертација на увид јавности

  Докторске дисертације и реферати Комисија о урађеним докторским дисертацијама „МАТЕМАТИЧКО МОДЕЛИРАЊЕ И ОПТИМИЗАЦИЈА ПРОЦЕСА У ЛОЖИШТУ НА СПРАШЕНИ УГАЉ ПРИ ДИРЕКТНОМ КОСАГОРЕВАЊУ СА БИОМАСОМ“ докторанда АЛЕКСАНДРА МИЛИЋЕВИЋА, маст.инж. маш.   „ПОНАШАЊЕ ДОМАЋИХ ЛИГНИТА КОЛУБАРСКОГ И КОСТОЛАЧКОГ БАСЕНА ТОКОМ ПРОЦЕСА ТЕРМИЧКОГ РАЗЛАГАЊА“ докторанда МИОДРАГА ЖИВОТИЋА, дипл.инж. маш. „СИНТЕЗА ТАКТИЧКИХ РАКЕТА ЗЕМЉА–ВАЗДУХ ПРОТИВ ЦИЉЕВА ВЕЛИКИХ БРЗИНА“ докторанда МИЛОША МАРКОВИЋА, маст.инж. маш.   „САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ НАНОШЕЊА ПРЕВЛАКА И ЊИХОВА ПОТЕНЦИЈАЛНА ПРИМЕНА НА ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИМ ПОСТРОЈЕЊИМА“ докторанда АЛЕКСАНДРА МАСЛАРЕВИЋА, маст.инж. маш.   налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.     Београд, 13.07.2018. год.     више

Докторска дисертација на увид јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „РАЗВОЈ МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА ИСПИТИВАЊЕ УТИЦАЈА ДЕНТАЛНОГ ИМПЛАНТА НА НОСЕЋУ СТРУКТУРУ“ докторанда ДУШАНА ШАРЦА, маст.инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана. Београд, 12.07.2018. год. више

Докторска дисертација на увид јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „НАТПРИТИСАК БАРУТНИХ ГАСОВА ПРИ ОПАЉЕЊУ ИЗ МИНОБАЦАЧА“ докторанда МР МИОДРАГА ЛИСОВА, дипл.инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана. Београд, 03.07.2018. год. више

Докторска дисертација на увид

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „ПРОЦЕНА ЗАМОРНОГ ВЕКА ОШТЕЋЕНИХ ИНТЕГРАЛНИХ ОПЛАТА-УЗДУЖНИЦИ ПАНЕЛА (FATIGUE LIFE ASSESSMENT OF DAMAGED INTEGRAL SKIN-STRINGER PANELS)“ докторанда ABULGASEM MUSA SAEED SGHAYER, маст. инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана. Београд, 03.07.2018. год. више