Стипендије Фондације „Нови добротвори Универзитета у Београду“

Фондација „Нови добротвори Универзитета у Београду“ расписала је конкурс за доделу стипендија за школску 2017/2018. годину. Конкурсом ће бити додељена по једна стипендија за студенте са групације природно-математичких наука, техничко-технолошких наука, медицинских наука и групације друштвено-хуманистичких наука. Рок за подношење пријава отворен је од 04. децембрa 2017. године до 26. јануара 2018. године.

На Конкурс се могу пријавити 4 студента основних и мастер академских студија, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, а који су редовно уписали ову школску годину и у досадашњем школовању имају просечну оцену најмање 9,00, као и постигнуте значајне резултате на домаћим и међународним такмичењима.

Студенти који су корисници других стипендија, немају право на стипендију Фондације „Нови добротвори Универзитета у Београду“.

Стипендија се додељује за временски период од десет месеци у месечном нето износу од 10.000,00 динара.

*****************

Потребна документација:

Пријава (Образац у PDF формату можете преузети овде¸ страници Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета, или у  портирници зграде Универзитета у Београду на Студентском тргу 1 )

Уверење факултета о упису школске 2017/2018. године у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије,

Уверење факултета о положеним испитима и просечној оцени свих положених испита из претходних година студија,

Штампане податке са електронске личне карте или фотокопију важеће личне карте.

Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком  – За Конкурс Фондације „Нови добротвори Универзитета у Београду“.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити од Сектора за инвестиције и управљање имовином Универзитета, задужбина и фондова Универзитета, на телефон (011) 3207-426 и на интернет страници Универзитета у Београду: www.bg.ac.rs – у делу „Стипендије и конкурси“.

Избор кандидата за доделу стипендија врши Одбор Фондације, о чему објављује одлуку на интернет страници Универзитета у Београду www.bg.ac.rs у делу „Стипендије и конкурси“.

На одлуку о додели стипендије студент има право приговора Одбору Фондације у року од 8 дана од дана објављивања одлуке на интернет страници Универзитета у Београду www.bg.ac.rs у делу „Стипендије и конкурси“.

(Извор: Фондација нових добротвора Универзитета у Београду)

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.