Индустрија 4.0 – изазови и нове могућности за Србију

Србија свој будући развој мора да заснива на новим производним технологијама, чији потенцијал представља  шансу за бржи економски и привредни развој земље и њено боље позиционирање на светском тржишту, оцењено је првог дана тродневне Конференције „САД – ЕУ – Јапан – Србија/Технолошки самит 2017“, која се одржава на Машинском факултету у Београду.

На скупу, који су организовали Машински факулет и Привредна комора Београда, уз подршку ресорних министарстава за науку, привреду и одбрану у Влади Републике Србије, учествује више од 200 домаћих и страних експерата. Они ће кроз позитивна искуства водећих земаља сагледати све изазове и нове могућности које пружа програм Индустрија 4.0 и понудити најбољи модел за развој нових производних индустрија у Србији.

Организовање Међународне конференције на тему Индустрија 4.0 је велики кoрaк нa путу тeхнoлoшкoг рaзвoja Србије, оценио је заменик градоначелника Брограда Андреја Младеновић. Збoг тoгa је захвалио Машинском факултету, Приврeднoj кoмoри Србиje и Приврeднoj кoмoри Бeoгрaдa, као и ресорним министарствима у Влади РС, која су својим пoкрoвитeљствoм прeпoзнaла значај oвог скупа.

Сaврeмeнe тeхнoлoгиje су рeвoлуциoнaрнo прoмeнилe нaчин и квaлитeт живoтa и рaдa, а њихов потенцијал је шанса  зa убрзaни eкoнoмски, нaучнo-тeхнoлoшки и oпшти нaпрeдaк друштвa , рекао је Младеновић. С тим у вези он је указао на неопходност успстављања чврстe сaрaдњe измeђу индустриje, унивeрзитeтa и извршнe влaсти.

Поздрављајући учеснике конференције, декан Машинског факултета, проф. др Радивоје Митровић је рекао да је конференција посвећена најновијим технолошким изазовима, које највећи број земаља артикулише под називом „Индустрија 4.0”. У том контексту, овај скуп је добра прилика да кроз искуства водећих земаља у свету чујемо шта су домети, планови и имплементација најновијих резултата истраживања. Такође је и прилика, да се дефинише простор за технолошки развој Србије на моделу Индустрија 4.0 али и њено позиционирање у новој међународној подели рада, нагласио је професор Митровић..

Пословна заједница у Србији је изузетно заинтересеована за резултате ове конференције, јер је то прилика да на основу искуства земаља које се припремају или већ примењују модел Индустрија 4.0, сагледамо има ли Србија потребне ресурсе  и који су то привредни субјекти који могу да понесу овај, за Србију, изузетно важан посао, истакао је председник ПКБ Миливоје Милетић.  Говорећи о значају трансфера технологија и иновација у привреду, он је указао на потребу интензивирања срадње науке и привреде, али и повећања броја предузећа која ће моћи да апсорбују високе технологије.

Министарство привреде РС је започело низ активности на припреми нове индустријске стратегије Србије у којој је концепт Индустрије 4.0 незаобилазни елемент, поручила је помоћник министра Катарина Обрадовић. То је важно, рекла је, не само због европског пута Србије и затварања Поглавља 20, него пре свега  да би наша земља могла да се врати на пут економског развоја заснованог на здравој индустрији. С тим у вези, г-ђа Обрадовић је изразила наду да ће резулати Конференције у великој мери помоћи да се прецизније дефинишу даљи кораци Србије у том правцу.

Оцењујући да привредни развој Србије, данас више него икада, зависи од примене и развоја нових технологија, помоћник министра просвете, науке и технолошког развоја Саша Стојановић је рекао да то Министарство снажно подржава технолошки развој земље, као и трансфер технологија у привреду. С тим у вези, рекао је он, Министарство припрема нове моделе финансирања пројеката, а акценат је стављен на изврзност у науци и примењена истраживања. Такође, Фонд за иновациону делатност је пре пар дана расписао јавни позив за финансирање иновација, као и позив за програм раног развоја, чиме се на најбољи начин подржава примена научних истраживања и трансфер нових технологија у привреду, нагласио је Стојановић.

Првог дана Конференције одржана су три панела на тему “Истраживање напредних производних технологија ” током којих су представњени примери добре праксе развијених земаља у области нових технологија.  У наредних два дана биће представљени резултати истраживања у Србији и државама региона.

Конференција се завршава 9.  јуна, када ће бити представљен завршни документ – бела књига,  у којој ће поред свеобухватне анализе свих аспекта нове индустријализације  бити предложена и јасно дефинисана мапа пута за области истраживања, развоја и производње паметних производа у Србији у наредним деценијама.

Пријем у Скупштини града Београда

У раду конференције Конференције „САД – ЕУ – Јапан – Србија/Технолошки самит 2017“, по позиву,  учествује 45 водећих експерата за нове производне технологије и иновативне индустријске политике из земље и света. Тим поводом у Скупштини града Београда приређен је свечани пријем.

(Извор: Машински факултет)