Главне поруке Технолошког самита 2017

Представљањем оквира за Завршни документ “ Индустрија 4.0 и производња паметних производа у Србији”, на Машинском факултету у Београду је завршена друга Међународна конференција САД-ЕУ-Јапан-Србија/ Технолошки самит 2017. Скуп је био јединствена прилика да се чују искуства развијених земаља у примени модела Индустрија 4.0 и да се кроз анализу свих аспеката тог концепта  дефинишу смернице за нову индустријализацију земље. Наредна, трећа по реду, конференција, која ће фокус ставити на Индустрију 4.0 и њену примену у малим и средњим предузећима, биће одржана од 5. до 7. јуна наредне године.

Сада предстоје анализа препорука и усаглашавање завршног документа, који ће надлежним државним институцијама бити предложен као оквир за нову индустријску политику  Србије. Наредних месеци, у троуглу државне институције- факултети/институти- привреда биће одржано низ панела на којима би требало да се дефинишу смернице будућег развоја земље заснованог на развоју, примени и производњи интелигентних производа.

Завршни документ ће  обухватити најважније теме и поруке из предавања 18 светских стручњака, а које би могле да буду путоказ за даља истраживања у области интелигентних производа у Србији. Међу њима су сајбер-физичка производња, односно надгледање и управљање он-лине процесима који обухватају самореконфигурацију таквих система; питања дигиталне метрологије у дигиталној производњи; истраживања у области нано и микро производње; развој и примена интелигентних мерних система; примена ICT технлогија у реалној индустријској производњи; симулације у дигиталној производњи и друго.

Сумирајући резултате самита, професор др Видосав Мајсторовић, редовни професор Машинског факултета у Београду и један од организатора конференције, посебно је указао на искуства Чешке и Словачке, које су увођењем нових технологија у индустријску производњу постигле завидан ниво привредног развоја. Њихова искуства у тој области су веома интересантна за Србију, јер представљају добар пример како на државном нивоу треба поставити ствари када је реч о стратешким опредељењима у области индустријског развоја, истраживања, образовања и сл., нагласио је проф. Мајсторовић.

У документу ће се наћи и позитивна искуства истраживача са Машинског факултета, пре свега резултати њихових примењених истраживања у области нових технологија, као и анализе стања у домаћој индустрији и еконoмији које су урадили водећи економски стручњаци у Србији. То је посебно важно, не само због чињенице да Србија има научних и других капацитета да унапређује и развија нове технологије, него зато што су то јасни показатељи да су модел Индустрија 4.0 одн. развој, примена и производња нових интелигентних производа шанса за привредни и економски опоравак земље.

Професор Мајсторовић је изразио задовољство због чињенице да је Машински факултет као иницијатор нове индустријализације Србије успео да анимира, најпре стручну јавност, а затим и доносиоце политичких одлука да се у јавности интензивирају разговори о новом индустријском развоју земље на моделу Индустрија 4.0.

Једно је сигурно, пред Србијом су велики изазови, али и велике шансе да крене путем индустријски развијене земље. Ова Конференција је један од корака у том правцу. Наредна конференција, најављена за почетак јуна наредне године бавиће се питањем примене Индустрије 4.0 у малим и средњим предузећима.

Према речима професора Мајсторовића, у Србији тренутно постоји десетак организација у којима се веома успешно примењује концет Индустрија 4.0. Оне могу да буду база за око 1500 предузећа која се баве ICT технологијама. Даљим повећањем броја малих и средњих предузећа у тој области, створићемо и базу организација које ће моћи да апсорбују већи број младих инжењера, спремних да својим зањем и иновативним идејама створе производе са високом додатом вредношћу. Само на тај начин, Србија може да опорави своју привреду, повећа ДБП и постане развијена индустријска земља, конкурентна на светском тржишту, закључио је проф. Мајсторовић.

(Извор: Машински факултет)