Прелазак студената на ОАС са других факултета

О условима, поступцима, роковима и потребној документацији за прелазак студената са других факултета на ОАС Машинског факултета у Београду, можете се информисати у ПРИЛОГУ.

УПИС 2017/18 – други конкурсни рок за ОАС

У септембарском конкурсном року за упис на Основне академске студије, а сходно одлуци Владе Републике Србије, Машински факултет ће попуњавати 5 слободних места на терет буџета РС, у категорији држављана Републике Србије који су у шк. 2016/2017. г. завршили средњу школу у иностранству.
Више информација можете погледати у Прилогу.

Прилог: Датуми и рокови – Септембарски конкурс

Oбавештење везано за упис студената на више године ОАС и МАС

Важно обавештење везано за упис студената на више године ОАС и МАС у школској 2017/2018. години

Пре свих активности везаних око процедура уписа на више године ОАС и МАС, потребно је да сваки студент изврши следеће провере:

  • Провери у свом електронском индексу да ли су сви положени испити евидентирани, уколико нису званичним путем (mail-ом) обавести Шефа Службе за студентске послове о томе;
  • Провери у свом електронском индексу испуњеност услова за полагање испита. За испите који нису положени, а студент има испуњен услов, треба да провери да ли је ова чињеница евидентирана или не. У случају на није, студент треба да оде код предметног наставника и тражи да му наставник унесе услов у базу стечених услова или да му наставник на Образцу о испуњеност предиспитних обавеза својим потписом потврди да је испунио предиспитне обавезе. Образац се преузима у Служби за студентске послове;
  • Провери стање својих финансијских обавеза и исте измири пре уписа.

Конкурс за упис на мастер академске студије школске 2017/2018. године

Машински факултет Универзитета у Београду у школској 2017/2018. години уписује студенте у прву годину мастер академских студија на студијски програм Машинско инжењерство. Детаљније о условима везаним за упис можете преузети са ОВОГ линка.

Упис на сродне факултете

Сви студенти који су полагали пријемни испит на Машинском факултету у Београду и који су испунили законски минимум за упис на неки од видова студирања (школовање на терет буџета Републике Србије – минимум 51 поен или сопствено финансирање – минимум 30 поена), а који се из неког разлога нису уписали на Машински факултет у Београду, могу се пријавити за слободна места на сродним факултетима у Србији.

Упис у прву годину Основних академских студија 2017/2018.

Упис у прву годину Основних академских студија школске 2017/2018. године

На основу нове Акредитације студијског програма Основних академских студија, Факултет може да упише 720 кандидата, 520 који се финансирају из буџета Републике Србије и 200 који се сами финансирају.

Сва буџетска места су попуњена – попуњавају се преостала места за кандидате који се сами финансирају:

8. и 10. јул, 10-14:30 – пријем захтева за прелаз са других факултета
11. јул, 10:00 – прозивка кандидата по Kоначној ранг листи до попуне одобреног броја самофинасирајућих места, затим упис
12. јул, 10:00 – прозивка и упис кандидата по основу прелаза са других факултета (ако буде слободних места)