Избор предмета (ОАС и МАС) шк. 2023/24 година

Избор предмета које желите да вам буду додељени у шк. 2023/24 години врши се преко студентског сервиса у следећим терминима: ОАС – среда, 04.10. – четвртак, 05.10. МАС –  уторак, 10.10. – среда, 11.10. Бирaњe прeдмeтa нa студeнтскoм сeрвису нe знaчи и aутoмaтску дoдeлу тих прeдмeтa – тo je сaмo списaк жeљa, а тeк пo oбрaди свих пријава студeнтима ће бити дoдeљeни прeдмeти зa шк. 2023/24 годину. Студенти су дужни да провере додељене предмете а у случају недоумица треба да се имејлом обратите Служби за студентске послове на адресу ssp@mas.bg.ac.rs     опширније…

Конкурс за упис на прву годину Мастер академских студија школске 2023/2024. године

Електронска ПРЕТПРИЈАВА обавиће се у периоду од 20. септембра до 4. октобра 2023. год. приступом на линк (https://pretprijava-mas.mas.bg.ac.rs/app/). ПРИЈАВЉИВАЊЕ кандидата вршиће се од 27. септембра до 5. октобра 2023. год. од 12:30 – 14.30 часова. Све детаље Конкурса и Уписа можете наћи на делу сајта УПИС. Кандидати који изразе жељу да упишу Индусрију 4.0 јављају се прво на пулт у холу Машинског факултета ради провере документације за упис. Приликом доласка на Факултет, сваки кандидат се јавља на Инфо пулт у холу Машинског факултета где му се проверава потребна документација за пријаву на Конкурс. Након обављене провере кандидат одлази на шалтере Службе за студентске послове и обавља коначну пријаву на Конкурс и добија оверену потврду о пријави. Прелиминарна листа пријављених кандидата… опширније…

Термини за потписивање анекса уговора о финансијском задужењу за шкoлску 2022/23 – студијски програм МАС

Обавештавају се студенти да су у обавези да се УПИШУ и потпишу анекс уговора о финансијском задужењу за школску 2022/2023.годину, јер без тога неће бити у могућности да пријаве испит у току школске године. Процедура и потребна документа: Студент треба на свом студентском сервису да провери тачност испуњености предиспитних обавеза и финансијско задужење за школску 2022/2023. годину. Студент има обавезу да припреми следећу документацију за упис: а) Индекс б) Попуњен ШВ-20 образац који може преузети у скриптарници МФ, в) Уплатити наведене износе на УПЛАТНИЦАМА које се могу преузети са сајта или скриптарници МФ Са наведеном документацијом студент долази ИСКЉУЧИВО У СВОМ ПРЕДВИЂЕНОМ ТЕРМИНУ на шалтер Службе за студентске послове и врши потписивање финансијске изјаве. Списак студената (кликни овде) 1 –… опширније…

Термини за потписивање анекса уговора о финансијском задужењу за шкoлску 2022/23 – ОАС ИТМ и МАС И4

Обавештавају се студенти да су у обавези да потпишу анекс уговора о финансијском задужењу за школску 2022/2023.годину, јер без тога неће бити у могућности да пријаве испит у току школске године. Процедура и потребна документа: Студент треба на свом студентском сервису да провери тачност испуњености предиспитних обавеза и финансијско задужење за школску 2022/2023. годину. Студент има обавезу да припреми следећу документацију за упис: а) Индекс б) Попуњен ШВ-20 образац који може преузети у скриптарници МФ, в) Уплатити наведене износе на УПЛАТНИЦАМА које се могу преузети са сајта или скриптарници МФ Са наведеном документацијом студент долази ИСКЉУЧИВО У СВОМ ПРЕДВИЂЕНОМ ТЕРМИНУ на шалтер Службе за студентске послове и врши потписивање финансијске изјаве. Списак студената (кликни овде) бројеви 1 до 190  у… опширније…

Термини за потписивање анекса уговора о финансијском задужењу за шкoлску 2022/23 – ОАС МИ и ОАС ИТМ

Обавештавају се студенти да су у обавези да потпишу анекс уговора о финансијском задужењу за школску 2022/2023.годину, јер без тога неће бити у могућности да пријаве испит у току школске године. Списак студената за анекс уговора Термини за потписивање анекса уговора   опширније…

Конкурс за упис на Мастер академске студије школске 2022/2023, трећи уписни рок

ПРИЈАВЉИВАЊЕ кандидата за оба студијска програма вршиће се 2. и 3. новембра 2022. год. на шалтерима Службе за студентске послове од 12:30 – 14.30 часова. Након обављене пријаве на Конкурс кандидат добија оверену потврду о пријави. Прелиминарна листа пријављених кандидата биће објављена 4. новембра у 15 часова. Коначна ранг листа биће објављена 7. новембра у 11 часова. Упис по коначној ранг листи обавиће се 8. новембра од 12:30 до 14:30 часова на шалтерима Службе за студентске послове. опширније…

Конкурс за упис на Мастер академске студије школске 2022/2023. године – трећи уписни рок

ПРИЈАВЉИВАЊЕ кандидата за оба студијска програма вршиће се 2. и 3. новембра 2022. год. на шалтерима Службе за студентске послове од 12:30 – 14.30 часова. Након обављене пријаве на Конкурс кандидат добија оверену потврду о пријави. Прелиминарна листа пријављених кандидата биће објављена 4. новембра у 15 часова. Коначна ранг листа биће објављена 7. новембра у 11 часова. Упис по коначној ранг листи обавиће се 8. новембра од 12:30 до 14:30 часова на шалтерима Службе за студентске послове. опширније…

Листа пријављених кандидата за упис у 1. годину МАС – други конкурсни рок

Листа пријављених кандидата по рангу, за упис у 1. годину МАС Машинско инжењерство и МАС И4.0 је објављена данас, а листу можете погледати ОВДЕ. Коначна ранг листа биће објављена у петак 21.10.2022.год. у 11:00 часова. Упис студената на основу коначне ранг листе (МИ) обавиће се на шалтерима Службе за студентске послове у петак 21.10.2022. год. од 12:30 до 14:30 часова. Такође, приликом уписа сваки уписани студент добиће активациони код, којим активира свој електронски индекс. опширније…