„Одбрана од леда на Дунаву – где су српски ледоломци“

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

На Машинском факултету је у понедељак (20.02.) одржано предавање на тему „Одбрана од леда на Дунаву – где су српски ледоломци“. Предавање је организовало Друштво бродограђевних инжењера и техничара Србије, а предавачи су били истакнути инжењери бродоградње који су се бавили проблемима пловидбе у леду и учествовали у пројектовању и градњи ледоломаца: Вања Булат, Небојша Васиљевић и др Миленко Шуша. Овом веома актуелном и изузетно посећеном предавању присуствовао је велики број инжењера, професора Машинског и других факултета, студената као и представници Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу. Предавању је присуствовао и Вељко Ковачевић, помоћник министра задужен за водни саобраћај. Гости Катедре за бродоградњу и Друштва бродограђевних инжењера и техничара били су и наставници Факултета за стројарство и бродоградњу Свеучилишта у Загребу.

Миодраг Живковић – Предавање

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

У склопу посете Србији, господин Миодраг Живковић, директор постпродаје Linde Hydraulics, Немачка, одржаће у уторак 21.02.2017. године у 12,30 часова у Свечаној сали 211 на II спрату предавање:
Развој аксијално-клипних мотора и пумпи при Linde Hydraulics, Немачка, са освртом на свој развојно-образовни-практични пут уз дуално образовање до данашњег положаја у компанији.
Позивамо све заинтересоване да дођу на предавање нашег еминентног стручњака, који је у Linde Hydraulics, Немачка, провео 47 година.

Предавање на Математичком институту САНУ

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Предавање „Asymptotic methods of non-linear mechanics: The results of theoretical research and application of Serbian scientists in the period 1968-2016“ одржаће се у среду 22.2.2017. г. u 18:00 часова, сала 301ф, на Математичком институту САНУ.

Предавач: Катица (Стевановић) Хедрих, руководилац пројекта ОН174001 (2011-2017).

Развој аксијално-клипних мотора и пумпи при Linde Hydraulics

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

У склопу посете Србији, г-дин Миодраг Живковић (директор постпродаје Linde Hydraulics – Nemačka за цео свет) одржаће у уторак 21.02.2017. године у 12:30 часова у сали 211 на другом спрату Машинског факултета, предавање:
Развој аксијално-клипних мотора и пумпи при Linde Hydraulics – Nemačka са освртом на свој развојно-образовни-практични пут уз дуално образовање до данашњег положаја у компанији.
Позивају се сви заинтересовани да присуствују предавању нашег најеминентнијег стручњака, који је у Linde Hydraulics – Nemačka провео 47 година!!!!

Преузимање решених уговора – осми термин

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Преузимање решених уговора обавиће се у термину од 20.02 до 03.03. од 13:00 до 14:00 часова у просторији 001. Студенти који се позивају да преузму уговоре су они студенти који до сада нису преузели своје уговоре у раније назначеним терминима као и студенти који су своје уговоре предали у неком од накнадних термина. Списак студената налази се у прилогу.

Стипендије Кинеске Владе

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Универзитет Northwest A&F, Xi’an city, Shaanxi Province, из Кине нуди стипендије за мастер и докторске студије од септембра 2017. године, финансиране од стране Кинеске владе.
Промоција ће се одржати дана 20.02.2017. године у 12 часова на Шумарском факултету у Београду у сали за седнице, након чега ће бити одржан интервју са заинтересованим студентима. Све информације налазе се у прилогу.

Проширени декански колегијум МФ: Квалитет на првом месту

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Све високошколске установе у Србији сваких пет година пролазе кроз ригорозан процес акредитације. Акредитација је један од захтева Болоњског процеса и Закона о високом образовању у Србији и представља опште прихваћену методологију и инструмент оцене и контроле квалитета високог образовања.

Студије на Машинском факултету у Београду су усклађене са међународним стандардима образовања и сви студијски програми – ОАС, МАС и ДАС су акредитовани у првом акредитационом кругу од стране националне Комисије за акредитацију и проверу квалитета. Машински факултет је Одлуком Министарства просвете и науке РС, а на основу Закона о научноистраживачкој делатности и Правилника о вредновању научноистраживачког рада, акредитован за обављање научноистраживачке делатности у области техничко- технолошких наука – машинство. Поред низа корака у подизању квалитета наставе и науцно-истразивацког рада МФ улазе напоре да конкретизује сарадњу са привредом и дрзавом, увек имајући на уму да је његова примарна улога школовање инжењера спремних да одговоре свим изазовима савременог технолошког развоја.

Машински факултет ове године очекује реакредитација и у току је припрема потребне документације. Акредитација захтева различите методе  интерне – еваулација и самовредновање и екстерне -спољашња провера квалитета високог образовања што је у надлежности Комисије за акредитацију и проверу квалитета (КАПК) и Националног савета за високо образовање.

Унапређење квалитета студијских програма и образовања машинских инжењера је један од главних приоритета МФ, али и један од кључних критеријума за позитивну оцену Комисије за акредитацију и проверу квалитета. Проширени Декански колегијум је на састанку, одржаном у уторак 7. фебруара, разматрао и усагласио неколико важних докумената који се односе на унапређење квалитета наставе и образовања машинских инжењера. После изузетно динамичне и конструктивне расправе усвојени су Правилник о полагању испита и оцењивању на испитима, Одлука о изменама и допунама Правилника о настави на ОАС, Одука о изменама и допунама Правилника о настави на МАС, Правилник о поступку за избор у звања на Универзитету у Београду-Машинском факултету, а позитивно су оцењени и Стратегија обезбеђивања квалитета и Правилник о њеном спровођењу. Пре него што се документа нађу у Извештају о самовредновању који ће са осталом неопходном документацијом бити прослеђен КАПК, “зелено светло” треба да да и Научно-наставно веће МФ.

Комисија за акредитацију и проверу квалитета одређује да ли је факултет испунио све обавезе и стандарде који су Законом о високошколском образовању прописани. То значи да ли има одговарајући наставни кадар, да ли је програм добро организован, да ли има довољан број просторија обзиром на број студената који уписује и сл. Такође, сваки факултет мора да обезбеди одређени број часова предавања и вежби који одговара студијском програму за који се тражи акредитација, као и да унапред утврди правила везана за испитне рокове, и систем вредновања и оцене рада студената у току школске године. Уколико комисија за акредитацију утврди да факултет испуњава наведене услове, издаје се документ о акредитацији,  а то значи да је диплома факултета важећа и призната у пракси. И не само то, провере квалитета и акредитација могу обезбедити и формирање ранг листе (рејтинга) високошколских институција.

(Извор: Машински факултет)

Дел Амброђио: Модерна привреда се темељи на знању

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Висок ниво образовања и професионалних способности и социјални мир су неки од главних услова због којих је могућност за иновације у Швајцарској на тако високом нивоу, рекао је државни секретар за образовање, истраживање и иновације Швајцарске Мауро дел Амброђио. У склопу посете Србији одржао је  предавање „Образовање, истраживање, иновације – пример Швајцарске“ у коме је, на примеру Швајцарске, показао колико је за успешну привреду важно квалитетно образовање. Нагласио је су у Швајцарској факултети јавни, а образовање и научна истраживање веома битни, што је допринело томе да Швајцарска буде у врху листе земаља по броју научних истраживања.

Како је рекао, привреда која је заснована на знању се ослања на иновације, информационо-комуникационе технологије, привредне подстицаје и институционални поредак. Појединци и компаније треба да развијају нове идеје, да праве нове производе за домаће и за међународно тржиште, поручио је Дел Амброђио. Сматра да компаније, да би стекле предност на тржишту, треба да запошљавају високостручне кадрове и да улажу у истраживање и развоје, као и да тиме утичу на раст привреде и запошљавање.

(Извор: Агенције)

Дуално образовање у функцији развоја привреде

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

фото: ПКС

Закон о дуалном образовању ускоро би требало да се нађе на јавној расправи, најавио је министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић на отварању конференције “Дуално образовање у функцији ефикаснијег тржишта рада” у Привредној комори Србије.

Министар је подсетио да је пре пет месеци направљен добар Акциони план који се, између осталог, односи и на  увођење дуалног образовања у законске оквире. “Развој привреде је у експанзији, а развој дуалног образовања га прати. Претходни период обележио је интензиван рад на терену, током којег су представници Министарства, Привредне коморе Србије и локалних самоуправама интензивно радили на плану уписа у средње школе за  наредну школску годину, који ће се разликовати од досадашњег и биће у складу са потребама привреде“, истакао је министар. Према његовим речима Закон о дуалном образовању је у тесној вези са Законом о средњем образовању и Законом о високом образовању, а оптимизам уливају информације са терена, односно интересовање компанија и школа. Министар је поручио да ће се радити и на формирању што више научно-технолошких паркова, попут оног у Београду, како би се и у другим деловима земље формриле старт ап комапније, а иновације добиле на значају.

„Увођење система образовања који је усклађен са тржиштем рада у млађим годинама доноси двоструку добит – предузећа добијају стручне кадрове, а млади перспективу за рад“, рекао је државни секретар за образовање, истраживање и иновације Швајцарске Мауро дел Амброђио. Према његовим речима, у Швајцарској је Уставом предвиђено да академски пут и стручно орбазовање имају исту вредност. “Економска конкурентност се постиже захваљујући добром образовању, како дуалног, тако и квалитетног универзитетског, нагласио је Дел Амброђио. Он је истакао да је дуално образовање важан фактор успеха привреде, наводећи да се 67 одсто младих у Швајцарској опредељује за дуално образовање. Како је рекао, систем стручног образовања може значајно да допринесе смањењу незапослености, посебно младих, али и повећању конкурентности и иновативности привреде. „Систем образовања не може да се копира, али уверен сам да ће Србија наћи свој пут да уведе свој систем стручног образовања, закључио је дел Амброђио.

Председник ПКС Марко Чадеж истакао је да је Влада Србије као један од приоритета поставила управо увођење дуалног система образовања и да је на томе до сада урађено много урађено. Истакао је да дуално образовање из експерименталне фазе полако улази у редовни систем образовања, који би требало да заживи од нове школске године. Да би до тога дошло, додао је Чадеж, наредни корак је нови регулаторни оквир, истакавши да ПКС са Министарством просвете и другим партнерима већ неколико недеља интензивно ради на томе. Захваливши ресорном министру на подршци, Чадеж је подвукао да је у за последњих пет месеци урађено више него за претходних годину и по дана.

На крају конференције обратио се и премијер Србије Александар Вучић истакавши да дуално образовање значи суштинску дубинску и стратешку промену Србије, нашег начина размишљања и наше будућности. „Србија ће у наредне три године  имати раст од 3,5 до 4 одсто, али да би тај раст био одржив морамо да реформишемо образовање и да филозофију дипломе заменимо филозофијом рада“, поручио је премијер.

Скуп у Привредној комори Србије окупио је  велики број представника просвете, привреде и надлежних институција с циљем јачања сарадње у области дуалног образовања Србије и Швајцарске.

(Извор: Агенције)