Конкурс за доделу “Награда Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића”

Конкурс за доделу “Награда Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића” за стручне радове студената Унивезитета у Београду из области правних и економских наука за школску 2019/2020. годину. Подношење пријава је од 11.11. – 11.12.2019. године. Прилог: Одлука, пријава, изјава и упутство више

Компанија Velesstroy – програм стипендирања

Компанија Velesstroy, као једна од највећих Руских грађевинских компанија, која се бави пројектовањем и реализацијом најсложенијих „oil and gas “ пројеката, спољног снабдевања електричном енергијом, пројектима индустријске и цивилне изградње, покреће Програм стипендија за 2019/2020 год. и расписује Конкурс за учешће у истом. Детаље о условима пријаве су у прилогу, а на следећем линку (https://yadi.sk/i/SxoPgzwxPuGrpA) можете преузети и кратак информациони филм о овој Компанији. више

Отворен први српско-кинески Истраживачки и тренинг центар у области ХЕ малих размера.

На Машинском факултету у Београду отворен је први српско-кинески Истраживачки и тренинг центар за хидроенергетику малих размера у Србији и региону. То је резултат дугогодишње успешне сарадње Катедре за хидрауличне машине и енергетске системе (КХМЕС) Машинског факултета у Београду и Регионалног центра (Азија Пацифик) за хидроенергетку малих размера (HRC) при Националном истраживачком институту за руралну електрификацију НР Кине (NRIRE) са седиштем у Ханг Џоу. Центар су отворили декан Машинског факултета, проф. др Радивоје Митровић, проф. др Милош Недељковић, шеф КХМЕС и др Ћу Јинцаи (XU Jincai), генерални директор Кинеског националног института за руралну електрификацију. Церемонији су присуствовали учесници  дводневног српско-кинеског семинара „Low-head Small Hydropower Technologies“, који се у организацији  две институције одржава 30. и 31. октобра на Машинском факултету. Семинар… више

Оглас за давање у закуп стана Фондације М. Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке

Оглас за прикупљање писмених понуда за давање у закуп стана број 7 површине 78 м2 у згради Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке у ул. Теразије број 39. Више о овом огласу можете прочитати у Прилогу. више

Коначна ранг листа пријављених кандидата МАС и ДАС

Коначна ранг листа пријављених кандидата за упис у прву годину шк. 2019/2020 год. по броју пријаве – трећи конкурсни рок за: МАС ДАС Упис кандидата са Коначне ранг листе пријављених кандидата за упис у прву годину шк. 2019/2020 год. – трећи конкурсни рок обавиће се: МАС 30. и 31. 10. 2019. године ДАС 31.10. и 1.11. 2019.године у периоду од 12:30 до 14:30 часова на шалтерима Службе за студентске послове више

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИСТУПНОМ ПРЕДАВАЊУ

Комисија за припрему реферата по расписаном конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Механика, односно Комисија за оцену приступног предавања, у саставу: др Немања Зорић, ванредни професор – председник Комисије, др Александар Обрадовић, редовни професор, др Зоран Митровић, редовни професор, др Никола Младеновић, редовни професор, др Славиша Шалинић, ванр. проф., Универзитет у Крагујевцу, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву, у складу са Правилником о извођењу приступног предавања при избору у звање наставника на Машинском факултету Универзитета у Београду, заказује приступно предавање кандидату др Александру Томовићу, маст. инж. маш., дана 07.11.2019. године, са почетком у 13:00 часова, у сали 104 на Машинском факултету, са темом „Попречне осцилације Ојлер-Бернулијевих греда“. више

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИСТУПНОМ ПРЕДАВАЊУ

Комисија за припрему реферата по расписаном конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Математика, односно Комисија за оцену приступног предавања, у саставу:  др Даворка Јандрлић, доцент – председник Комисије, др Душан Ђукић, доцент, др Ђорђе Кртинић, ванр. проф., Математички факултет у Београду, у складу са Правилником о извођењу приступног предавања при избору у звање наставника на Машинском факултету Универзитета у Београду, заказује приступно предавање кандидату др Јелени Томановић, маст. мат., дана 08.11.2019. године, са почетком у 13:30 часова, у сали 312 на Машинском факултету, са темом „Линеарне диференцијалне једначине вишег реда“.   више

Настава на докторским академским студијама

Настава на докторским академским студијама у школској 2019/2020.г. почиње у петак 1.11.2019.године према распореду: Петак у 17:00 ч, Линеарна алгебра; Петак у 19:00 ч, ОМНИР; Субота у 08:00 ч, Парцијалне диференцијалне једначине; Субота у 10:00 – 14:00 ч, Нумеричке методе, Састанак са студентима, уписаних у прву годину ДАС, ће се одржати 1.11.2018.године у 16 часова. Студенти ће бити упознати са системом реализације студија и обавезама које имају. Настава ће се одржавати у учионици 104. више

Докторска дисертација на увид јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „ПРОЦЕСНЕ ПЕРФОРМАНСЕ СУПЕРСОНИЧНОГ ГАСНОГ ЕЈЕКТОРА СА КОНВЕРГЕНТНО-ДИВЕРГЕНТНОМ МЛАЗНИЦОМ ПРОМЕНЉИВОГ ПОПРЕЧНОГ ПРЕСЕКА“ докторанда  АНДРИЈЕ ПЕТРОВИЋА, маст. инж. маш., мастер економије  налази се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.  Београд,  28.10.2019. год. више