Теслини дани енергетике 2019.

Расписан је конкурс зa избoр нajбoљих студeнтских aкaдeмских рaдoвa (прojeкти, мaстeр и зaвршни рaдoви) кojи су рeaлизoвaни у пeриoду oд 01. октобра 2018 дo 01. септембра 2019. гoдинe, a кojи су oбрaђивaли тeмe из eнeргeтикe и тeмaтски су вeзaни зa дeлaтнoст члaницa ПУ “Eлeктрoмaшинoгрaдњa, чиме потписнице Споразума настављају свој десетогодишњи, традиционални, ангажман на подстицању младих стваралаца да се баве темамама које су од великог значаја за развој Републике Србије. Више о овоме можете погледати у прилогу. више

Војнотехнички институт – Отворена врата за будуће стипендисте

У оквиру даљег промовисања конкурса Војнотехнички институт 8.10.2019. године у 11 часова организује Отворена врата за будуће стипендисте. Студенти ће моћи да обиђу секторе Војнотехничког института као и лабораторије у којима ће моћи да се запосле после завршених мастер студија. Прилог: Допис више

Обавештење и упозорење студентима

Обавештавају се студенти свих нивоа студија (ОАС, МАС и ДАС) да морају бити уписани у школску 2019/2020. годину. Уколико то не ураде, на основу Закона о високом образовању, члан 109. ЗВО, ГУБЕ СТАТУС СТУДЕНТА. Престанак статуса студента Члан 109. ЗВО Статус студента престаје у случају: 1) исписивања са студија; 2) завршетка студија; 3) неуписивања школске године; 4) кад не заврши студије до истека рока који се одређује у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма, осим у случају студија уз рад; 5) изрицања дисциплинске мере искључења са студија на високошколској установи. Студент који студира уз рад, студент са инвалидитетом, студент који је уписан на студије по афирмативној мери и студент који има статус категорисаног врхунског спортисте задржава статус… више