ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИСТУПНОМ ПРЕДАВАЊУ

Комисија за припрему реферата по расписаном конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Механика, односно Комисија за оцену приступног предавања, у саставу:

  • др Немања Зорић, ванредни професор – председник Комисије,
  • др Александар Обрадовић, редовни професор,
  • др Зоран Митровић, редовни професор,
  • др Никола Младеновић, редовни професор,
  • др Славиша Шалинић, ванр. проф., Универзитет у Крагујевцу, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву,

у складу са Правилником о извођењу приступног предавања при избору у звање наставника на Машинском факултету Универзитета у Београду, заказује приступно предавање кандидату др Александру Томовићу, маст. инж. маш., дана 07.11.2019. године, са почетком у 13:00 часова, у сали 104 на Машинском факултету, са темом Попречне осцилације Ојлер-Бернулијевих греда.

поделите...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.