проф. др Љубодраг Тановић: Активности MФ на унапређењу квалитета наставе

Машински факултет Универзитета у Беогараду је један од малобронијих факултета у Србији, који студентима нуди широку лепезу смерова и перспективних занимања у домену машинског инжењерства. Неки од њих јединствени су и у региону. То је један од основних разлога, због којег, из године у годину, међу младима расте интересовање за упис на Машински факултет, али и за наставак школовања на мастер и докторским студијама у области машинства.

По први пут, ове године, на мастер академским студијама, попуњено је свих 416 акредитованих места, рекао је у разговору  за сајт МФ, продекан за наставу, проф. др Љубодраг Тановић. Према његовим речима, после два уписна рока, мастер академске студије уписало је 384 кандидата у статусу буџетских студената и 32 кандидата у статусу самофинансирајућих студената. На жалост, додао је, било је и оних који нису успели да се упишу.  Када је реч о докторским студијама, овај ниво студија уписало је 38 студената – 10 буџетских и 28 самофинансирајућих, и настава се од 2. новембра одвија према наставном плану и програму.

Сумирајући резултате овогодишњег уписа за све нивое студија, проф. Тановић је рекао да су квоте испуњене и да су на Машинском факултету задовољни. „С обзиром да је ове године број потенцијалних кандидата за упис на факултете у Србији  био мањи за око четири хиљаде, резултат је добар и на основним академским студијама. Очекујем да ће и наредне године упис бити на овогодишњем нивоу“, истакао је наш саговорник.

У сусрет упису у школску 2019/2020. годину

Низ година уназад,  Машински факултет за будуће бруцоше организује припремну наставу за полагање пријемног испита из математике. За кандидате који намеравају да упишу студије машинства у школској 2019/2020. години, припремна настава је почела  8. децембра, уз напомену да је на првом часу било присутно 65 кандидата. „Важно је нагласити да је Машински факултет у сарадњи са надлежним институцијама и ове године подржао иницијативу која се односи на афирмативне мере за упис на факултете. С тим у вези, донели смо одлуку да за 20 матураната из социјално-економски осетљивих група, који су високо мотивисани да упишу студије машинства, омогућимо не само да бесплатно похађају припремну наставу, него и буду ослобођени плаћања накнаде за полагање пријемног испита“, истакао је проф. Тановић.  Он је подсетио да је Факултет и прошле године подржао ову иницијативу, као и да пружа максималну подршку и свим другим активностима студената које се односе на такмичења у знању, спорту, међународна такмичења, студентске конгресе и сл.

У корак са технолошким напретком – нови студијски програм

Унапређење квалитета наставе је један од основних развојних приоритета Машинског факултета. Осавремењавање наставног процеса је немогуће без примене информационих технологија које имају кључну улогу  у еволуирању у информационо друштво. Због тога је ННВ Машинског факултета донело одлуку о увођењу новог студијског програма „Информационе технологије у машинству“ на основним академским студијама, које су до сада биле јединствене.

Сенат Универзитета у Београду је још у јануару ове године дао „зелено светло“ за увођење новог смера, а у новембру  је стигао и допис Националног тела за акредитацију квалитета у високом образовању у којем се наводи да документација о оснивању новог студијског програма технички испуњава потребне стандарде. Међутим, због доношења нових нормативних акта којима се регулише функционисање Националног акредитационог тела и избор рецензената, дошло је до застоја у процесу акредитације.

Проф. Тановић очекује да ће цео процес бити окончан до краја  јануара наредне године, односно, пре расписвања конкурса за упис на факултете у 2019/2020. години. „Смер – ИТ у машинству је атрактиван, актуелан и прати интенције примене информационих технологија, и сигурно ће допринети још већем интересовању младих за упис на Машински факултет“ нагласио је наш саговорник. С друге стране, наставио је, инплементација новог смера, а самим тим  и квалитативно другачијег приступа у  настави, допринеће унапређењу целокупног наставног и истраживачког процеса на факултету, а инжењери оспособљени и спремни за изазове које доноси убрзани технолошки развоја у свету.

Нова катедра одговор на глобалне трендове у науци

На бази дугогодишњих, интензивних домаћих и међународних истраживања у области биомедицинског инжењерства, у овој школској години стоврени су услови да се на Машинском факултету формира, нова, 25. по реду катедра – Катедра за биомедицинско инжењерство. „Конституисање ове катедре је у складу са развојем ове дисциплине у оквиру програма ЕУ, али  и глобалним трендовима у науци. Технолошки напредак доноси промене и у области машинства, које еволуира од традиционалног ка савременом принципу. Биомедицинско инжењерство је инжењерство које повезује медицинске и техничко-технолошке науке, а интенције у свету су студијски програми базирани на интердисциплинарним и мултидисциплинарним приступима. С тим у вези можемо у будућности очекивати не само настанак нових катедри, већ и повезивање постојећих и формирање актуелних нових праваца истраживања“, истакао је проф. Тановић.

Уводна предавања – увод ефикасније студије

Пре две године, Машински факултет је, следећи добру праксу универзитета у свету, у наставни процес на првој години студија увео уводна предавања из математике и физике, с циљем да бруцошима олакша праћење наставе из тих предмета, веома важних  за студије машинства, а самим тим повећа и проходност на испитима. Ова новина је, према речима продекана за наставу, дала ефекте. „Уводна предавања из математике и физике за бруцоше показала су се више него корисним. То показују, не само резултати испитних рокова у шк. 2016/2017 и 2017/2018 години, на којима је остварена пролазност између 50 и 63 процента, него и број студената који уписују другу и трећу годину основних академских студија и прву годину мастер студија“, подвукао је наш саговорник.

Апликација „Студентски сервис“ за бољи квалитет услуга и ефикасније пословање

Апликација „Студентски сервис“ омогућава директну комуникацију студената са студентском службом Машинског факултета. Путем ове апликације, студент може да провери и контролише тачност основних података које факултет евидентира приликом уписа; изабере изборне предмете и има увид у евиденцију тих предмета. Такође, може да прати евиденцију о предиспитним обавезама и положеним испитима и има увид у ток студија и приказ финансијских картица за уплате које се односе на школарину или пријаву испита, односно, да има увид  у укупно задужење и евиденцију свих уплата… „На тај начин желимо да подигнемо квалитет услуга студентима и истовремено унапредимо пословање факултета“, нагласио је наш саговорник.

Од ове школске године у оквиру апликације постоји и опција пријаве испита електронским путем (за испите који се пријављују четврти и сваки наредни пут), с тим да студент прво мора да уплати трошкове полагања испита. С друге стране, студенти неће моћи да пријаве испит, уколико уредно не измирују обавезе према факултету, односно не уплаћују школарину, која је, иначе подељена на 10 месечних рата и која мора да се реализује у складу са потписаном изјавом о финансирању студија. „То јеизузетно важно због система пословања Машинског факултета, али и због самих студената који праћењем својих задужења могу врло брзо да коригују грешку коју уоче у свом сервису. Наш императив је да унапредимо пословање тако што ћемо студенту омогућити да сва питања која се односе на упис, школарину, пријаву испита и сл., решава преко апликације и да у Студентску службу долази само када мора“, закључио је на крају проф. Тановић.

(Извор: Машински факултет)

IMAGINE IF! такмичење у Србији

Отворене су пријаве за прво IMAGINE IF! такмичење у Србији, које у сарадњи са Научно-технолошким парком Београд (платинасти партнер) и Health Tech Lab-om (сребрни партнер) реализује Innovation Forum Cambridge.
Такмичење је отворено искључиво за стартапе из здравственог сектора и представља одличну прилику за добијање менторске подршке, бесплатних савета локалних и иностраних стручњака из индустрије и академије, умрежавање са 10.000 иноватора преко глобалне платформе Иновационог Форума, као и могућност да обезбеде финансирање и лабораторијски простор.
Победник локалног такмичења у Србији имаће могућност да представља свој стартап и на финалном такмичењу у Кембриџу. Рок за пријаве је 15. јануар 2019 на https://inno-forum.org/accelerator/apply/.
Више информација на сајту НТП Београд и http://inno-forum.org/accelerator/.

Тим за ревизију ASIIN акредитације: Видан напредак Машинског факултета

Тим за ревизују немачке ASIIN акредитације, који је протекле недеље боравио у дводневној посети Машинском факултету у Београду, позитивно је оценио досадашње активности управе и запослених на подизању квалитета студијских програма и наставе на основним и мастер академским студијама, као и планове даљег развоја факултета.

ASIIN је немачка агенција за националну и интернационалну проверу квалитета и акредитацију студијских програма и институција високог школства у области инжењерских, информатичких и природно-математичких наука. ASIIN акредитација представља потврду међународног квалитета студијских програма. Машински факултет је ту потврду добио 2013. године за програме основних и мастер академских студија, који су тада акредитовани на  период од од пет година, колико и важи ASIIN акредитација. На захтев факултета покренут je поступак за продужење акредитације, а посета ревизорског тима је део тих активности.

У тиму, који је предводио проф. др Стефан Кабелак са Лајбниц Универзитета у Хановеру, били су и проф. др Норберт Балман са Универзитета Оснабрик, др Кристоф Ханиш из компаније Фесто, др Холгер Кортхалс, представник ASIIN-а и Лејла Васић, студент Универзитета у Бања Луци. Њихов задатак је био, да на лицу места, кроз одвојене разговоре са члановима деканског колегијума и шефовима катедри, руководиоцима модула, студентима, наставницима, партнерима факултета и алумнистима, утврде испуњеност услова за реакредитацију студијских програма Машинског факултета.

Током разговора акценат је стављен на квалитет студијских програма, од структуре до начина извођења наставе, организацију и извођење испита, запослене на Факултету, улагање у кадрове Факултета, улагање у развој студената, транспарентност рада Факултета, као и управљање квалитетом. Чланови ревизорског тима обишли су и истраживачке и наставне капацитете факултета: рачунарску учионицу, Лаобраторију за парне и гасне турбине, Центар за обуку енертетских менаџера,  Лабораторију са кибернетику и мехатронске системе,  лабораторијски простор Катедре за моторе, Аеротунел, Лабораторију за биомедицинско инжењерство, Лабораторију за пумпе, хидрауличне турбине, преноснике и хидромашинску опрему, као  и Лабораторију за пројектовање и аутоматизацију прехрамбене опреме.

„Уочили смо видан напредак Машинског факултета у протеклих пет акредитационих година, истакли су чланови тима. Посебно су нагласили високу компетентност професора и доцената, квалитет студената и њихову отвореност за нова знања, као и завидан ниво истраживачких капацитета.  Сада следи израда прелиминарног извештаја који ће већ у јануару бити достављен Машинском факултету како би се још једном проверили сви подаци, односно кориговале евентуалне непрецизности. После тога извештај се шаље Техничком комитету ASIIN-а, који даје препоруку Акредитационој комисији која доноси коначну одлуку о реакредитацији.

На Машинском факултету очекују да ће позитивна одлука о продужењу акредитације бити донета већ на пролеће наредне године.

(Извор: Машински факултет)