Студенти Катедре за шинска возила у стручној посети „Депоу Земун“

Студенти прве године мастер студија,  и друге и треће године основних академских студија Машинског факултета у Београду, у оквиру предмета Теорија вуче и Железнички системи, посетили су Депо у Земуну – Специјализовану радионицу за одржавање електромоторних возова и путничких вагона. Студенте је поздравио господин Александар Ђорић, руководилац Депоа. После  упознавања са мерама заштите, безбедности и здравља на раду, студенти су обишли Депо, а о делатностима радионице и организацији процеса одржавања електромоторних возова и путничких вагона говорили су шефови сектора. Стручне посете, као саставни део наставе на Машисном факултету, од великог су значаја за студенте који своја теоретска знања употпуњују практичним. Током обиласка Депоа студенти су имали прилику да се упознају са организацијом одржавања, као и проблемима и изазовима у том… више

МИТЕФ 2018 – Машинство и информационе технологије форум , 12. и 13. децембар

Машинство и информационе технологије форум – МИТЕФ 2018 назив је дводневног скупа, који ће 12. и 13. децембра у Београду окупити домаће  и иностране стручњаке који се баве машинством и информационим технологијама у областима машинског учења, вештачке интелигенције, биг дата концепта, софтверског инжењерства, универзитетског образовања, интегрисаних менаџмент система, менаџмента системом квалитета, и друге угледне госте. Производња и информационе технологије су све више интегрисани, што захтева интердисциплинарну сарадњу између ИТ стручњака и инжењера различитих струка. Резултујућа динамика ове сарадње треба да створи потенцијал за иновирање како производа, тако и процеса, Зато је циљ форума је да се кроз размену мишљења и искустава укаже на досадашње резултате и покрену нове иницијативе у тим областима, које ће довести до бољег повезивања производње и… више