Тим за ревизију ASIIN акредитације: Видан напредак Машинског факултета

Тим за ревизују немачке ASIIN акредитације, који је протекле недеље боравио у дводневној посети Машинском факултету у Београду, позитивно је оценио досадашње активности управе и запослених на подизању квалитета студијских програма и наставе на основним и мастер академским студијама, као и планове даљег развоја факултета.

ASIIN је немачка агенција за националну и интернационалну проверу квалитета и акредитацију студијских програма и институција високог школства у области инжењерских, информатичких и природно-математичких наука. ASIIN акредитација представља потврду међународног квалитета студијских програма. Машински факултет је ту потврду добио 2013. године за програме основних и мастер академских студија, који су тада акредитовани на  период од од пет година, колико и важи ASIIN акредитација. На захтев факултета покренут je поступак за продужење акредитације, а посета ревизорског тима је део тих активности.

У тиму, који је предводио проф. др Стефан Кабелак са Лајбниц Универзитета у Хановеру, били су и проф. др Норберт Балман са Универзитета Оснабрик, др Кристоф Ханиш из компаније Фесто, др Холгер Кортхалс, представник ASIIN-а и Лејла Васић, студент Универзитета у Бања Луци. Њихов задатак је био, да на лицу места, кроз одвојене разговоре са члановима деканског колегијума и шефовима катедри, руководиоцима модула, студентима, наставницима, партнерима факултета и алумнистима, утврде испуњеност услова за реакредитацију студијских програма Машинског факултета.

Током разговора акценат је стављен на квалитет студијских програма, од структуре до начина извођења наставе, организацију и извођење испита, запослене на Факултету, улагање у кадрове Факултета, улагање у развој студената, транспарентност рада Факултета, као и управљање квалитетом. Чланови ревизорског тима обишли су и истраживачке и наставне капацитете факултета: рачунарску учионицу, Лаобраторију за парне и гасне турбине, Центар за обуку енертетских менаџера,  Лабораторију са кибернетику и мехатронске системе,  лабораторијски простор Катедре за моторе, Аеротунел, Лабораторију за биомедицинско инжењерство, Лабораторију за пумпе, хидрауличне турбине, преноснике и хидромашинску опрему, као  и Лабораторију за пројектовање и аутоматизацију прехрамбене опреме.

„Уочили смо видан напредак Машинског факултета у протеклих пет акредитационих година, истакли су чланови тима. Посебно су нагласили високу компетентност професора и доцената, квалитет студената и њихову отвореност за нова знања, као и завидан ниво истраживачких капацитета.  Сада следи израда прелиминарног извештаја који ће већ у јануару бити достављен Машинском факултету како би се још једном проверили сви подаци, односно кориговале евентуалне непрецизности. После тога извештај се шаље Техничком комитету ASIIN-а, који даје препоруку Акредитационој комисији која доноси коначну одлуку о реакредитацији.

На Машинском факултету очекују да ће позитивна одлука о продужењу акредитације бити донета већ на пролеће наредне године.

(Извор: Машински факултет)

поделите...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.