Potpisan memorandum o saradnji s “Tehnopolisom” iz Nikšića

Mašinski fakultet u Beogradu i Inovacioni centar MF potpisali su memorandum o saradnji s Inovaciono preduzetničkim centrom “Tehnopolis” iz Nikšića. Potpisivanjem ovog dokumenta zvanično je obeležen početak jedne sadržajne saradnje u osvajanju znanja iz oblasti primene novih tehnologija u naučne svrhe, kao i na razvoju i poboljšanju postojećih proizvoda i tehnologija. Pored toga, saradnja obuhvata i učestvovanje na zajedničkim projektima, mentorsku podršku, organizaciju stručnih skupova, razmenu korisnih informacija i drugo. Ocenjeno je da zajedničke ambicije, znanje i iskustvo istraživača  Mašinskog fakulteta i Inovacionog centra MF i njihovih kolega iz IPC “Tehnopolis” predstavljaju dobru osnovu i potencijal za postizanje zavidnih rezultata rada. (Izvor: Mašinski fakultet)   više

OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU

Komisija za pripremu referata po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Biomedicinsko inženjerstvo, odnosno Komisija za ocenu pristupnog predavanja, u sastavu: dr Lidija Matija, redovni profesor – predsednik Komisije dr Aleksandra Vasić-Milovanović, redovni profesor dr Đuro Koruga, red. prof. M.F. u penziji dr Branislava Jeftić, docent dr Predrag Brkić, vanr. prof., Mediciski fakultet, Univerzitet u Beogradu, u skladu sa Pravilnikom o izvođenju pristupnog predavanja pri izboru u zvanje nastavnika na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, zakazuje pristupno predavanje dana 08.04.2021. godine, u sali 513 na Mašinskom fakultetu, sa temom „Primena nanotehnologija na karakterizaciju nanofotonskih materijala primenjenih u biomedicini“, sledećim kandidatima: dr Zorani Golubović, dipl. inž. maš., sa početkom u 13:30 časova, dr Ivani Stanković, mast. inž.… više

Međunarodna studentska konferencija o održivosti i nedelja ciljeva održivog razvoja

U okviru mreže Evropske škole naučnih istraživanja u oblasti održivosti (https://esssr.eu/), čiji je član i Univerzitet u Beogradu, kontinuirano se preduzimaju aktivnosti promocije, pokretanja projekata, istraživanja i publikovanja u ovoj oblasti. U narednom periodu biće održane dve aktivnosti međunarodnog karaktera, navodi Odbor za održivi razvoj Univerziteta u Beogradu i poziva studente i profesore da u njima učestvuju: 1. Međunarodna studentska konferencija o održivosti U organizaciji Budapest Business School, Mađarska, jedne od članica Evropske škole naučnih istraživanja u oblasti održivosti (ESSSR), 29. Aprila 2021. Međunarodna studentska konferencija o održivosti. Konferencija se odvija u virtuelnom okruženju, a zvanični jezik skupa je engleski. Prezentovanjem na ovom skupu, studenti dobijaju mogućnost objavljivanja radova kao i učešće u Ekskluzivnoj školi održivog upravljanja 2021, za odabrane na… više

Značaj zaštite prava intelektualne svojine za razvoj Srbije

Savremeno tehnološko doba, u kojem su znanje, kreativnost i inovacije definisani kao najvažniji razvojni resurs i kapital svake zemlje, otvorilo je i pitanje zaštite tog kapitala, odnosno zaštite intelektualne svojine i autorskih prava. Inovacije su rezultat kreativnog procesa razvoja ideja u nove proizvode i predstavljaju osnovu  ekonomije zasnovane na znanju, čiji je krajnji cilj postizanje konkurentnosti na svetskom tržištu. Da bi se taj inovativni proces podstakao, neophodno je da se rezultati kreativnog rada i zaštite. Zaštita intelektualne svojine je posebno važna za inovatore jer se jedino na taj način može sprečiti nekontrolisano i nedozvoljeno korišćenje ideja i patenata. O tome, šta je to intelektualna svojina, koji su oblici zaštite prava intelektualne svojine i zašto je važno da svoju ideju, inovaciju… više

Imunizacija studenata Mašinskog fakulteta – Onlajn prijava

„Studentski parlament Mašinskog fakulteta u Beogradu, u saradnji sa Studentskim parlamentom Univerziteta u Beogradu i Zavodom sa zdravstvenu zaštitu studenata, organizuje imunizaciju studenata Mašinskog fakulteta. SPMF je svojim kolegama obezbedio tri vakcine: Sinofarm, Fajzer, Sputnjik. Zainteresovani studenti se mogu da se prijave KLIKOM NA LINK, a o terminu imunizacije biće naknadno obavešteni. Štiteći sebe, štitimo i druge! više

Vodonična strategija deo nove strategije razvoja energetike

Predstavnici Ministarstva rudarstva i energetike razgovarali su danas sa Timom za vodoničnu strategiju koji čine predstavnici Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i poslovnog udruženja ”Elektromašinogradnja”, o mogućnostima za razvoj vodoničnih tehnologija u Srbiji, kao deo procesa dekarbonizacije i okretanja klimatski neutralnom razvoju. Novim zakonom o obnovljivim izvorima energije, koji je u proceduri usvajanja, stvoreni su uslovi za korišćenje i podsticanje inovacionih tehnologija koje koriste obnovljive izvore energije, među kojima je i obnovljivi vodonik, koji se može koristiti u oblasti toplotne energije, saobraćaja i prirodnog gasa. Stvarajući pravni okvir za korišćenje obnovljivog vodonika, Srbija se svrstala zajedno sa razvijenim zemljama EU, koja je prošle godine objavila svoju strategiju za vodonik, čiji je osnovni cilj dekarbonizacija proizvodnje vodonika i njegova upotreba kao… više

Stipendije Ferdovsi Univerziteta iz Mašhada

Ambasada Islamske Republike Iran u Beogradu uputila je notu Ministarstvu prosvete nauke i tehnološkog razvoja, kojom ih obaveštava da Ferdovsi Univerzitet iz Mašhada dodeljuje pune i delimične stipendije za strane studente iz 140 studijskih programa na 13 fakulteta. Detaljne informacija dostupne su na zvaničnoj internet stranici – http://iso.um.ac.ir, kao i putem mejla na: iso@um.ac.ir. više