ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИСТУПНОМ ПРЕДАВАЊУ

Комисија за припрему реферата по расписаном конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Биомедицинско инжењерство, односно Комисија за оцену приступног предавања, у саставу:

  • др Лидија Матија, редовни професор – председник Комисије
  • др Александра Васић-Миловановић, редовни професор
  • др Ђуро Коруга, ред. проф. М.Ф. у пензији
  • др Бранислава Јефтић, доцент
  • др Предраг Бркић, ванр. проф., Медициски факултет, Универзитет у Београду,

у складу са Правилником о извођењу приступног предавања при избору у звање наставника на Машинском факултету Универзитета у Београду, заказује приступно предавање дана 08.04.2021. године, у сали 513 на Машинском факултету, са темом „Примена нанотехнологија на карактеризацију нанофотонских материјала примењених у биомедицини, следећим кандидатима:

  • др Зорани Голубовић, дипл. инж. маш., са почетком у 13:30 часова,
  • др Ивани Станковић, маст. инж. маш., са почетком у 14:30 часова.
поделите...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.