Међународна студентска конференција о одрживости и недеља циљева одрживог развоја

У оквиру мреже Европске школе научних истраживања у области одрживости (https://esssr.eu/), чији је члан и Универзитет у Београду, континуирано се предузимају активности промоције, покретања пројеката, истраживања и публиковања у овој области. У наредном периоду биће одржане две активности међународног карактера, наводи Одбор за одрживи развој Универзитета у Београду и позива студенте и професоре да у њима учествују: 1. Међународна студентска конференција о одрживости У организацији Budapest Business School, Мађарска, једне од чланица Европске школе научних истраживања у области одрживости (ESSSR), 29. Априла 2021. Међународна студентска конференција о одрживости. Конференција се одвија у виртуелном окружењу, а званични језик скупа је енглески. Презентовањем на овом скупу, студенти добијају могућност објављивања радова као и учешће у Ексклузивној школи одрживог управљања 2021, за одабране на… опширније…

Значај заштите права интелектуалне својине за развој Србије

Савремено технолошко доба, у којем су знање, креативност и иновације дефинисани као најважнији развојни ресурс и капитал сваке земље, отворило је и питање заштите тог капитала, односно заштите интелектуалне својине и ауторских права. Иновације су резултат креативног процеса развоја идеја у нове производе и представљају основу  економије засноване на знању, чији је крајњи циљ постизање конкурентности на светском тржишту. Да би се тај иновативни процес подстакао, неопходно је да се резултати креативног рада и заштите. Заштита интелектуалне својине је посебно важна за иноваторе јер се једино на тај начин може спречити неконтролисано и недозвољено коришћење идеја и патената. О томе, шта је то интелектуална својина, који су облици заштите права интелектуалне својине и зашто је важно да своју идеју, иновацију… опширније…