Значај заштите права интелектуалне својине за развој Србије

Савремено технолошко доба, у којем су знање, креативност и иновације дефинисани као најважнији развојни ресурс и капитал сваке земље, отворило је и питање заштите тог капитала, односно заштите интелектуалне својине и ауторских права.

Иновације су резултат креативног процеса развоја идеја у нове производе и представљају основу  економије засноване на знању, чији је крајњи циљ постизање конкурентности на светском тржишту. Да би се тај иновативни процес подстакао, неопходно је да се резултати креативног рада и заштите. Заштита интелектуалне својине је посебно важна за иноваторе јер се једино на тај начин може спречити неконтролисано и недозвољено коришћење идеја и патената.

О томе, шта је то интелектуална својина, који су облици заштите права интелектуалне својине и зашто је важно да своју идеју, иновацију или изум заштитимо, говорила је Даниела Златић Шутић, експерт Завода за интелектуалну својину Републике Србије, која је на Машинском факултету у Београду, одржала веома посећено  предавање на тему „Врсте права интелектуалне својине с посебним фокусом на патенте“.  Предавање је било намењено члановима студентских тимова, који раде на различитим иновативним пројектима у оквиру Студентског центра изврсности Машинског факултета, ради стицања знања о заштити права интелектуалне својине у процесу развоја иновација.

После уводног излагања  о врстама права интелектуалне својине и објашњења шта се штити којим правом, гошћа Машинског факултета се осврнула и на заштиту појединих права интелектуалне својине у процесу развоју иновација, а затим је представила и услове заштите проналска патентом и малим патентом, као и поступак за признавање патента.

Студенти су имали прилику да из „прве руке“ сазнају на који начин могу да се заштите визуели идентитет, односно дизајн свог производа, техничког решења или неке друге креативне идеје. Информисани су и о томе шта може да се заштити у Заводу за интелектуалну својину, а о којој врсти заштите морају сами да воде рачуна. На крају су се упознали и са начином на који могу да провере да ли је неки патент, дизајн или жиг већ заштићен.

„За младе људе, поготову будуће инжењере, који намеравју да се баве иновацијама и креирањем нових техничких решења, веома је важно да још током студија буду добро информисани о врстама и заштити права интелектуалне својине. Савремену науку и високо образовање крактерише мултидисиплинарност.  Долази до преклапања различитих научних области. Зато је веома важно да студенти буду упознати с правом интелектуалне својине. То ће им омогућити да сутра, када буду креирали нека своја решења, препознају релевантно право значајно за њихову иновацију и на време предузму одређене кораке за заштите“, истакла је Данеила Златић Шутић у разговору за сајт МФ.

Примера ради, када је реч о заштити патената и индустријског дизајна, веома је важно да се пре подношења патентне пријаве у јавности или на веб страницама не објављују научни радови или описи проналаска који могу бити касније предмет заштите неким од права интелектуалне својине. Такође, пре подношења пријаве, треба јасно дефинисати ко је власник тог решења, поготову ако у  његовој реализацији учествује тим људи или се одређене услуге аутсорсују.

„За иноватора, признање патента представља потврду његовом истраживачком раду. Међутим, оно што је важно, јесте чињеница да се признањем патента стиче монополско право за коришћење проналаска. Уколико неки универзитетски тим оснује стартап чије је пословање засновано на одређеној иновацији, они могу да донесу одлуку о његовој продаји и тако стекну директну материјалну корист.  С друге стране,  могу да донесу одлуку о проширењу компаније  тако што ће сами производити предмет заштићен иновацијом и на тај начин спречити друге да неким реверзибилним инжењерингом копирају то што је заштићено“, објаснила је наша саговорница.

Стогодишњица првог српског патента

„Пре тачно 100 година регистрован је први патент у Србији, а то је казан за производњу ракије на име Милана Јовановића, казанџије из Новог Сада“, подсетио је проф. др Александар Симоновић, продекан за научно-истраживачку делатност Машинског Факултета у поздравном говору у којем је   и најавио предавање предавање Даниеле Златић Шутић.

Србија jе, у правном континуитету преко Краљевине Србије, једна од 11 земаља оснивача Париске уније 1883. године и потписница Париске конвенције из 1884. године којима се уређује заштита индустријске својине. Управа за индустрију својину у Србији основана је 1920. године, а 1921. донет је и први закон који уређује заштиту права индустријске својине.

„Времена су се од тада променила. Патенти и интелектуална својина су достигли један значајно виши ниво, не само када говоримо о правној процедури, него и када је реч о заштити права интелектуалне својине и патената“, рекао је  проф. Симоновић. Он је посебно указао на значај који права интелектуалне својине могу да имају у заштити резултата истраживања.

поделите...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.