Енергопројекту потребни машински инжењери – Конкурс за приправнике

Компанија ЕНЕРГОПРОЈЕКТ расписала је Конкурс за послове инжењера за извођење машинских инсталација, механизацију и  пројектовање термоенергетских постројења. Више о условима конкурса можете погледати овде.

ЕНЕРГОПРОЈЕКТ је једина компанија из региона која се више од пола века налази међу најуспешнијим светским компанијама у области консалтинга, пројектовања, изградње и опремања. Током дуге и успешне историје, Енергопројект је своје пословне активности проширио на области: производње, преноса и дистрибуције електричне енергије, урбанизма, високоградње, инфраструктуре, водопривреде и заштите животне средине, индустрије и информационих технологија. Током 67 година пословања, Енергопројект се развио у комплексни пословни систем, који данас интегрише 9 међународно активних и софистицираних компанија у Србији, и преко 20 зависних друштава и мешовитих компанија широм света, нудећи широк спектар услуга укључујући консалтинг, инжењеринг, изградњу и опремање.

Предавање: Рекурентност, ентропија и време

ОДЕЉЕЊЕ ЗА МЕХАНИКУ МАТЕМАТИЧКОГ ИНСТИТУТА САНУ
Среда, 18. април, 18:00
Милан Рајковић, Институт за нуклеарне науке „Винча“, Београд

РЕКУРЕНТНОСТ, ЕНТРОПИЈА И ВРЕМЕ
Само-организација комплексних система подразумева, у формализму који смо
прихватили, пораст комплексности у времену. Време се разматра са аспекта
операторског формализма класичне механике и показаће се, кроз теореме
Поенкареа, Мисре и Бриселске школе статистичке механике како се појављује
оператор времена и његов смисао. Такође, приказаће се кратак преглед
проучавања рекурентности у динамици нелинеарних динамичких система са аспекта
топологије.

14. Српски математички конгрес у Крагујевцу

У периоду од 16. до 19. маја 2018. године одржаће се 14. Српски математички
конгрес у Крагујевцу. Рок за слање апстраката је 15. април 2018. године. Све
информације о Конгресу доступне су на сајту
https://imi.pmf.kg.ac.rs/kongres/