Енергопројекту потребни машински инжењери – Конкурс за приправнике

Компанија ЕНЕРГОПРОЈЕКТ расписала је Конкурс за послове инжењера за извођење машинских инсталација, механизацију и  пројектовање термоенергетских постројења. Више о условима конкурса можете погледати овде.

ЕНЕРГОПРОЈЕКТ је једина компанија из региона која се више од пола века налази међу најуспешнијим светским компанијама у области консалтинга, пројектовања, изградње и опремања. Током дуге и успешне историје, Енергопројект је своје пословне активности проширио на области: производње, преноса и дистрибуције електричне енергије, урбанизма, високоградње, инфраструктуре, водопривреде и заштите животне средине, индустрије и информационих технологија. Током 67 година пословања, Енергопројект се развио у комплексни пословни систем, који данас интегрише 9 међународно активних и софистицираних компанија у Србији, и преко 20 зависних друштава и мешовитих компанија широм света, нудећи широк спектар услуга укључујући консалтинг, инжењеринг, изградњу и опремање.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.