Каталог међународних пројекта МФ

Машински факултет у Београду негује вишедеценијску традицију научноистраживачког рада и међународне научне и привредне сарадње. Последњих деценија, због објективних околности, научноистраживачки рад МФ био је готово неприметан за већину потенцијалних иностраних партнера.  Данас готово звучи невероватно да је Америчко министарство енергетике својевремно финанирало један од пројеката МФ. Ситуација се последњих година мења, а Машински факултет се полако враћа на међнародну истраживачку сцену. О томе најбоље говоре четири  пројекта из програма Horizon2020 на којима истраживачи МФ тренутно раде.

Да би научноистраживачки рад МФ био још видљивији за потенцијалне партнере у иностранству, Факулет је припремио електронско издање Каталога међународних пројеката на којима је радио у последњих десет година. То је најбољи начин да свет информишемо, не само о томе шта су наши истраживачи радили, него и на чему тренутно раде, изјавила је продекан за научноистраживачку делатност МФ, проф. др Драгослава Стојиљковић.

Према њеним речима у Каталогу, који је урађен на енглеском језику, представљено је више од 50  пројеката. Међу њима су  пројекти у оквиру различитих европских позива, као што су FP6, FP7, Horizon, Eureka. Затим, додала је, ту су и разни билатерални пројекти и пројекти реализовани у сарадњи са привредом, као и пројекти које су финансирали Централноевропска иницијатива и друге организације.

Број пројеката није коначан, али представља добар почетак за будућу базу података о пројектима на којима су истраживачи Машинског факултета радили и раде, институцијама са којима су сарађивали и областима у којима су пројекти реализовани, истакла је проф. Стојиљковић. Основни циљ је, како је навела,  да МФ убудуће буде препознат као научоистраживачка институција која има кадровске и научне потенцијале за учешће у пројектима у разним истраживачким областима. Другим речима, сваки пројекат је прилика да се успостави контакт за неком институцијом или компанијом,  али и за повезивање истраживача, што је добар основ за неку будућу сарадњу.

Сви пројекти су представљени у оквиру делокруга сваке од укупно 24 катедри колико их Машински факултет има. Међутим, додала је, тешко је издвојити који од тих пројеката најбоље репрезентује научноистраживачки домен Машинског факултета. За афирмацију Факултета значајно је учешће на европским пројектима FP7 , FP6, Horizon, а опет ништа мање значајнији су и пројекти као што је сарадња са привредом или сарадња на пројектима који се финансирају кроз неке друге фондове, попут пројеката ЕБРД, који могу да прерасту у неке другорочне пројекте, нагласила је наша саговорница.

Учешће у конзорцијумима на великим европским пројектима једна је од важних референци за потенцијалне партнере. Управо зато је Каталог и важан за промоцију МФ, нагласила је проф. Стојиљковић. Једноставно, додала је, када неко од иностраних партнера тражи неког са ким би сарађивао у конзорцијуму неког великог пројеката, Каталог је најбољи начин да МФ буде препознат као партнер на том пројекту.

Каталог је у електронској верзији доступан на сајту Факултета, а урађен је у форми књиге која може да се листа, што га чини веома атрактивним  за читаоце.

(Извор: Машински факултет)

Проф. др Љубодраг Тановић, продекан за наставу МФ: Иновације у настави

Делатност високог образовања од посебног интереса за Републику Србију, а како нам је мотив приступање Европској унији, и  образовање машинских инжењера мора бити интегрисано у  део јединственог Европског простора високог образовања, са свим различитостима које обухватају, просторне, националне и индустријске специфичности.

У процесима обезбеђивања и унапређења квалитета високог образовања, промовисања културе квалитета и процесима самовредновања, спољашње провере квалитета и акредитације, најважније место припада студентима и њиховим активностима везаним за квалитет наставе и ефикасност студирања.

У претходној школској години , у складу с добром праксом универзитета у свету, на Машинском факултету су уведне две новине – уводна предавања из математике и физике и институција ментора. Уводна предавања имају за циљ да свршеним средњешколцима – студентима прве године надоместе недостајућа знања како би лакше пратила наставни процес, али истовремено да их уведу у процес универзитетске наставе.

Mенторство је уведено ради већее мотивације и мобилизације за стицање инжењерских знања, компетенције и вештина. Кључни елемент успешног менторског односа јесте поверење.Успешна сарадња  ментора и студента значи ефикасан и успешан процес савладавања наставног плана и програма, односно ефикасније студирање.

Паралено, наставници и сарадници Факултета перманентно раде на побољшању организације наставе и модернизацији наставног процеса. Тежиште је на  увођењу студената у лабораторијски рад и реализацију студентске праксе у привреди. Осавремењавање наставног процеса је немогуће без примене информационих технологија  јер оне имају кључну улогу  у еволуирању у информационо друштво. Наиме, технологија постаје алат у служби информације. Информација је знање и моћ. Као последица су престиж и  новац.

У току је акредитација новог студијског програма „ Информационе технологије у машинству “ на основним академским студијама да бисмо инплементацијом квалитативно другачијег приступа у  настави унапредили  целокупни наставни и истраживачки процес на Машинском факултету и били оспосбљени за изазове које доноси убрзани технолошки развоја у свету.

Треба нагласити да смо поносни на изванредну сарадњу са Студентским парламентом и другим студентским организацијама и удружењима. Награде које наши студенти освајају на такмичењима у знању, спорту, вештинама и компетенцијама су признања целом Факултету.

(Извор: „INGENIOSUS“ – лист Машинског факултета)

У сусрет Јубилеју – 210 година Универзитета у Београду

Универзитет у Београду  ове године облежава 210 година, од када је, давне, 1808. г., на Великој школи, започело високо образовање у Србији.  Тим поводом разговарали смо са ректором Универзитета у Београду, проф. др Владимиром Бумбаширевићем.

Са каквим плановима Универзитет дочекује ову важну годишњицу, али и почетак  нове академске 2017/2018. године?

Током 2018. године планирамо читав низ догађаја којима ћемо обележити овај значајан јубилеј. Поред Свечане академије која ће бити одржана 13. септембра, на Дан Универзитета, током године биће организовано и неколико научних и стручних скупова. У мају ће, на пример, бити одржана Ректорска конференција Асоцијације универзитета главних градова Европе (UNICA), а за октобар је предвиђена Научна конференција „UniFооd“ посвећена мултидисциплинарним истраживањима у области хране, области у којој је Универзитет у Београду прошле године рангиран на 35 месту Шангајске листе. Овде бих желео да истакнем и то да ће ове године и 6 техничких факултета, мешу којима и Машински факултeт, обележити 70 година свог засебног постојања. Поред значајног Jубилеја, 2018. година је и изборна година у којој се на Универзитету и на већини факултета бирају нова руководства.

Већ  другу годину за редом, Беградски универзитет је рангиран  међу 300 најбољих универзитета у свету на престижној Шангајској листи. То је један од битних показатеља квалитета образовања на БУ.  Да ли ће и ове године задржати ту позицију? Од чега то зависи и каква су ваша очекивања?

На основу свих показатеља образовних и научно-истраживачких резултата, Универзитет у Београду као наша највећа, најстарија и најугледнија високошколска установа водећа је не само у држави, него и у читавом региону. То што смо рангирани у групи 201-300 најбољих светских универзитета, односно у првих 1,5%, представља изузетно постигнуће, тим пре што су главни критеријуми ове, као и већине ранг листа универзитета успешност у научном раду и компетентност наставника. Резултат је заиста изванредан имајући на уму да се за науку у Србији издваја свега око 0,3% бруто домаћег производа. За даљи напредак, неопходна су и већа улагања у науку и истраживања, што би омогућило не само боље рангирање нашег универзитета, већ и допринело укупном привредном развоју. Верујем да ћемо и ове године бити рангирани око 300. места.

Још од оснивања Велике школе 1863, наш универзитет је усвојио идеју о јединству наставног и истраживачког рада као једног од основних начела савременог универзитета. Имајући то у виду, неопходно је даље унапређивање истраживачког рада, јер он чини основу за квалитетну наставу на свим нивоима. Да би се то постигло, неопходно да се у нашој научној средини покрене нови пројектни циклус, али и да се наши научници мотивишу да што више учествују на конкурсима за добијање међународних пројеката, нарочито оних из програма Хоризонт 2020 и сл.

70 година МФ
Машински факултет у Београду ове године, такође,  обележава два важна јубилеја  – 70 година постојања и 140 година високог образовања у области машинства у Србији. Где видите МФ у будућности?

Као што сам већ поменуо, Машински и још 5 техничких факултета обележиће 70 година постојања, али је настава из машинства на Универзитету у Београду, тачније још на Великој школи, започела крајем 1873. године. Током свих ових година Машински факултет је, захваљујући својим пофесорима, доприносио угледу Универзитета у Београду развијајући савремену наставу и истраживања. Веома је значајно што је Машински факултет међународно акредитовао студијске програме основних и мастер студија, што потврђује квалитет наставе. Данас у време 4. индустријске револуције, машински инжењери су неопходни свакој развијеној земљи. Несумњиво је да за стручњацима из СТЕМ поља свуда у свету постоје велике потребе. Увођењем нових, али и интердисциплинарних студијских програма, Машински факултет ће сигурно одговорити тим потребама, али и изазовима које будућност доноси.

Како оцењујете досадашњи ток реформи  и стање у високом образовању у Србији?

Током прошле деценије, пошто смо у време консолидације универзитета после тешког периода деведесетих потписали Болоњску декларацију 2003. и донели нови Закон о високом образовању 2005, ушли смо у опсежне реформе које нису биле у довољној мери финансијски подржане од државе. И поред тога, учињен је велики напор на факултетима да се курикуларном реформом побољшају ефикасност студирања и квалитет наставе. Реформа је обухватила и све друге сегменте, чиме је значајно унапређен квалитет рада на универзитету. Међутим, реформа је процес који траје и кроз континуирану анализу резултата трага се за модалитетима сталног унапређења.

Један од најзначајних резултата реформе огледа се у томе што је повећана пролазност на испитима. Тренутно, она у просеку на свим факултетима износи око 66%, што је генерално довело до скраћеног просечног времена студирања.

Коначно, о квалитету високог образовања у Србији најбоље говори и чињеница да је оно рангирано на 39. месту у свету, а да чак заузима прво место када се постигнути резултати упаре са бруто домаћим производом. Овакву оцену дала је асоцијација универзитета Университас 21, са седиштем у Мелбурну. Овом успеху је пре свега допринео Универзитет у Београду, на коме се школује око 50% свих студената на академским студијским програмима у Србији.

Који су кључни проблеми наше академске заједнице и који  је пут за њихово превазилажење?

Проблема са којима се суочавамо има много, али бих бар када су у питању државни универзитети и факултети пре свега издвојио финансијске. Недовољна финансијска средства ограничавају побољшање академског окружења, наставне и истраживачке инфраструктуре, лабораторијске опреме, сала и вежбаоница.

Ови финансијски проблеми сужавају и могућност запошљавања одговарајућег кадра, посебно младих сарадника, а сви смо сведоци да велики број њих из тог разлога одлази ван земље.

Надам се да ће нови систем финансирања високог образовања, чије се усвајање очекује ове године, бити базиран на резултатима рада, чиме би се омогућило издашније финансирање успешнијих високошколских институција. Такав начин финансирања стимулише развој квалитета у високом образовању, али да би био применљив, неопходно је одредити праве индикаторе за мерење перформанси.

Живимо у времену велике експанзије приватних факултета и универзитета. На који начин се све ово одражава на квалитет науке и образовања?

У Србији је тренутно 17 акредитованих универзитета, од којих је 8 државних и 9 приватних. Ипак, тек нешто више од 15% студената студира на приватним универзитетима, па квалитет високог образовања понајвише зависи од државних универзитета.

Увођење процеса акредитације и сета стандарда за студијске програме и високошколске установе довело је до бољег уређења високог образовања у Србији. Предстоји још да се заврши израда централне базе наставника која је предуслов за прецизнију проверу квалитета рада свих високошколских установа.

Како видите пут развоја Универзитета у Србији у будућности?

Основни задаци универзитета као што су стварање нових знања путем истраживања, пренос постигнутих знања млађим генерацијама кроз различите нивое студија, те трансфер нових знања и технологија привреди и друштву, вероватно ће још дуго опстати. Међутим, у ери интензивног развоја нових технологија и великих очекивања од високог образовања, универзитети ће морати да се мењају како би могли да испуне нове захтеве. Од изузетног интереса је актуелни развој дигиталних технологија, посебно оних које су намењене учењу на даљину, јер то отвара простор за креирање индивидуалних студијских програма усмерених ка појединцу. Такође, очекује се све више програма намењених целоживотном учењу, с обзиром на драстично скраћивање периода удвостручавања целокупног светског знања, те предвиђања да ће за десет година бити 40% нових занимања којима још не знамо ни назив.

Универзитет у Београду је последњих година посебно фокусиран на процес интернационализације. Сенат је пре неколико година усвојио стратегију интернационализације, што може да допринесе бољем позиционирању Универзитета у Европском простору високог образовања. Такође, све више факултета акредитује програме на енглеском језику, што је кључно за привлачење страних студената.  Стратегија интернационализације укључује и формирање заједничких студијских програма са угледним универзитетима из иностранства са којима имамо дугогодишњу сарадњу. Неколико таквих програма је већ усвојено, с тим да очекујемо да их буде много више у блиској будућности. Развијена међународна сарадња, коју Универзитет у Београду негује од својих раних почетака, није сама себи циљ, већ је то средство за унапређење квалитета универзитетске наставе и научног рада.

(Извор: „INGENIOSUS“ – лист Машиснког факултета)

Пеузимање уговора и обавештења о отплати кредита

Обавештавају се студенти са списка да се јаве на шалтер 7 од 27.03.2018. до 20.04.2018. године у периоду од 12:30 до 14:30 часова ради преузимања уговора и обавештења о отплати кредита.

Представљање компаније BOSCH – среда, 28. март у 13 часова

Компанија BOSCH ће у среду, 28. марта у 13 часова у сали 518/V представити могућности радне праксе и запошљавања студентима завршних година Машинског факултета у Београду. Компанију BOSCH ће представити Ненад Петровић а тема ће бити  “Представљање тима за развој система брисача”.

Предузеће Robert Bosch d.o.o., са седиштем у Београду, основано је 2006. године и покрива следеће пословне области:

 • Производња система и метлица брисача (Bosch фабрика у Пећинцима)
 • Дистрибуција широког асортимана Bosch производа: резервни делови и дијагностичка опрема за аутомобилску индустрију, електрични ручни алати, палета производа у делу термотехнике и сигурносних система као и апарати за домаћинство
 • Услуге које се обављају за osch Grupu на глобалном нивоу: Центар компетенције за Automotive Aftermarket и ICT (информационо-комуникационе технологије)

Пети Конгрес студената технике у знаку информационих технологија

„Потенцијал савремених информационих технологија“ централна је тема овогодишњег, петог по реду, Конгреса студената технике, који је одржан од 15. до 18. марта на Златибору. Концепт скупа, који подразумева разматрање најактуелних тема из техничко-технолошких наука привукао је велики број факултета – учесника Конгреса, који из године у годину расте. Организатори су Савез студената Машинског факултета у сарадњи са Савезом студената Рударско геолошког факултета.

Студенти техничких факултета из земље и региона имали су прилику да се упознају са различитим аспектима енергетског, информационог и геолошког потенцијала за напредак и развој нове технологије. У складу са водећим светским трендовима у области ИТ технологија, поред едукативних предавања, учесници конгреса имали су прилику  да виде како се на практичан начин  примењују савремене технологије. Као предавачи, радо су се одазивали  стручњаци из ресорних министарстава, еминентни професори Универзитета као и представници најуспешнијих компанија.

На свечаном отварању у Конгресном центру хотела Романија, учеснике је поздравио продекан за наставу Машинског факултета проф. др Љубодраг Тановић, нагласивши важност умрежавања студената, размене искустава и стицања додатних знања кроз различите видове неформалног образовања. Добродошлицу и успешан рад студентима су пожелели и председник Савеза студената МФ и студент продекан Милош Ђоковић и председник Савеза студената Рударско-геолошког факултета.

ИТ у машинском инжењерству

Радни део Конгреса започео је предавањем на тему „Информационе технологије у инжењерској пракси“. Говорећи о трендовима у  IT сектору, посебно у области инжењерских наука, доц. др Емил Вег са МФ је указао на чињеницу да су информационе технологије постале неизоставни аутоиндустрије, процесне технике, медицине, пољопривреде, комуникација, забаве, спорта па и домаћинства…

Веома интересантно предавање одржаио је шеф контроле квалитета у компанији „Горење-тики“ Мирослав Киш. Током предавања чији је назив „Доживљај топле воде“ учесницима је представио технологију производње бојлера од  уласка сировог материјала, лима, преко прераде у пресерају и заваривања до  монтаже готових апарата, као и  технологије испитивања и праћење рада  бојлера.

Другог дана Конгреса учесници су имали прилику да сазнају нешто више о Геоинформационом управљању у прецизној пољопривреди. Доц. др Војислав Симоновић са Катедре за инжењерство биотехничких система (ИБС) МФ, учесницима је представио и демонстрирао рад уређаја за комплетно испитивање земљишта и указао на значај и широк спектар управљања сателитским навођењем пољопривредних машина.

Представници компаније Атлантик групе представили су  аутоматизоване процесе за производњу хране разних асортимана. Не улазећи у детаље процеса указали су на комплексност производних процеса, као и на који начин информационе технологије скраћују време добијања готових производа.

Велику пажњу учесника привукло је предавање на тему „Симулирано управљање летелицама“, које су одржали маст.инж.маш. Милош Петрашиновић и инж.маш Михаило Петровић са Машинског факултета. Они су том приликом говорили о информационим технологијама у ваздухопловном инжењерству и развоју система управљања, а затим су  приказали свој пројекат који су развили током студија, а реч је квадрокоптеру- беспилотној летелици и симулатору лета, односно платформи са шест степени слободе помоћу које се у реалном времену може управљати поменутом летелицом.

Занимљиво је било и предавање доц. др Огњена Пековића са Машинског факултета који је говорио на тему „ Управљање животним циклусом производа  – савремена софтверска решења“. Указавши на  уобичајене проблеме конструктора без PDM-a он је посебну пажњу посветио управљању животним циклусом производа и његовом развоју на тржишту. Приказана су PLM I PDM решења а нека од њих су сигурна, мрежна сарадња, размена података и поновна употреба у целом предузећу.

„Како зрачиш тако и привлачиш“

„Како написати CV” тема је предавања које су одржали представници Центра за развој каријере Универзитета у Београду. Такође је одржана и радионица „CV клиника индивидуалне консултације“, на којој су студенти предавали свој CV стручном особљу Центра који су им сугерисали како и на који начин да се што боље да се представе будућем послодавцу.

Радионице Центра за развој каријере настављене су и трећег дана Конгреса, предавањем на тему  „Како се припремити за разговор за посао“.  Студенти су добили бројне корисне савете за стил облачења, технику говора тела, као и препоруку да увек имају на уму мото „Како зрачиш тако и привлачиш“.

Истог дана, проф. др Часлав Митровић и доц, др Горан Воротовић одржали си предавање „Машинство и информационе технологије“. Проф. др Часлав Митровић је указао на важност одржавања скупова посвећених савременим информациониим технологијама. Изразио је задовољство због присуства великог броја Технички факултета – учесника изразивши наду да ће у наредном периоду тај број бити већи. Доц. др Горан Воротовић је приказао  видео о развоју ваздухопловства с посебнм освртом на напредак примене ИТ од настанка до данас.

О томе  како осигурати чување  података –  CLOUD сертификацији, говорили су представници компаније SGS, који су приказали и агенду: Безбедности података – избор пружаоца cloud услуга, StarAudit критеријум сертификације као и акредитације и сертификације.

Дипл. инж. технологије Јадранка Радосављевић заменик директора у компанији AuroraGreen одржала је предавање на тему „Процена ризика и анализа последица од хемијског удеса применом програмског пакета Aloha“.  „Живот и прикљученија Дигиталног документа“ тема је предавања, проф. др Ранке Станковић са Рударско-геолошког факултета . Професорка се осврнула и на индексирање докумената и кратак преглед дигиталних библиотека. Радни део скупа завршен је радионицом Центра за развој каријере БУ – „Симулација интервјуа за посао“.

Пети Конгрес студената технике завршен је у недељу када је одржана и церемонија свечане доделе сертификата студентима који су активно учествовали у већини радионица и предавања.

(Извор: Машински факултет)

Forum on Smart Energy Carriers – Машински факултет, 22. и 23. март

Машински факултет Универзитета у Београду у сарадњи са SMARTCATs Cost Акцијом  организује дводневни Форум на тему Smart Energy Carriers for Distributed Energy Production-Research and Innovation Technology Perspectives. Основни циљ скупа, који је заказан за 22. и 23. март, је окупљање еминентних чланова образовних и истраживачких институција из европских земаља и младих истраживача (MSc и PhD студенти, студенти постдокторских студија).

Током дводневног Форума, одржаће се предавања и округли сто у оквиру којих ће предавачи приказати своја досадашња истраживачка искуства из области развоја технологија за производњу и унапређење енергетских система (нове технологије сагоревања, пиролиза, гасификација, HTL процеси, процеси унапређења горива и сл.), анализа процеса производње биогорива (екеприментална анализа, анализа кинетике процеса), финансирање пројеката из области развоја технологија за производњу и унапређење биогорива (Horizon 2020, ERC фондови итд.).

Основни циљ SMARTCATs COST Акције је ширење мреже између водећих европских универзитета и истраживачких институција у промовисању интелигентних енергетских система и повећања флексибилности по критеријуму горива и смањењу емисије угљеника као и подршка стратегији производње енергије из обновљивих извора.

Теме  Предавања – Технолошки развој кроз истраживање и иновације

 • Преглед стања и развоја биогорива
  • стање, потенцијали, перспективе
  • циљеви/баријере, енергетска стратегија и политика земаља ЕУ и земаља изван ЕУ
  • тржиште, стандарди, регулативе, критеријуми одрживости, препоруке
 • Преглед технологија производње биогорива
  • Проблематика складиштења
  • HTL, HTC, торефакција, пиролиза, гасификација, сагоревање
  • Биогорива: биогас, водоник, синтетички природни гас, метанол и сл.
 • Разумевање и унапређивање технологија производње биогорива, кроз примену експерименталних истраживања
 • Међународна сарадња – истраживачи и иновациони пројекти за технолошки развој (Horizon 2020, Erasmus+ итд.)
 • Финансијски аспекти и механизми подршке пројеката за развој технологија за производњу и унапређење пројеката из обновљивих извора енергија

 

 

„Bubble Cup“- Тимско такмичење у програмирању

Компанија Microsoft и ове године организује „Bubble Cup“- Тимско такмичење у програмирању и решавању алгоритамских задатака за студенте и средњошколце. Развојни центар компаније Microsoft  у Србији позива све заинтересоване кандидате да се у периоду  oд 26. марта до 28. априла 2018. године пријаве за учешће на овом међународном такмичењу.

„Bubble Cup“ је тимско такмичење у програмирању и решавању алгоритамских задатака, осмишљено још 2008. године од стране Развојног центра компаније Microsoft у Србији. Циљ такмичења је популаризација програмирања међу младима, привлачење талентованих младих програмера из земље и региона, и промовисање тимског рада.

„Bubble Cup“ такмичење организује се у неколико фаза. Након регистрације на интернет порталу www.bubblecup.org    организују се квалификације у две онлајн рунде.

Током квалификација постојаће две дивизије:

 1. Premier League – дивизија отворена за универзитетске и средњошколске тимове који испуњавају неопходне услове, што можете погледати ОВДЕ.
 2. Rising Stars – дивизија отворена само за средње школе из Србије које испуњавају неопходне услове.

Прва онлајн рунда квалификација одржаће се од 01. до 25. априла, а друга од 01. до 25. маја 2018. године.

Током ове две рунде потребно је да такмичари реше одређени број задатака. Најбољи тимови средњошколаца и студената, према јасно дефинисаним критеријумима, постају финалисти овог такмичења.

Финале „Bubble Cup“ такмичења организује се сваке године у септембру у Београду.

За детаље у вези са правилима такмичења заинтересовани информације могу добити на интернет порталу www.bubblecup.org,   на имејл адреси bubble@bubblecup.org  или преко Facebook стране такмичења: www.facebook.com/BubbleCupCompetition.

Данас на МФ: Промоција SIM(P)ATIC PLC+ Challange 2018 у 12 часова

У Заводу за аутоматско управљање МФ  данас, 21. марта у 12 часова биће одржан  други део промоције регионалног такмичења SIM(P)ATIC PLC+ Challange 2018.  Том приликом, представници компаније Сименс д.о.о Београд и Удружења студената електротехнике Европе – EESTEC Локални комитет Београд, који су и организатори такмичења, одржаће и кратку презентацију о стручној  радионици као пратећем делу PLC+ Challange 2018 и пропозицијама такмичења. Пријављивање за PLC+ Challenge 2018  је отворено до 25. марта 2018. године, а пријаве се могу наћи на следећем линку: eestec.etf.bg.ac.rs/plc/prijavi_se

PLC+ је бесплатна стручна радионица кроз коју се стиче детаљнији увид у проблематику с којом се инжењери сусрећу у индустријској аутоматизацији. Радионица нуди могућност теоријске надоградње знања о раду с програмабилним логичким контролерима (PLC) те пружа могућност усавршавања на практичном задатку, с циљем  што боље припреме за рад у пословном окружењу.

PLC+ радионица се одржава у три земље – Србији, Хрватској и Словенији. У свакој од ових земаља постоји први круг радионице, усмерен на такмичаре из сваке земље појединачно и он се одржава независно од радионица у осталим земљама. Током првог круга, студенти који се пријаве имају прилику да слушају различита предавања о раду са PLC -овима и пословним приликама у овој области.

Предавања имају за циљ да подигну успешност и такмичарима олакшају решавање задатка.  Сви учесници имају рок од четири недеље да реше представљени задатак и предају свој рад. Након оцењивања првог дела такмичења, три најбоље екипе из сваке земље ће се такмичити у другом кругу. Други круг се састоји од новог задатка који ће бити прилагођен за потребе шире јавности јер ће се решења представљати на затварању такмичења.

У финалу прошлогодишњег  такмичења SIM(P)ATIC PLC+ Challenge 2017, тим студената Машинског факултета “MISS – Make it Simple and Smart”  је остварио изузетно запажене резултате и пласирао се у сам врх такмичења.