Предавање: Рекурентност, ентропија и време

ОДЕЉЕЊЕ ЗА МЕХАНИКУ МАТЕМАТИЧКОГ ИНСТИТУТА САНУ
Среда, 18. април, 18:00
Милан Рајковић, Институт за нуклеарне науке „Винча“, Београд

РЕКУРЕНТНОСТ, ЕНТРОПИЈА И ВРЕМЕ
Само-организација комплексних система подразумева, у формализму који смо
прихватили, пораст комплексности у времену. Време се разматра са аспекта
операторског формализма класичне механике и показаће се, кроз теореме
Поенкареа, Мисре и Бриселске школе статистичке механике како се појављује
оператор времена и његов смисао. Такође, приказаће се кратак преглед
проучавања рекурентности у динамици нелинеарних динамичких система са аспекта
топологије.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.