Стручни панел: Енергија – потреба и изазов

28. октобар 2015. Поводом Дана Машинског факултета Универзитета у Београду одржан је стручни панел: Енергија – потреба и изазов. У отвореној дискусији учествовали су: проф. др Милош Бањац, помоћник Министра енергетике и редовни професор Машинског факултета у Београду, Драган Јовановић, извршни директор за производњу енергије ЕПС-а, проф. др Милан Петровић и проф. др Александар Јововић, редовни професори Машинског факултета у Београду. Панел је водио проф. др Радивоје Митровић, декан Машинског факултета Универзитета у Београду. Панел се одржава у тренутку када се спроводе бројне активности надлежних министарстава у сектору енергетике, климатских промена и  аштите животне средине. Водила се отворена дискусија о стању националне енергетике и правцу њеног развоја. Да ли имамо потребна  нжењерска знања о савременим системима за производњу енергије и заштиту животне средине? Којим технологијама спречити климатске  ромене? За које послове сада школујемо инжењере?… више

Споразум о партнерству са Енергетским иновационим центром Теслианум

Машински факултет Универзитета у Београду је потписао Споразум о партнерству са Енергетским иновационим центром Теслианум у области академске и пројектне сарадње.   више

Меморандум о сарадњи са Железницама Србије

Машински факултет Универзитета у Београду је потписао Меморандум о сарадњи са Железницама Србије у областима трансфера знања и технологија у привреди, стручног усавршавања запослених и размене знања и искустава. Свечано потписивање је обављено у Министарству привреде Републике Србије. више

Меморандум о сарадњи са Нафтном индустријом Србије

Машински факултет Универзитета у Београду је, заједно са Грађевинским и Хемијским факултетом Универзитета у Београду, свечано потписао Меморандум о сарадњи са Нафтном индустријом Србије у области трансфера знања и технологија у привреди, стручног усавршавања запослених, и размене знања и искустава у областима од обостраног интереса. Свечано потписивање је обављено на Грађевинском факултету у Београду. више