UPIS ŠKOLSKE 2020/2021 GODINE NA OAS I MAS

Upis u elektronsku evidenciju za školsku 2020/2021. godinu obaviće se u periodu 21.09. – 05.10.2020. godine Za finansiranje na teret budžeta RS u školskoj 2020/2021. godini potrebno je da su studenti ostvarili najmanje 48 ESPB bodova u školskoj 2019/2020. godini i da se nalaze u okviru kvote za finansiranje na teret budžeta RS (Član 103. Zakona o visokom obrazovanju).   PRE UPISA STUDENTI SU U OBAVEZI DA PREKO STUDENTSKOG SERVISA: provere da li su im sve ocene unete u studentskom servisu, provere da li su regulisali svoja finansijska zaduženja prema Fakultetu, ukoliko student ima potrebu za rešavanje predmetne molbe (1-4), istu treba da podnese i da molba bude rešena ¹⁾, sve nepravilnosti koje primete moraju prijaviti Službi za studentske poslove na mejl adresu… više

Procedura upisa studenata u više godine studija

Procedura upisa studenata u više godine studija data je u prilogu. Procedura upisa (PDF) i prateća dokumenta: Molba prodekanu za nastavu za status mirovanja (PDF) Molba prodekanu za nastavu za produžen status OAS (PDF) MAS (PDF) DAS (PDF) Molba prodekanu za nastavu ispis – ponovni upis (PDF) Molba prodekanu za finansije (PDF) Molba komisiji za dodatni broj EPSB (PDF) više