Привредно друштво „Армонт СП“ доо, конкурс за запошљавање

Привредно друштво за инжењеринг и производњу „АРМОНТ СП д.о.о. Београд специјализовано за пројектовање, производњу и монтажу алуминијумских фасадних система и фасадне браварије. „Армонт СП” д.о.о. Београд је основан 2007. године. Седиште је у Београду, Батајнички друм 283, 11080 Београд-Земун. На поменутој локацији налази се производно-магацински и административни простор. Стручни кадар чине инжењери машинске и грађевинске струке, економисти и висококвалификовани радници. Из разлога повећаног обима посла Привредно друштво „Армонт СП“ доо, расписује конкурс за запошљавање: ИНЖЕЊЕР ТЕХНИЧКЕ ПРИПРЕМЕ Профил посла: Разрада пројектно – техничке документације Израда калкулација, понуда Припрема техничке документације након уговарања посла Неопходно: Спремност за тимски рад и комуникативност Поузданост у раду, прецизност и аналитичност Потребне квалификације: Висока стручна спрема – машински инжењер или грађевински инжењер Потребна знања: Рад на рачунару Знање… више