Правила понашања и Изјава COVID 19

Ради што ефикаснијег спровођења мера заштите против ширења вируса COVID 19, СВИ СТУДЕНТИ основних, мастер и докторских студија су дужни да се детаљно упознају са Правилима понашања на Машинском факултету током трајања пандемије вируса COVID 19 (доступним на линку https://www.mas.bg.ac.rs/_media/fakultet/dokumenti/plan_ preventivnih_mera_mf.doc), као и да на шалтер студентске службе, у време одређено за упис студената, предају попуњену Изјаву да су упознати са наведеним правилима понашања. Образац Изјаве можете преузети ОВДЕ. више