Докторска дисертација на увид јавности

  О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији  „БИОМЕХАНИЧКА И ОПТИЧКА КАРАКТЕРИЗАЦИЈА ЕПИДЕРМАЛНОГ ТКИВА“ докторанда АЛЕКСАНДРЕ ДРАГИЧЕВИЋ, дипл.инж. маш.  налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.  Београд,  18.09.2020. год. више

УПИС ШКОЛСКЕ 2020/2021 ГОДИНЕ НА ОАС И МАС

Упис у електронску евиденцију за школску 2020/2021. годину обавиће се у периоду 21.09. – 05.10.2020. године За финансирање на терет буџета РС у школској 2020/2021. години потребно је да су студенти остварили најмање 48 ЕСПБ бодова у школској 2019/2020. години и да се налазе у оквиру квоте за финансирање на терет буџета РС (Члан 103. Закона о високом образовању).   ПРЕ УПИСА СТУДЕНТИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА ПРЕКО СТУДЕНТСКОГ СЕРВИСА: провере да ли су им све оцене унете у студентском сервису, провере да ли су регулисали своја финансијска задужења према Факултету, уколико студент има потребу за решавање предметне молбе (1-4), исту треба да поднесе и да молба буде решена ¹⁾, све неправилности које примете морају пријавити Служби за студентске послове на мејл адресу… више

Докторска дисертација на увид јавности

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „АНАЛИЗА УТИЦАЈНИХ ПАРАМЕТАРА НА ДИНАМИКУ АУТОМАТСКОГ ТОПА ПРИ ОПАЉЕЊУ МЕТКА“ докторанда ДЕЈАНА ЈЕВТИЋА, маст.инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.   Београд,  18.09.2020. год. више

Процедура уписа студената у више године студија

Процедура уписа студената у више године студија дата је у прилогу. Процедура уписа (PDF) и пратећа документа: Молба продекану за наставу за статус мировања (PDF) Молба продекану за наставу за продужен статус ОАС (PDF) МАС (PDF) ДАС (PDF) Молба продекану за наставу испис – поновни упис (PDF) Молба продекану за финансије (PDF) Молба комисији за додатни број ЕПСБ (PDF) више