MISSION4.0 –  Пројекат МФ у области вештачке интелигенције који ће финансирати Фонд за науку РС

Фонд за науку Републике Србије одобрио је финансирање пројекта у области вештачке интелигенције MISSION4.0, на којем ће радити мулти/интер-дисциплинарни истраживачки тим Машинског и Филозофског факултета Универзитета у Београду. Фонд за науку Републике Србије расписао је, крајем 2019. године, Конкурс у оквиру Програма за развој пројеката из области вештачке интелигенције на који се пријавило 70 пројектних предлога. После вишемесечне процедуре, прихваћено је укупно 12 пројеката и то шест у области основних истраживања (ПРВИ_О) и шест у домену примењених истраживања (ПРВИ_П), међу којима је и пројекат Машинског факултета у Београду. После два круга евалуација, у којима су учествовали само страни рецензенти-експерти у областима роботике и вештачке интелигенције, пројекат MISSION4.0 је оцењен веома високом оценом (86.67 од 100) и заузео треће место у… више

Позив за Фулбрајтов програм стипендија

Амбасада Сједињених Америчких Држава објавила је позив за пријављивање на Фулбрајтов програм за гостујуће професоре и истраживаче. Реч је о стипендији за постдокторско усавршавање у току академске 2021/22. године, кроз учешће у истраживањима и/или у настави на универзитетима у САД. Период боравка у САД је између три и девет месеци. Рок за пријављивање је 12. октобар 2020. године. Више детаља на следећем линку: https://rs.usembassy.gov/fulbright-visiting-scholar-program-competition-2021-2022/ више

Позиви за одлазну мобилност студената у Шпанији и Бугарској

У оквиру програма Еразмус+ објављена су још два позива за стипендирану одлазну мобилност студената нашег факултета и то на: Универзитет у Коруњи (Шпанија), и Национални војни универзитет Васил Левски, Велико Тарново (Бугарска). Предвиђено је да се ове размене студената реализују у пролећном семестру академске 2020/21. године. Пријављивање се обавља преко платформе MobiОN Универзитета у Београду: https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/open-calls На овој платформи могу се наћи информације о свим отвореним позивима, начину пријављивања, потребним документима, роковима и сл. За додатне информације студенти се могу јавити продекану за међународну сарадњу (proint@mas.bg.ac.rs, канцеларија 120/3). више

КАЛЕНДАР РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИСПИТА ДО КРАЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020.године

На основу дописа Студентског парламента Машинског факултета, закључака које је донео Сенат БУ, препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја и електронског изјашњавања чланова ННВ акултета, донета је Одлука да се подржи молба студната, Да се одобри додатни испитни рок и да се реализација наредних испитних рокова одвија према динамици наведеној на линку. 2. Да Катедре имају посебно разумевање и пронађу решење за полагање испита за студенте који су у претходном испитном року били спречени да изађу на испите због симптона вируса COVID 19 (према списку Студентског парламента). Имајући у виду тренутну епидемиолошку ситуацију, молимо студенте да пријаве само испите на које ће изаћи, како би присуство студената у згради Факултета било сведено на најмању меру. више

Обавештење за све студенте, провера података на студентском сервису

Молимо студенте да, закључно са јулским испитним роком, провере податке и унете оцене на студентском сервису, (ел.индекс). Уколико постоји неслагање, обратите се на мејл: ssluzba@mas.bg.ac.rs са навођењем неусаглашених података. више

Стипендија јапанске ИТО фондације за школску 2021/22. годину

Универзитет у Београду је за своје студенте добио на располагање једну стипендију престижне јапанске ИТО фондације. Реч је о једногодишњој или двогодишњој стипендији за основне или мастер студије, при чему област истраживања није ограничена. Рок за пријављивање је 18. септембар 2020. године. Детаљна информација, услови, као и линкови за пријавни формулар могу се наћи на следећој страни: https://www.bg.ac.rs/sr/saradnja/stipendije-konkursi.php више

Позив за одлазну мобилност студената: Технички универзитет у Бечу и Универзитет у Месини

У оквиру програма Еразмус+ објављена су два нова позива за стипендирану одлазну мобилност студената нашег факултета и то на: Технички универзитет у Бечу, Аустрија, и Универзитет у Месини, Италија. Предвиђено је да се ове размене студената реализују у пролећном семестру академске 2020/21. године. Пријављивање се обавља преко платформе MobiОN Универзитета у Београду: https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/open-calls На овој платформи могу се наћи информације о свим отвореним позивима, начину пријављивања, потребним документима, роковима и сл. За додатне информације студенти се могу јавити продекану за међународну сарадњу (proint@mas.bg.ac.rs, канцеларија 120/3). више

Рад стручних служби Машинског факултета за време годишњег одмора

Током колективног годишњег одмора на Машинском факултету у Београду, од 13. јула до 14. августа 2020. године, свакодневно ће дежурати стручне службе факултета: Секретаријат факултета радиће сваког радног дана од 9:00 – 13:00 часова; Студентска служба радиће сваког радног дана од 9:00 – 13:00 часова; Служба за рачуноводство и финансије радиће сваког радног дана од 9:00 – 13:00 часова; Служба јавних набавки радиће сваког радног дана од 9:00 – 13:00 часова; Центар за информационо – комуникационе технологије (ЦИТ) радиће сваког радног дана од 9:00 – 13:00 часова; Служба за одржавање радиће сваког радног дана од 9:00 – 13:00 часова. За време годишњег одмора Библиотека Машинског факултета неће радити, као ни Скриптарница и Фотокопорница.  Реферати и обавештења биће истакнути на огласној… више

Докторска дисертација на увид јавности

  О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „ПОВЕЋАЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ИСПИТИВАЊА МОТОРА СУС ПРИМЕНОМ ДИНАМИЧКИХ МЕТОДА“ докторанда  ПРЕДРАГА МРЂЕ, маст.инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.   Београд,  14.07.2020. год.     више