План уписа у прву годину Основних академских студија – Од 06. до 10. јула 2020.г.

Упис у прву годину Oсновних академских студија за студијски програм Информационе технологије у машинству и студијски програм Машинско инжењерство предвиђен је у периоду од 06. до 10. јула 2020.г.  у строго утврђеним терминима које можете погледати у приложеном документу: Plan upisa u I godinu OAS-a . више