Лабораторија ЦИАХ радиће испитивања возила у склaду са мерама Владе РС

Лабораторија ЦИАХ радиће испитивања возила у наредном пеприоду у склaду са мерама Владе РС и поштујући све мере предострожности и заштите. За све информације можете позвати број телефона: 011 3370 854 више

Maшински факултет: Рад служби у наредном периоду  

У складу са Одлуком o проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије, Машински факултет је донео низ мера о раду служби у наредном периоду: Секретаријат Факултета радиће сваког радног дана од 10 до 14 часова.     Служба рачуноводства и финансија радиће од 10 до 14 часова. Сва плаћања добављачима обављаће се уторком и четвртком. Обрачуни и исплате зарада, ауторских хонорара и исплата по другим уговорима вршиће се редовно. Магацин ће од 16. до 20. марта радити од 10 до 14 часова, а од наредне недеље ће радити средом од 10 до 14 часова. Служба за јавне набавке ће обраду и реализацију рачуна вршити уторком и четвртком од 10 до 14 часова. Служба ФТО ће радити по уобичајеном распореду рада. Капија… више

Машински факултет:  Настава у новонасталим околностима

У складу са Одлуком о прогалашењу ванредног стања на територији Републике Србије, Машински факултет у Београду донео је низ мера у вези реализације наставе и других студентских питања. Поштујући препоруку надлежних институција Машински факултет обавештава студенте свих нивоа студија да се обуставља настава у просторијама факултета. Наставни процес ће се одвијати на начин на који је то могуће у новонасталим околностима.  Обавештење о  начину реализације наставе за сваки предмет у оквиру катедри биће истакнуто на сајту факултета до 17. марта 2020. године. Предметни наставници су у обавези да у договору са шефовима катедри поставе одговарајуће материјале за сваку недељу наставе предвиђене програмом датог предмета. За реализацију овог задатка одговорни су шефови катедри. За све додатне информације студенти могу да контактирају… више

Влада Србије: Мере у складу са одлуком о увођењу ванредног стања

Одлука о ванредном стању на територији Србије ступила је на снагу и подразумева затварање образовних установа, граница, забрану кретања особама старијим од 65 година у целој земљи, као и измену режима градског превоза у Београду, наводи се у саопштењу Владе Србије. Границе Републике Србије затворене су за све стране држављане, са изузетком дипломата акредитованих у Србији и странаца са боравишном дозволом. Грађани Републике Србије, као и акредитоване дипломате и страни држављани који имају боравиште у Републици Србији, а који улазе у Републику Србију, у обавези су да буду у самоизолацији од најмање 14 дана, под кривичном одговорношћу. За оне који долазе из Швајцарске, Ирана, Румуније, Шпаније, Немачке, Франсцуске, Аустрије одређује се изолација у трајању од 28 дана. „Ова мера ће… више