Управа за безбедност и заштиту на раду: Здравље запослених на првом месту

У циљу заштите здравља запослених од ширења заразе коронавирусом, Управа за безбедност и здравље на раду Министарства за рад, запошњавање и борачка питања објавила је Упутство за поступање у новонасталим околностима. Узимајући у обзир обавезу послодавца да обезбеди запосленима рад на радном месту и у радној околини у којима су спроведене мере безбедности и здравља на раду, правна лица и предузетници којима је издата лиценца за обављање послова безбедности и здравља на раду дужна су да при обављању послова: – доследно спроводе препоруке Владе Републике Србије и Министарства здравља, – повећају хигијену на сваком радном месту и обезбеде појачано чишћење радних и помоћних просторија, – на видна места истакну писана упутства о правилном одржавању хигијене, – утичу да се обезбеди… више