Универзитет у Београду: Сугестије за организацију наставе и смернице за рад

Имајући у виду правни статус и аутономију факултета и института, Универзитет у Београду је чланицама у свом саставу упутио допис са сугестијама за организацију наставе, као и опште смернице за рад у условима пандемије корона вируса, а складу са мерама Владе Србије. Факултетима и инсистутима у саставу Универзитета у Београду се препоручује да: Наставници, сарадници и истраживачи током трајања ванредног стања могу по потреби долазити на факултет односно институт; Факултетске (институтске) службе, које су на основу процене управа неопходне за функционисање институције, треба да обезбеде рад најмање у периоду од 10 до 14 часова, изузев служби физичког и техничког обезбеђења које подлежу посебном начину организовања; Наставници, истраживачи и сарадници су дужни да испуњавају своје обавезе у вези наставе; Истраживачки рад… више