Докторска дисертација на увид јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији

„СТАЊЕ И ПОНАШАЊЕ ДИНАМИЧКИ НАПРЕГНУТИХ СТРУКТУРА У ЕКСТРЕМНИМ УСЛОВИМА РАДА“
докторанда НЕНАДА КОЛАРЕВИЋА, маст.инж. маш.

налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.

Београд, 02.07.2018. год.