Докторска дисертација на увид јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији

„НАТПРИТИСАК БАРУТНИХ ГАСОВА ПРИ ОПАЉЕЊУ ИЗ МИНОБАЦАЧА“
докторанда МР МИОДРАГА ЛИСОВА, дипл.инж. маш.

налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.

Београд, 03.07.2018. год.

Докторска дисертација на увид

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији

„ПРОЦЕНА ЗАМОРНОГ ВЕКА ОШТЕЋЕНИХ ИНТЕГРАЛНИХ ОПЛАТА-УЗДУЖНИЦИ ПАНЕЛА (FATIGUE LIFE ASSESSMENT OF DAMAGED INTEGRAL SKIN-STRINGER PANELS)“ докторанда ABULGASEM MUSA SAEED SGHAYER, маст. инж. маш.

налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.

Београд, 03.07.2018. год.