Стипендије компаније MESSER TEHNOGAS AD

Компанија MESSER TEHNOGAS AD у школској 2018/19 години додељује осам стипендија студентима модула Заваривање и заварене конструкције, и то шест стипендија на првој и две стипендије на другој години мастер академских студија. Критеријум за добијање стипендије на првој години мастер академских студија је просечна оцена са основних академских студија. Стипендије су бесповратне и нису обавезујуће.