Master akademske studije – drugi upisni rok

Konkurs za upis na Master akademske studije školske 2021/2022. godine za studijske programe: 1. Master akademske studije – Mašinsko inženjerstvo 2. Master akademske studije – Industrija 4.0 (studijski program zajednički izvode Mašinski fakultet i Matematički fakultet) Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu u školskoj 2021/2022. godini upisuje studente u prvu godinu Master akademskih studija na studijski program Mašinsko inženjerstvo, na sledeća izborna područja (module) u drugom konkursnom roku, do popune broja slobodnih mesta: Automatsko upravljanje ( SAU ) – 6 kandidata Brodogradnja ( BRO ) – 13 kandidata Vazduhoplovstvo ( VAZ ) – 14 kandidata Dizajn u mašinstvu ( DUM ) – 9 kandidata Zavarivanje i zavarene konstrukcije ( ZZK ) – 8 kandidata Inženjerstvo biotehničkih sistema ( IBS ) –… više

Prijava ispita u dodatnom ispitnom roku

Prijava ispita u dodatnom ispitnom roku koji će se održati 9. i 10. 10. 2021. god. (izmenjena procedura). Kako bi se maksimalno izašlo u susret molbi Studentskog parlamenta, na osnovu Odluke NNV-a broj 1553/3 od 30.09 2021.god, prijava ispita za dodatni ispitni rok, koji će se održati 9. i 10. 10. 2021. god, obaviće se na šalterima Službe za studentske poslove 6. i 7. 10. 2021. godine u periodu od 12:30 do 14:30 časova Potrebno je doneti popunjene pojedinačne ispitne prijave i dokaz o uplati za nadoknadu za prijavu ispita posle tri polaganja. Pravo polaganja u ovog ispitnom roku imaju: studenti kojima su za završetak OAS ostala najviše dva ispita (mogu prijaviti oba ispita), i studenti kojima je za završetak… više

Prijava ispita u dodatnom ispitnom roku

Prijava ispita u dodatnom ispitnom roku koji će se održati 9. i 10. 10. 2021. god. (izmenjena procedura). Kako bi se maksimalno izašlo u susret molbi Studentskog parlamenta, na osnovu Odluke NNV-a broj 1553/3 od 30.09 2021.god, prijava ispita za dodatni ispitni rok, koji će se održati 9. i 10. 10. 2021. god, obaviće se na šalterima Službe za studentske poslove 6. i 7. 10. 2021. godine u periodu od 12:30 do 14:30 časova Potrebno je doneti popunjene pojedinačne ispitne prijave i dokaz o uplati za nadoknadu za prijavu ispita posle tri polaganja. Pravo polaganja u ovog ispitnom roku imaju: studenti kojima su za završetak OAS ostala najviše dva ispita (mogu prijaviti oba ispita), i studenti kojima je za završetak… više

Konkurs za upis na Master akademske studije školske 2021/2022. godine

 Konkurs za upis na Master akademske studije školske 2021/2022. godine za studijske programe: Master akademske studije – Mašinsko inženjerstvo Master akademske studije – Industrija 4.0 (studijski program Zajednički izvode Mašinski fakultet i Matematički fakultet) PRETPRIJAVLJIVANJE KANDIDATA              Elektronska pretprijava je OBAVEZNA ZA SVE KANDIDATE KOJI ŽELE DA  KONKURIŠU ZA UPIS NA Master akademske studije – Mašinsko inženjerstvo i obavlja se u periodu od 22. septembra do 5. oktobra 2021. god. pristupom na link:  http://pretprijava-mas.mas.bg.ac.rs/app/               Za prijavu na studijski program Master akademske studije – Industrija 4.0 nije predviđena mogućnost elektronske pretprijave!  PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA             PRIJAVLJIVANJE kandidata za oba studijska programa vršiće se od 4. do 5. oktobra 2021. god.  od 11:00 do 14:30 časova na Mašinskom fakultetu u Beogradu, Kraljice… više

Doktorske disertacije na uvidu javnosti

Doktorske disertacije i referati Komisije o urađenim doktorskim disertacijama   „PERFORMANSE VAZDUŠNIH HLADNJAKA SA RASPRŠIVANJEM VODE (THE PERFORMANCES OF AIR COOLED HEAT EXCHANGER WITH WATER SPRAYING)“ doktoranda  MILENE OTOVIĆ, dipl. inž. maš. „UTICAJ OBLIKA PROFILA I UHODAVANJA ZUBACA NA POVRŠINSKU NOSIVOST CILINDRIČNIH ZUPČASTIH PAROVA“ doktoranda  ALEKSANDRA DIMIĆA, mast. inž. maš. nalaze se u Biblioteci Mašinskog fakulteta na uvidu javnosti 30 dana.   Beograd,  17.09.2021. god. više

Doktorska disertacija na uvidu javnosti

Doktorska disertacija i referat Komisije o urađenoj doktorskoj disertaciji  „TERMODINAMIČKA ANALIZA, MODELIRANJE I OPTIMIZACIJA DINAMIČKOG PONAŠANJA SISTEMA ZA KLIMATIZACIJU, GREJANJE I HLAĐENJE U JAVNIM OBJEKTIMA“ doktoranda  DIMITRIJA MANIĆA, dipl. inž. maš. nalazi se u Biblioteci Mašinskog fakulteta na uvidu javnosti 30 dana.  Beograd,  12.07.2021. god. više

Doktorska disertacija na uvidu javnosti

Doktorska disertacija i referat Komisije o urađenoj doktorskoj disertaciji „PRIMENA STEREOMETRIJSKE METODE MERENJA DEFORMACIJE NA ODREĐIVANJE DIJAGRAMA STVARNI NAPON – STVARNA DEFORMACIJA HETEROGENIH ZAVARENIH SPOJEVA“ doktoranda  NENADA MILOŠEVIĆA, mast. inž. maš.  nalaze se u Biblioteci Mašinskog fakulteta na uvidu javnosti 30 dana. Beograd,  09.07.2021. god. više

Doktorske disertacije na uvidu javnosti

Doktorske disertacije i referati Komisija o urađenim doktorskim disertacijama „DINAMIKA ISPARAVANJA U VELIKIM ZAPREMINAMA TEČNOSTI  IZLOŽENIM VELIKIM SPECIFIČNIM TOPLOTNIM PROTOCIMA U GENERATORIMA PARE“ doktoranda  MILANA PETROVIĆA, mast. inž. maš. „TERMOMEHANIČKI ASPEKTI PROCESA SUŠENJA OSTATAKA IZ PROIZVODNJE SOKOVA“ doktoranda  MIHAILA MILANOVIĆA, mast. inž. maš. „PRIMENA MAŠINSKOG UČENJA I NIR SPEKTROSKOPIJE U CILJU MONITORINGA PACIJENATA NA HEMODIJALIZI“ doktoranda  VALENTINE MATOVIĆ, mast. inž. maš. „OPTIMIZACIJA FUNKCIONALNIH I UPRAVLJAČKIH PARAMETARA HIBRIDNOG POGONSKOG SISTEMA VOZILA JAVNOG GRADSKOG PREVOZA“ doktoranda  MARKA KITANOVIĆA, mast. inž. maš. nalaze se u Biblioteci Mašinskog fakulteta na uvidu javnosti 30 dana. Beograd,  09.07.2021. god.                                                                        više