Doktorska disertacija na uvid javnosti

O B A V E Š T E NJ E Doktorska disertacija i referat Komisije o urađenoj doktorskoj disertaciji „EXPERIMENTAL AND NUMERICAL INVESTIGATION OF CORROSION CRACK GROWTH IN MILD STRUCTURAL STEEL EKSPERIMENTALNO I NUMERIČKO ISPITIVANJE RASTA PRSLINE U USLOVIMA NAPONSKE KOROZIJE KONSTRUKCIONIH ČELIKA“ doktoranda  MOHAMED ALKATEB, mast.inž. maš. nalaze se u Biblioteci Mašinskog fakulteta na uvidu javnosti 30 dana.   Beograd,  19.03.2021. god. više

Nastava na Doktorskim studijama

Nastava na Doktorskim studijama u prolećnom semestru školske 2020/2021. godine održava se prema rasporedu: Odabarana poglavlja iz mehanika fluida, sreda 24.02.2021.g od 17. časova u sali 513. Odabrana poglavlja iz mehanike, petak 26.02.2021.g od 17. časova u sali 513. Pozivaju se studenti da dođu u navedenim terminima kako bi se upoznali sa načinom realizacije nastavnog procesa imajući u vidu epidemiološku situaciju izazvanu virusom Covid 19. više