Doktorska disertacija na uvidu javnosti

Doktorska disertacija i referat Komisije o urađenoj doktorskoj disertaciji „NAPONSKA ANALIZA I OPTIMIZACIJA SLAGANJA LAMINA KOMPOZITNE KONSTRUKCIJE DEFINISANE GEOMETRIJE ZA ZADATE USLOVE OPTEREĆENJA (STRESS ANALYSIS AND OPTIMIZATION OF LAMINATE LAYUP OF DEFINED COMPOSITE STRUCTURE GEOMETRY UNDER GIVEN LOADING CONDITIONS)“ doktoranda  ABDULRAZAG ABDALLAH ELMILADI, mast. inž. maš. nalaze se u Biblioteci Mašinskog fakulteta na uvidu javnosti 30 dana.  Beograd,  20.12.2021. god.   više

Doktorska disertacija na uvidu javnosti

Doktorska disertacija i referat Komisije o urađenoj doktorskoj disertaciji „ ISTRAŽIVANJE MODALITETA DEGRADACIONIH PROCESA LJUSKE TRUPA PUTNIČKE LETELICE I MOGUĆNOSTI PRODUŽENJA ZAMORNOG VEKA (RESEARCH OF THE MODALITIES OF DEGRADATION PROCESSES OF A FUSELAGE SHELL OF PASSENGER AIRCRAFT AND POSSIBILITIES OF FATIGUE LIFE EXTENSIONS)“ doktoranda   mr DANIELE ĐUKIĆ, dipl. inž. maš. nalazi se u Biblioteci Mašinskog fakulteta na uvidu javnosti 30 dana. Beograd,  14.12.2021. god. više

Početak nastave na Doktorskim akademskim studijama (šk. 21/22.g.)

Pozivaju se studenti upisani u prvu godinu Doktorskih akademskih studija u šk. 21/22.g. na sastanak koji će se održati u utorak 30.11.2021.g. u 18:00 časova u sali 211. Na sastanku će studenti biti upoznati sa sistemom realizacije studija i obavezama koje imaju. Nastava počinje u petak, 3.12.2021.g., sala 102 (prvi sprat), prema sledećem rasporedu: Petak 17:00, Linearna algebra Petak 19:00, OMNIR Subota 08:00, Parcijalne diferencijalne jednačine Subota 10:00–14:00, Numeričke metode više

Doktorske akademske studije – treći upisni rok

 Prijava na Konkurs za upis na Doktorske akademske studije u trećem upisnom roku obaviće se 16. i 17. novembra 2021. god. na šalteru br. 6, Službe za studentske poslove u periodu od 12:30 do 14:30 časova, za 6 slobodnih mesta u statusu SMF.     POTREBNA DOKUMENTA ZA KONKURS ZA PRIJAVU NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE: Prijavni list (nalazi se ispred šaltera); Kopija diploma i dodataka ili uverenja o završenom studijskom programu prvog i drugog stepena studija ili uverenja o položenim ispitima (važi samo za studente MF BG); Dokaz o uplati naknade za troškove prijave; primer uplatnice: Strani državljani prilikom prijave dostavljaju i Izvod iz matične knjige rođenih.   više

Procedura upisa prijaljenih kandidata za upis u 1. godinu DAS – drugi upisni rok

Upis studenata na osnovu konačne rang liste obaviće se u sredu (10.11.2021.) od 12:30 do 14:30 časova. Radi efikasnijeg upisa u uslovima pandemije kovid virusom, molimo studente da na vreme pripreme sledeću dokumentaciju po Konkursu i konačan upis obave na šalteru 6 Službe za studentske poslove. UPIS STUDENATA KOJI SE FINANSIRAJU NA TERET BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE Kandidati koji steknu pravo na upis u ovoj kategoriji podnose: popunjen i potpisan obrazac ŠV-20, a fotografiju nalepiti na naznačeno mesto (obrazac ŠV-20 se može nabaviti u skriptarnici MF), dve (2) fotografije formata 4,5 h 3,5 sm (jedna za ŠV-20, a druga za indeks), popunjen i potpisan indeks, a fotografiju nalepiti na naznačeno mesto (NIKAKO NE LEPITI FOLIJU), dokaz o uplati naknade Centru za… više

Doktorske akademske studije – drugi upisni rok

Prijava na konkurs za upis na Doktorske akademske studije u drugom upisnom roku obaviće se 04. i 05. novembra 2021. god. na šalteru br. 6 Službe za studentske poslove u periodu od 12:30 do 14:30.   POTREBNA DOKUMENTA ZA KONKURS ZA PRIJAVU NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE: Prijavni list (nalazi se ispred šaltera) Kopija diploma i dodataka ili uverenja o završenom studijskom programu prvog i drugog stepena studija ili uverenja o položenim ispitima (važi samo za studente MF BG) Dokaz o uplati naknade za troškove prijave, primer uplatnice: Strani državljani prilikom prijave dostavljaju i Izvod iz matične knjige rođenih   više

Master akademske studije – treći upisni rok

Konkurs za upis na master akademske studije školske 2020/2021. godine za studijske programe: Master akademske studije – Mašinsko inženjerstvo Master akademske studije – Industrija 4.0 (studijski program Zajednički izvode Mašinski fakultet i Matematički fakultet) Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu u školskoj 2021/2022. godini upisuje studente u prvu godinu master akademskih studija na studijski program Mašinsko inženjerstvo, na sledeća izborna područja (module) u trećem konkursnom roku, do navedenog broja kandidata: Automatsko upravljanje ( SAU ) – 02 kandidata Brodogradnja ( BRO ) – 13 kandidata Vazduhoplovstvo ( VAZ ) – 12 kandidata Dizajn u mašinstvu ( DUM ) – 08 kandidata Zavarivanje i zavarene konstrukcije ( ZZK ) – 05 kandidata Inženjerstvo biotehničkih sistema ( IBS ) – 08 kandidata Mašinstvo… više

Procedura upisa prijaljenih kandidata za upis u 1. godinu DAS

Upis studenata na osnovu konačne rang liste obaviće se u četvrtak i petak (28.10.2021. i 29.10.2021.) od 12:30 do 14:30 časova. Radi efikasnijeg upisa u uslovima pandemije kovid virusom, molimo studente da na vreme pripreme sledeću dokumentaciju po Konkursu i konačan upis obave na šalteru 6 Službe za studentske poslove. UPIS STUDENATA KOJI SE FINANSIRAJU NA TERET BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE Kandidati koji steknu pravo na upis u ovoj kategoriji podnose: popunjen i potpisan obrazac ŠV-20, a fotografiju nalepiti na naznačeno mesto (obrazac ŠV-20 se može nabaviti u skriptarnici MF), dve (2) fotografije formata 4,5 h 3,5 sm (jedna za ŠV-20, a druga za indeks), popunjen i potpisan indeks, a fotografiju nalepiti na naznačeno mesto (NIKAKO NE LEPITI FOLIJU), dokaz o uplati naknade Centru za razvoj karijere: Kandidat koji je stekao… više