Mашински факулет и Град Београд заједно на пројектима за очување животне средине

Истраживачи Машинског факултета у Београду и Град Београд заједно раде на неколико значајних пројеката у области екологије и заштите животне средине. Један од њих је и пројекат „Идентификација и мапирање дивљих деопнија из ваздуха на територији градских општина Палилула и Вождовац“. Основни циљ овог пројекта је увођење система мониторинга и мапирања дивљих депонија на читавој територији Града Београда. Тим поводом Машински факултет је посетио градоначелник Београда, проф. др Зоран Радојичић, који је на састанку са деканом, проф. др Владимиром Поповићем и наставницима МФ, истакао да Град Београд има одличну сарадњу с нашим факултетом, посебно на пројектима за очување животне средине. Декан Машинског факултета је градоначелнику представио организациону структуру студија машинства, као и научно-истраживачке капацитете факултета, а на састанку је било… опширније…

Процедура уписа пријаљених кандидата за упис у 1. годину ДАС – други уписни рок

Упис студената на основу коначне ранг листе обавиће се у среду (10.11.2021.) од 12:30 до 14:30 часова. Ради ефикаснијег уписа у условима пандемије ковид вирусом, молимо студенте да на време припреме следећу документацију по Конкурсу и коначан упис обаве на шалтеру 6 Службе за студентске послове. УПИС СТУДЕНАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ НА ТЕРЕТ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Кандидати који стекну право на упис у овој категорији подносе: попуњен и потписан образац ШВ-20, а фотографију налепити на назначено место (образац ШВ-20 се може набавити у скриптарници МФ), две (2) фотографије формата 4,5 х 3,5 сm (једна за ШВ-20, а друга за индекс), попуњен и потписан индекс, а фотографију налепити на назначено место (НИКАКО НЕ ЛЕПИТИ ФОЛИЈУ), доказ о уплати накнаде Центру за… опширније…