Интервју са проф. Дејаном Радојчићем: Пројектовање савремених речних бродова

У издању немачког Спрингер-а, једног од најпознатијих светских издавача научне литературе, недавно је објављена књига  Design of Contemporary Inland Waterway Vessels – The Case of the Danube River (Пројектовање савремених пловила за унутрашње пловне путеве – Пример реке Дунав). Књига се бави кључним аспектима пројектовања савремених речних бродова за транспорт сувог терета (контејнери и расути терет) на Дунаву, а аутори наслова су чланови Катедре за бродоградњу Машинског факултета у Београду – др Дејан Радојчић, редовни професор у пензији и његове млађе колеге, доц. др Александар Симић, доц. др Никола Момчиловић, проф. др Милорад Моток, као и др Бенџамин Фридхоф из Института за бродску технологију и транспортне системе из Дуизбруга у Немачкој с којим Катедра има вишедеценијску сарадњу. О томе, шта… опширније…