Истраживачи МФ развијају термоизоловане надградње у сарадњи с компанијом Uniplast Serbia

Пројекат Rapid prototyping of optimised refrigerated vehicle bodies одобрен је од стране Фонда за иновациону делатност као део Програма сарадње науке и привреде. Пројекат финансира Фонд за иновациону делатност из буџета Републике Србије са раздела Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уговором о конзорцијуму између Машинског факултета Универзитета у Београду и Иновационог центра Машинског факултета с једне и компаније Uniplast Serbia из Шапца с друге стране, дефинисана је сарадња у оквиру овог пројекта, чији је носилац са стране факултета Лабораторија ЦИАХ. Од великог броја пријављених пројеката из различитих научних и технолошких области и различитих индустријских сектора, поменути пројекат, код кога је препознат тржишни потенцијал, нашао се на листи одобрених. Главни подносилац пријаве за пројекат је компанија Uniplast Serbia, која се,… опширније…